Didactiek 2.5. par 3.1

Didactiek 2.5.
1 / 11
next
Slide 1: Slide
DidactiekMBOStudiejaar 1

This lesson contains 11 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Didactiek 2.5.

Slide 1 - Slide

Vang de bal 
 • Wat is een schoolplan?
 • Wat is een leerlingvolgsysteem?

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Lesdoelen
 • De student kent de 6 interactievaardigheden die een onderwijsassistent moeten beheersen
 • De student weet wat de zone van de naaste ontwikkeling betekent
 • De student weet dat het aanbieden van gerichte activiteiten de kinderen uitdaagt tot leren 

Paragraaf 3.1.

Slide 4 - Slide

Welke interactievaardigheden
denk jij als OA te moeten hebben?

Slide 5 - Mind map

Interactievaardigheden
 1. Sensitieve responsiviteit
 2. Autonomie respecteren
 3. Structureren en grenzen stellen
 4. Praten en uitleggen
 5. Positieve interacties tussen kinderen bevorderen
 6. Ontwikkeling stimuleren 

Slide 6 - Slide

Opdracht: Maak een mindmap
Interactievaardigheid
Wat betekent het?
Geef een voorbeeld uit de praktijk waaruit blijkt dat jullie dit wel of niet beheersen
Leg de vaardigheid in eigen woorden uit
Beheersen jullie deze interactievaardigheid?

Slide 7 - Slide

Pitchen

Slide 8 - Slide

Stimuleren van ontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Creatieve ontwikkeling
 • Spel ontwikkeling

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Geen eindopdracht
Tussenevaluatie: Feedback vragen en werken aan eindopdrachten:
Week 1
paragraaf 1.2.
energizer
Week 2
Paragraaf 1.3.
Didactische werkvormen
Week 3
Paragraaf 1.4.
STARRT model
Week 4
Paragraaf 1.5.
missie-visie 
Week 5
Paragraaf 3.1.
Geen eindopdracht

Slide 11 - Slide