Les 2 Wet IKK

1 / 17
next
Slide 1: Slide
MBO

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Terugblik < 
dus..... 

Wet IKK

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat betekent IKK van de wet IKK?
A
Innovatie Kwaliteit Kinderopvang
B
Innovatie Kinderen Kwaliteit
C
Introductie Kwaliteit Kinderopvang
D
Introductie Kinderen Kwaliteit

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions


De wet IKK bestaat uit vier thema's. Welke is onjuist?

A
Ieder kind krijgt een mentor die zijn ontwikkeling bijhoudt en bespreekt met de ouders.
B
Ook vrijwilligers die meehelpen op de groep worden meegeteld als medewerker in de berekening.
C
Tijdens de openingstijdens moet er altijd een begeleidster zijn die een EHBO diploma heeft.
D
Alle antwoorden zijn onjuist.

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

De beroepscode geldt voor alle organisaties die onder de
Wet IKK vallen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Welke maatregelen zijn ingevoerd bij de wet IKK
A
Pedagogisch coach
B
Deels 3F-taalniveau voor alle pedagogisch medewerkers
C
Strengere BKR
D
Baby-opleiding voor alle PM'ers die met baby's werken

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Veranderingen binnen de kinderopvang 
Wet IKK
- 2015: Minister Asscher --> voorstel kwaliteit KOV verbeteren
- Werken aan opvang van hoge kwaliteit en het verminderen van regeldruk
- Start: 1 januari 2018
- GGD controleert
- 4 Pijlers als uitgangspunt Wet IKK
-Inzet pedagogisch beleidsmedewerker (pedagogisch coach) m.i.v. 1 januari 2019 verplicht --> hbo geschoold
- Taalniveau 3F verplicht (2023)
- Aanvullende scholing voor werken met baby’s (2023)
- 2023 volledige Wet IKK van toepassing

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

4 pijlers in het kort
1. Ontwikkeling kind staat centraal: pedagogische doelen van Riksen-Walraven worden opgenomen in de Wet Kinderopvang, concretisering van de pedagogische doelen als leidraad voor pedagogisch beleidsplan, elk kind heeft een mentor, zowel bij de KDV als BSO (contact ouders en registraties etc.), ontwikkeling van kinderen wordt structureel en individueel gevolgd (KIJK/observatiesystemen)
2. Veiligheid en gezondheid: veiligheids- en gezondheidsbeleid, ten minste een m'er heeft hbo-certificaat voor kinderen, vierogenprincipe, 
3. stabiliteit en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk: Beroepskracht-kindratio wordt aangepast, geen vrijwilliger meer in de BSO als 3e kracht, vaste-gezichten criterium voor baby’s aangescherpt naar maximaal 2 vaste gezichten
4. Kinderopvang is een vak: Alle beroepskrachten recht op ‘coaching on the job’ door pedagogisch coach (minimaal 10 uur per jaar per fulltime medewerker: FTE) Taalniveau 3F verplicht, permanente scholing voor alle beroepskrachten (minimaal 50 uur per jaar), geen formatieve inzet van vrijwilligers, ruimte stagiaires formatief in te zetten wordt beperkt, aanvullende scholing voor werken met baby’s (2023)

Slide 11 - Slide

- Voor baby’s (0 jaar) naar 1 pm’er op 3 baby’s (was 4)
- Voor kinderen van 7 tot 13 jaar 1 pm’er op 12 kinderen (was 10)
- Zodat de kinderen zich gehecht en vertrouwd kunnen voelen (vaste gezichten)

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Verwerkingsopdrachten afmaken
Volgende les; verdieping pijler 1&2
Tot de volgende les!

Slide 17 - Slide

This item has no instructions