Afronding 15.1 t/m 15.3 + start 15.4 (klassikaal)

H15 Kwetsbare ecosystemen
Deze les: 
- Rioolwaterzuiveringsinstallatie (§15.3) 
- Vangst-terugvangstmethode (H6) 
- Biodiversiteit (§15.4) 

Huiswerk: 
- Verwerken §15.4 Biobrandstof en recycling via LessonUp
1 / 27
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

H15 Kwetsbare ecosystemen
Deze les: 
- Rioolwaterzuiveringsinstallatie (§15.3) 
- Vangst-terugvangstmethode (H6) 
- Biodiversiteit (§15.4) 

Huiswerk: 
- Verwerken §15.4 Biobrandstof en recycling via LessonUp

Slide 1 - Slide

Leerdoel §15.3
Je leert hoe organismen kunnen leven in een extreme omgeving en hoe mensen vervuild water zuiveren

extremofielen, adaptatie, tolerantiegrens, exoten, plaagorganismen, invasieve exoot, waterzuivering, eutrofiering 

Slide 2 - Slide

Extremofielen (§15.3)
Organismen die zijn aangepast aan extreme omstandigheden (hitte, kou, lage/ hoge pH).
Deze soorten hebben zich zo ontwikkeld als gevolg van adaptatie (een verandering in leefwijze van een soort, vaak gekoppeld aan een mutatie in het DNA).
Adaptatie is een evolutionair proces, gebaseerd op natuurlijke selectie.

Slide 3 - Slide

Leg uit hoe natuurlijke selectie geleid kan hebben tot algen die kunnen leven bij hoge temperaturen.

Slide 4 - Open question

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Slide 5 - Slide

Eutrofiering van voedselarme gebieden zorgt vaak voor een vermindering van de biodiversiteit. Waardoor leidt eutrofiering vaak tot het verdwijnen van bepaalde plantensoorten? (1 pnt)

Slide 6 - Open question

Antwoordmodel  (1pnt)
Voorbeelden:
  • De specifieke planten van voedselarme gebieden worden door eutrofiering weggeconcureerd door  beter aangepaste planten.
  • Bij hoge stikstofconcentraties worden de tolerantiegrenzen van steeds meer plantensoorten overschreden en blijven er minder soorten over. 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Hoe heten de bacteriën die organische stikstofverbindingen omzetten naar ammonium? BINAS ...

Slide 9 - Open question

Hoe heten de bacteriën die ammonium omzetten naar nitraat?

Slide 10 - Open question

Hoe heten de bacteriën die nitraat omzetten naar stikstofgas?

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Antwoorden
14.
15. C
16. 

Slide 14 - Slide

Herhaling H6 

Vangst-terugvangst

Slide 15 - Slide

Rekenvraag; Vangst-terugvangst
Mario vangt in de visvijver de eerste keer 37 stekelbaarsjes, die hij allemaal markeert met een groene stip. Vervolgens laat hij de dieren vrij.
Een week later vangt hij 44 vissen, waarvan er 2 een stip hebben.

Hoe groot is de populatie stekelbaarsjes in de vijver?

Slide 16 - Slide

Hoe groot is de populatie stekelbaarsjes in de vijver?

Slide 17 - Open question

Rekenvraag
Stekelbaarsjes met een groene stip vallen echter eerder op voor hun roofdier (de snoek), waardoor ze sneller opgegeten worden.
In de vorige vraag was een populatie berekend van 814 stekelbaarsjes. 

Je vangt weer 44 stekelbaarsjes waarvan 2 met een stip.

Zal de werkelijke populatie stekelbaarsjes groter, gelijk aan of kleiner zijn dan 814 stekelbaarsjes?

Slide 18 - Slide

Zal de werkelijke populatie stekelbaarsjes groter, gelijk aan of kleiner zijn dan 814 stekelbaarsjes?
A
groter
B
gelijk aan
C
kleiner

Slide 19 - Quiz

Rekenvraag
Want:
aantal stekelbaarsjes is 37*44/2 = 814

Maar die 2 is eigenlijk een te lage waarde (deel is weggegeten)

37*44/>2..  is dus kleiner dan 814.

Slide 20 - Slide

Leerdoel §15.4
Je leert wat biobrandstoffen zijn en hoe mensen stoffen hergebruiken. 

habitat, biodiversiteit, biobrandstoffen, recycling

Slide 21 - Slide

Invasieve exoten

Een soort die oorspronkelijk niet in een gebied voorkomt, maar zich daar wel snel kan vermeerderen en een ernstige verstoring van het ecosysteem teweeg brengt

Slide 22 - Slide

Verlies van biodiversiteit

Slide 23 - Slide

Wat gebeurt er als men een tropisch regenwoud vervangt door een oliepalmplantage?
Kruis 1 of meer antwoorden aan.
A
De strooisellaag verdwijnt
B
Er verdwijnen veel habitats
C
De genetische variatie in het gebied neemt af
D
Er is geen ecosysteem meer over

Slide 24 - Quiz

Slide 25 - Video

Leerdoel §15.4
Je leert wat biobrandstoffen zijn en hoe mensen stoffen hergebruiken. 

habitat, biodiversiteit, biobrandstoffen, recycling

Slide 26 - Slide

H15 Kwetsbare ecosystemen
Deze les: 
- Rioolwaterzuiveringsinstallatie (§15.3) 
- Vangst-terugvangstmethode (H6) 
- Biodiversiteit (§15.4) 

Huiswerk: 
- Verwerken §15.4 Biobrandstof en recycling

Slide 27 - Slide