Didactiek Periode 3 week 1

Didactiek
Periode 3
Week 1
Paragraaf 4.1
1 / 16
next
Slide 1: Slide
didactiekMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Didactiek
Periode 3
Week 1
Paragraaf 4.1

Slide 1 - Slide

Doel van de les:
De student kent het verloop van de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind en hij kan deze ontwikkeling stimuleren met activiteiten
 

De student kan gerichte activiteiten bedenken die de band tussen hem/ haar en de leerling(en) kan verbeteren

De student weet wat sensitieve responsiviteit betekent en kan benoemen hoe hij op deze manier kan handelen


Slide 2 - Slide

Voorkennis ophalen

Slide 3 - Slide

Denk eens terug aan de tijd dat jij op het schoolplein van de basisschool met je vriendjes en spelletjes deed in de pauze. Wat deden jullie voor spelletjes?

Slide 4 - Open question

Waren er voorwerpen of objecten die jullie anders gebruikten dan waar ze voor bedoeld waren? bijvoorbeeld een duikelstang die werd gebruikt als voetbaldoel? En zo ja, noem eens voorbeelden...

Slide 5 - Open question

Bedachten jullie zelf de spelletjes of werd je ook gestimuleerd en uitgedaagd door een meester of juf?

Slide 6 - Open question

Instructie

Slide 7 - Slide

Sociaal emotionele ontwikkeling
 Zes pedagogische interactievaardigheden van grote invloed op sociaal emotionele ontwikkeling: 
1. sensitieve responsiviteit (oog hebben voor behoeften en gevoelens)
2. autonomie stimuleren (inbreng kinderen serieus nemen)
3. structuur en grenzen bieden (creëren van veiligheid)
4. praten en uitleggen (inlevingsvermogen stimuleren)
5. ontwikkelingsstimulering
6. positieve interacties tussen kinderen stimuleren (begeleiden van samenspelen, samenwerken en evt. conflicten)

Slide 8 - Slide

Om dit te kunnen bieden:

- warmte uitstralen
- belangstelling tonen
- inlevingsvermogen
- optimisme
- veiligheid biedend
- duidelijkheid
- consequent zijn

Slide 9 - Slide

Gerichte activiteiten
Sociale vaardigheidstraining: Kanjertraining, Plezier op school, Vreemdzame School & KiVa. 

Wat kan je nog meer doen:
- Voorlezen
- een trotswand/ complimentenkring
- rollenspellen 
- fysieke oefeningen 
- emoties herkennen en ermee omgaan
- samenwerkingsopdrachten 

Slide 10 - Slide

Aan de slag
Maak paragraaf 4.1 

Slide 11 - Slide

Antwoorden
1. Het is belangrijk dat ze zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld opbouwen en dat ze blij zijn met zichzelf. Ze moeten goed voor zichzelf opkomen en omgaat met emoties en gevoelens.

Slide 12 - Slide

Antwoorden
2. pedagogische interactievaardigheden:
hoe jij met de kinderen omgaat.
sensitieve responsiviteit:
je hebt oog voor de behoeften en gevoelens van een kind, benoemt dit en houdt er zo veel mogelijk rekening mee.
begeleiden van interacties:
Bij het begeleiden van samenspelen, samenwerken en eventuele conflicten help je kinderen hun sociale vaardigheden ontwikkelen. 

Slide 13 - Slide

Antwoorden
7. luisteren, mening geven, initiatief nemen, volgen, overleggen

Slide 14 - Slide

Eindopdracht
Neem een groot vel papier waarop je een mindmap gaat maken.

a. zet in het midden een kind van jouw stageklas en ga vervolgens takken uitwerken waarbij je in elk geval gebruikmaakt van de begrippen: zelfvertrouwen, positief zelfbeeld, voor jezelf opkomen, inlevingsvermogen ontwikkelen, met emoties omgaan en samenwerken.
b. kies voor je gaat beginnen de leeftijdsgroep.
c. werk vervolgens alle takken zover mogelijk uit. Gebruik wat je hebt geleerd in dit hoofdstuk en alles wat je verder over deze onderwerpen weet. 
d. vraag- en geef feedback aan een andere student op zijn/haar mindmap en voeg de gegeven en ontvangen feedback toe aan jouw eindopdracht.

Slide 15 - Slide

Check! Wat betekent sensitieve responsiviteit?

Slide 16 - Open question