Э.Золзаяа. Модуль-1

Нийгэм судлал
Модуль-1 
4 дэх өдрийн гэрийн даалгавар 

Дорнод аймгийн Халхгол сумын 
ЕБС-ийн нийгмийн ухааны багш Э.Золзаяа
1 / 12
next
Slide 1: Slide
SocialPrimary EducationSecondary EducationAge 10-12

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 10 min

Items in this lesson

Нийгэм судлал
Модуль-1 
4 дэх өдрийн гэрийн даалгавар 

Дорнод аймгийн Халхгол сумын 
ЕБС-ийн нийгмийн ухааны багш Э.Золзаяа

Slide 1 - Slide

Тодорхой зорилго, түүнд хүрэх арга хэрэгсэл агуулга бүхий албан ёсны хөтөлбөрөөр хүүхдийн
нийгэмшилтэд хувь нэмэр оруулахаар зорьж ажилладаг агент аль нь вэ?
A
Сургууль
B
Гэр бүл
C
Хэвлэл мэдээлэл
D
Ажлын байр

Slide 2 - Quiz

Нийгэмшилтийн
агентуудыг нэрлэнэ үү.

Slide 3 - Mind map

Та бүхэнд өдөр тутамд хамгийн их нөлөөөлж буй нийгэмшилтийн агентийг нэрлээрэй.

Slide 4 - Open question

Нийгэмшилтийн агентуудыг зургаар илэрхийлвэл?

Slide 5 - Open question

Агентуудыг зурагтай зөв харгалзуулна уу. 
Гэр бүл 
Хэвлэл мэдээлэл
Сургууль
Ажлын байр

Slide 6 - Drag question

1

Slide 7 - Video

03:05
Бичлэгээс
өөртөө хэрэгжүүлэх
санааг бичээрэй.

Slide 8 - Mind map

Өнөөдрийн хичээлийг дүгнээрэй.
😒🙁😐🙂😃

Slide 9 - Poll

1

Slide 10 - Video

00:00
Хичээлээ дүгнээрэй.
😒🙁😐🙂😃

Slide 11 - Poll

Slide 12 - Slide