H2.1 Micro en macro les 1

2.1 Micro en macro
Niets nodig, alleen een pen. 

Bespreek samen wat er bij SK bedoelt worden met microniveau en macroniveau?
1 / 28
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

2.1 Micro en macro
Niets nodig, alleen een pen. 

Bespreek samen wat er bij SK bedoelt worden met microniveau en macroniveau?

Slide 1 - Slide

Leerdoel

 • Je kunt uitleggen wat microniveau en macroniveau is en dit bij stoffen (mengsels en zuivere stoffen) toepassen.
 • Je kunt zelf een werkplan opstellen voor het uitvoeren van een experiment.

Slide 2 - Slide

2.1 Macro- en microniveau
Beschrijvingen van waarnemingen worden het macroniveau genoemd (dus de dingen die je kunt zien / horen / ruiken)
 
Beschrijving of verklaring met behulp van deeltjes wordt microniveau genoemd (dus de dingen die je niet kunt waarnemen)

Slide 3 - Slide

Moleculen zijn de kleine deeltjes waar de meeste stoffen uit bestaan.

Slide 4 - Slide

Mengsel op macro-niveau
Mengsel op micro-niveau

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

2.1 Macro- en microniveau

Slide 7 - Slide

Practicum
 • Met behulp van een experiment stoffen op macroniveau onderscheiden.
 • Zelf een werkplan opstellen: Wat moet daarin staan? 

Slide 8 - Slide

Practicum
 • Met behulp van een experiment stoffen op macroniveau onderscheiden.
 • Zelf een werkplan opstellen: 

 1. precies opschrijven wat je moet doen, zodat iemand het op een exact dezelfde manier kan herhalen. 
 2.  Kijk goed naar de inleiding, onderzoeksvraag en benodigdheden bij het opstellen van het werkplan.
 3. Laat het checken door TOA/ docent voordat je aan de slag gaat.

Slide 9 - Slide

Huiswerk
Maak opdracht 1 t/m 16Slide 10 - Slide

Extra oefeningen 

Slide 11 - Slide


Liza maakt een suspensie en ziet dat de vaste deeltjes naar beneden zakken.
A
Microniveau
B
Macroniveau

Slide 12 - Quiz


A
Macroniveau
B
Microniveau

Slide 13 - Quiz

Als je de formule van water opschrijft, beschrijf je de stof dan op macro - of op micro-niveau?
A
macroniveau
B
microniveau

Slide 14 - Quiz

Macro en micro:
De stofeigenschap kleur is een stofeigenschap op macro niveau.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 15 - Quiz


Is de blauwe kleur
een waarneming op micro
of macro niveau?
A
microniveau, want je kunt de kleur zien met het blote oog
B
macroniveau, want je kunt de kleur zien met het blote oog
C
microniveau, want zout is heel klein
D
macroniveau, want zoutkorrels kun je voelen

Slide 16 - Quiz

Koperdraad is buigzaam
Is dit een voorbeeld van micro of macro niveau?
A
Macroniveau
B
Microniveau

Slide 17 - Quiz

Water deeltjes gaan uit elkaar bij het verdampen.
A
Macroniveau
B
Microniveau

Slide 18 - Quiz

Micro of macro-niveau:

De deeltjes van water liggen stil tegen elkaar aan.
A
Microniveau
B
Macroniveau

Slide 19 - Quiz

Als we kijken naar de eigenschappen van een stof die je met het blote oog kunt waarnemen dan...
A
Kijken we naar de stof op microniveau
B
Kijken we naar de stof op macroniveau
C
Gaat het over natuurkunde in plaats van over scheikunde
D
Zowel macro als micro niveau.

Slide 20 - Quiz

Water bevriest.
A
Macroniveau
B
Microniveau

Slide 21 - Quiz

Evaluatie Leerdoelen
Je kunt
 •  uitleggen wat het micro en macroniveau is
 • uitleggen dat de meeste stoffen uit moleculen bestaan
 • zien hoe de verschillende fases er op microniveau uitzien
 • verschil op microniveau tussen zuivere stoffen en mengsels benoemen
 • uitleggen waarom in de scheikunde modellen nodig zijn

Slide 22 - Slide

De geur van een geurkaars
A
Macroniveau
B
Microniveau

Slide 23 - Quiz


A
Macroniveau
B
Microniveau

Slide 24 - Quiz

De moleculen trillen op een vaste plaats in het molecuulrooster.
A
Macroniveau
B
Microniveau

Slide 25 - Quiz

De temperatuur van kraanwater is 16 graden Celsius
A
Macro
B
Micro

Slide 26 - Quiz

Koperdraad is buigzaam
A
Macro
B
Micro

Slide 27 - Quiz


A
Macro
B
Micro

Slide 28 - Quiz