Communicatie les 5

Interactie Simulatie: Betrokkenheid en Individuele Aandacht

                        Communicatie leerjaar 2, periode 1, les 5
1 / 18
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Interactie Simulatie: Betrokkenheid en Individuele Aandacht

                        Communicatie leerjaar 2, periode 1, les 5

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het einde van deze les kun je: 

1. Simuleren van interactie, 
2. Betrokkenheid stimuleren,  
3. Individuele aandacht geven.

Slide 2 - Slide

Begin de les met het bespreken van deze leerdoelen om de studenten te oriënteren op wat ze gaan leren.
Wat weet jij al over het stimuleren van betrokkenheid en individuele aandacht?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Wat is interactie eigenlijk

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Waarom is interactie belangrijk?
Clienten die 24 uursopname hebben voor langere tijd in bijv. verslavingszorg, ouderenzorg of gehandicaptenzorg kunnne door interactie elkaar tot steun zijn.

Slide 5 - Slide

Leg uit waarom interactie belangrijk is en hoe dit invloed heeft op het begrip van de lesstof.
Verschillende soorten interactie
Er zijn verschillende soorten interactie zoals: dagelijks praatje, gerichte vragen,  discussies en groepsopdrachten.

Slide 6 - Slide

Beschrijf de verschillende soorten interactie en geef voorbeelden van hoe deze kunnen worden toegepast in de les.
Simuleren van interactie
Het simuleren van interactie is belangrijk voor een beroepskracht maatschappelijke zorg.

Slide 7 - Slide

Beschrijf hoe het simuleren van interactie kan worden toegepast in de les en geef tips voor het gebruik van rollenspellen of simulatiesoftware.
Betrokkenheid stimuleren
Betrokkenheid kan worden gestimuleerd door het stellen van vragen.

bijv. Ga gesprek aan met een client en betrek daarna een andere client in het gesprek.
Of door een client die jou iets vraagt te verwijzen naar een medeclient.

Slide 8 - Slide

Leg uit hoe betrokkenheid kan worden gestimuleerd en geef tips voor het stellen van vragen, het gebruik van multimedia en het creëren van een veilige leeromgeving.
Communicatiestructuur
Communicatiestructuur verwijst naar de manier waarop informatie wordt georganiseerd en gepresenteerd in een            communicatieproces. dit is vaak een onzichtbaar netwerk van lijnen waarlangs groepsleden met elkaar communiceren.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Sterstructuur
De sterstructuur is een communicatiestructuur waarbij alle informatie naar één centraal punt stroomt. 
Dit is handig voor presentaties en vergaderingen.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Wielstructuur
De wielstructuur is een communicatiestructuur waarbij alle informatie naar een centraal punt en terug naar individuele leden stroomt. Dit is handig voor discussies en brainstormsessies.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Betrokkenheid stimuleren

Slide 12 - Slide

begint bij je eigen houding
Betrokkenheid stimuleren
Door zelf het voorbeeld te geven, door betrokkenheid te tonen kun je cliënten stimuleren hetzelfde te doen.

Heb je een voorbeeld die je in de praktijk hebt mee gemaakt?

Slide 13 - Slide

  • client feliciteren op zijn verjaardag
  • bewondering tonen bij behaalde medaille wandelvierdaagse
  • vragen naar uitslag van onderzoek
  • luisteren naar vakantieverhaal van de client.
Individuele aandacht
Als beroepskracht Maatschappelijke Zorg mag je nooit alleen maar aandacht hebben voor de groep als geheel.
Ieder individueel heeft behoefte aan individuele aandacht

Slide 14 - Slide

Beschrijf hoe individuele aandacht kan worden gegeven en geef tips voor het bieden van extra ondersteuning, het geven van feedback en het creëren van een open communicatie.
Discussie
Discussiepunt:

Moet je elke client in de groep evenveel aandacht geven?
Leg uit waarom wel en waarom niet.

Slide 15 - Slide

Misvatting dat iedereen evenveel nodig heeft. Ze verschillen in de mate waarop ze aandacht willen, de een wil constant en de ander heeft behoefte aan een kort moment. De een wil in de belangstelling staan en de andere liever op de achtergrond.
Samenvatting
Interactie en individuele aandacht zijn belangrijk voor het stimuleren van betrokkenheid en begrip van de lesstof. Gebruik verschillende soorten interactie en bied individuele aandacht aan studenten die dit nodig hebben.

Slide 16 - Slide

Sluit de les af met een samenvatting van de belangrijkste punten en benadruk het belang van het gebruik van interactie en individuele aandacht in de les.

Slide 17 - Video

This item has no instructions

Schrijf op wat je deze les hebt geleerd.

Slide 18 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.