Minor21: Gamification en serious gaming

en Serious Gaming
1 / 38
next
Slide 1: Slide
Communication & multimedia designHBOStudiejaar 3

This lesson contains 38 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

en Serious Gaming

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Een serious game, aan de andere kant, is juist een op maat gemaakte game-omgeving met specifieke doelen.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Slide

Kun je krachtige game-elementen
bedenken voor het onderwijs?

Slide 10 - Mind map

Gamification op de basisschool
  • Integreren van spelelementen in het onderwijs om leerlingen beter te laten leren, zoals raadsels, beloningen, opdrachtkaarten of lastige spelregels.

Slide 11 - Slide

Gamification op de basisschool
  • Integreren van spelelementen in het onderwijs om leerlingen beter te laten leren, zoals raadsels, beloningen, opdrachtkaarten of lastige spelregels.
  • Didactische aanpak van je lessen om activiteiten actiever, uitdagender en betekenisvoller te maken (indeling van de les, opdrachten, toetsing)

Slide 12 - Slide

Taalzee, Rekentuin, Classdojo en Classcraft zijn voorbeelden van een serious game

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Jij als leerkracht bepaalt

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Aan de slag met serious gaming/ 
gamification in de les
Doe inspiratie op doen via bestaande kaart- en bordspellen of digitale games.

Welke verhalen en principes worden daar gebruikt? Kun je die elementen gebruiken voor je les?

Slide 26 - Slide

Aan de slag met gamification in de les
Zoals voor elke leersituatie is het ook hier belangrijk om te bedenken op welke manier de leerlingen feedback krijgen.

Zet je de feedback ook in als spelelement of koppel je het los?

Slide 27 - Slide

Aan de slag met gamification in de les
Voor je aan de slag gaat met gamification in de les, is het goed om te bedenken wat je er precies mee wilt bereiken.

Wil je leerlingen bijvoorbeeld meer motiveren, beter bij de les betrekken, of zoek je een leuke variant om de lesstof aan te bieden?

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide