Les 4 profileren werken met 0 jarige

            Les 4: Organisatie van activiteiten voor baby's
                                 * Taken van de PMer
                                 * Kind volgsystemen
                                 * Zorgen voor structuur
                                 * Vaste activiteiten
                                 * Vrije activiteiten
                                 * Ontwikkelingsgericht werken
                                 * Speel en leeromgeving
                                 * Mishandeling
1 / 20
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 20 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

            Les 4: Organisatie van activiteiten voor baby's
                                 * Taken van de PMer
                                 * Kind volgsystemen
                                 * Zorgen voor structuur
                                 * Vaste activiteiten
                                 * Vrije activiteiten
                                 * Ontwikkelingsgericht werken
                                 * Speel en leeromgeving
                                 * Mishandeling

Slide 1 - Slide

                                     Pedagogische interactievaardigheden

- Zes pedagogische interactievaardigheden 
- Vormen van de kwaliteit van de kinderopvang. 
- Grote invloed op het welzijn en ontwikkeling van kinderen in de kinderopvang.

Het NCKO (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek) ontwikkelde de zes pedagogische interactievaardigheden.
 


Slide 2 - Slide

1) Sensitieve responsiviteit (emotionele ondersteuning): Pikt de pedagogische medewerker de signalen op van de kinderen en reageert ze op een goede manier? Is hij/zij een veilige haven voor het kind?
2) Respect voor autonomie: Geeft de pedagogische medewerker ruimte aan de kinderen? Stimuleert hij/zij actief dat kinderen zelf iets doen? En op hun eigen manier?
3) Structureren en grenzen stellen: Hierbij gaat het er om of de pm-er op een goede manier de kinderen duidelijk kan maken wat er van de kinderen verwacht wordt en hoe ze ervoor zorgt dat de kinderen zich daar aan houden.
 4) Ontwikkelingsstimulering: De pedagogisch medewerker biedt stimulering, aangepast op aandacht, ontwikkelingsniveau en gemoedstoestand van het kind, prikkelt de interesse van het kind maar vermijdt overstimulering en gebruikt de momenten die zich voordoen. 
 5) Praten en uitleggen: Deze vaardigheid gaat om de mate waarin iemand praat en uitlegt  (kwantiteit) maar ook om hoe iemand dat doet (kwaliteit). Zeggen wat je doet, benoemen watje ziet.


Slide 3 - Slide

6) Begeleiden van interacties tussen kinderen. Hoe stimuleer je als pedagogisch medewerker de  relaties tussen de kinderen in de groep? Iedere leeftijdsgroep heeft weer zijn eigen uitdagingen.

Kwaliteitsmetingen
Het NCKO heeft de afgelopen jaren een aantal kwaliteitsmetingen gedaan en daarbij gekeken hoe de pedagogisch medewerkers scoren op deze pedagogische vaardigheden. Als het gaat om de algemene vaardigheden als sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie en structureren & grenzen stellen, scoren de pedagogisch medewerkers wel voldoende. Bij de ‘educatieve’ vaardigheden zijn de scores al lager. Vooral het praten & uitleggen en het begeleiden van interacties tussen kinderen, scoren onvoldoende. 


Slide 4 - Slide

Als de start van de baby goed is is de basis gelegd.
Dit voorkomt problemen in voornamelijk de emotionele ontwikkeling van het kind.

Slide 5 - Slide

Kindvolgsystemen:

Meeste zijn gericht op peuters en kleuters.
Bij baby's wordt er voornamelijk gekeken naar:
Motorische ontwikkeling
Sociaal emotionele ontwikkeling
Spraakontwikkeling
Voorbeelden: Pravoo, kijk en ontwikkelings volg model
Informatie verkrijg je door observeren

Slide 6 - Slide

Vanuit de overheid is er ook een kind volgsysteem dit wordt bijgehouden door het consultatie bureau;

Van wiechenschema
Het Van Wiechenschema is een methode om de ontwikkeling van een kind kwantitatief in te delen. Het is de Nederlandse versie van de Schaal van Bayley. Het is in de jaren zestig van de 20e eeuw ontwikkeld door de Zwolse huisarts Hans van Wiechen en wordt nog steeds gebruikt in Nederland en België

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide


- Dagprogramma;
- Rituelen;
- Duidelijke overgangsmomenten;
- Thema’s.Zorgen voor structuur:


Baby’s tussen 0 en 1 jaar hebben nog geen vast ritme, je past je dus aan het ritme van de baby aan. Belangrijk is dat je flexibel bent en de ontwikkeling en veranderende behoeften van een baby volgt.

Slide 9 - Slide

Overgangsmomenten: Maak het moment dat je overstapt naar een andere activiteit duidelijk en geef de baby ruimte om hierop te reageren.

Thema's; zorg ervoor dat het bij de leeftijd past.
Ritueel: is voorspelbaar, het kind weet wat er gaat gebeuren. 
Voorbeelden: slaapritueel, eetritueel, groepsritueel

Slide 10 - Slide

Opdracht: 

Maak mbv je boek een kleine presentatie over de volgende onderwerpen:
Groep 1:  Vaste activiteiten 2.3  (tot 2.4)
Groep 2: Vrije activiteiten 2.4 (tot 2.5)
Groep 3:ontwikkelingsgericht werken 2.5 (tot 2.6)
Groep 4: Spel en leeromgeving 2.6 (tot 2.6.3)

Geef daarbij ook voorbeelden vanuit de praktijk

Slide 11 - Slide

Misbruik en mishandeling bij Baby"s. 

- Kijk niet weg
- Onbestaanbaar waar
- Voorkom een impasse waarin iedereen afwacht
- Afweerreacties
- Meldcode

Slide 12 - Slide

1= Gebeurd
2= Verteld
3= Gemeld
4=Onderzocht
5= Geholpen

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Feiten:

- Iedere klas zitten 3-7 kinderen die te maken hebben gehad met enige vorm van mishandeling
- De gemiddelde leeftijd is 7 jaar
- Hele jonge kinderen spreken dmv gedrag
- Misbruik vrijwel altijd door bekende
- Verwaarlozing enorm onderschat probleem

Slide 15 - Slide

Kind signalen:

Lichamelijk:
- Blauwe plekken
- Breuken
- Verwondingen
- Geslachtsziekten

Slide 16 - Slide

Kind signalen:

In emotie en gedrag
- Apathie
- Aangeleerde vaardigheden verdwijnen weer
- Toenemen van verlatingsangst, huilen , vastklampen
- Verstoring van emoties
- Epileptische aanvallen zonder lichamelijke oorzaak
- Dromen en nachtmerries

Slide 17 - Slide

Kind signalen:

In abnormaal seksueel gedrag:
- Seksuele kennis die niet bij de leeftijd past
- Handelingen nadoen
- Geluiden maken die geassocieerd worden met seksuele handelingen
- Initieren van seksuele spelletjes met andere
- Dingen in vagina of anus stoppen

Spontane verklaringen:
- Praten over seksuele handelingen of ervaringen
- Naspelen van ervaringen
- Toegenomen aandacht voor seksueel getinte dingen

Slide 18 - Slide

Vermoedens en dan?????????

- Moed en lef , kaart het aan
- Feiten onderzoek
- Meldcode
- Regie
- Samenwerken, samenwerken, samenwerken
- Van veiligheidsplan tot herstelplan

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide