5.1 Bevolkingsgroei in Duitsland

5.1 Bevolkingsgroei in Duitsland
1 / 11
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 11 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

5.1 Bevolkingsgroei in Duitsland

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Je kunt kenmerken noemen van de bevolkingsontwikkeling in Duitsland, wanneer groeide de bevolking of nam de bevolking af.
 • Je weet welke 4 groepen migranten in Duitsland wonen + waarom ze naar Duitsland zijn gekomen.
 • Je weet hoe het leeftijdsdiagram van Duitsland in elkaar zit.
 • Je weet wat er in de toekomst met de bevolkingsgroei gaat gebeuren: het demografisch transitiemodel verklaren.

Slide 2 - Slide

Begrippen 
 • Migranten
 • Demografisch Transitiemodel

Slide 3 - Slide

Kenmerken van de bevolkingsontwikkeling in Duitsland
 • Natuurlijke bevolkingsgroei: vanaf 1972 een sterfteoverschot
 • Sociale bevolkingsgroei: vestigingsoverschot door migratie
 • Bekijk de grafiek -> Wat valt je op?

Slide 4 - Slide

4 groepen migranten in Duitsland
 1. Volksduitsers: mensen uit gebieden die vroeger bij Duitsland hoorden.
 2. Gastarbeiders: uit landen rond de Middellandse Zee. Grootste groep zijn de Turken. Zij werken in de mijnbouw en industriegebieden.
 3. Arbeidsmigranten: uit andere landen van de EU, bv. Polen.
 4. Vluchtelingen: bv. uit Syrie  

Slide 5 - Slide

Leeftijdsopbouw van Duitsland
Sterke vergrijzing + ontgroening => hoe komt dat?
 1. Levensverwachting is gestegen, mensen worden ouder.
 2. Duitse babyboom begon later dan in NL: deze groep mensen gaat de komende jaren pas voor meer vergrijzing zorgen.
 3. Laag geboortecijfer => ontgroening.

Laag geboortecijfer door: de pil, vrouwen langer wachten met kinderen, meer vrouwen kinderloos.
Leeftijdsdiagram Duitsland

Slide 6 - Slide

Bevolkingsgroei Duitsland -> Demografisch Transitiemodel
Fase 1:
Geboortecijfer + sterftecijfer hoog
Weinig of geen natuurlijke bevolkingsgroei.

Fase 2:
Geboortecijfer hoog
Sterftecijfer daalt snel
Gevolg: snelle bevolkingsgroei.
Fase 3:
Geboortecijfer daalt
Sterftecijfer daalt langzaam
Gevolg: bevolking groeit minder snel.
Fase 4:
Geboortecijfer + sterftecijfer laag
Gevolg: weinig of geen bevolkingsgroei
Fase 5:
Geboortecijfer erg laag
Sterftecijfer laag
Gevolg: afname bevolking door sterfteoverschot

Slide 7 - Slide

Bevolkingsgroei in de toekomst
 • Tussen 2011 en 2017 groeide de Duitse bevolking licht, ondanks het sterteoverschot => door sociale bevolkingsgroei -> migranten.
Gevolgen:
- sterfteoverschot daalde
- geboortecijfer ging omhoog -> vrouwelijke migranten kregen meer kinderen gemiddeld.
- gezinshereniging
- komst van vluchtelingen

Slide 8 - Slide

Bevolkingsgroei in de toekomst
 • De bevolking zal tot 2060 niet groeien maar juist afnemen.
 • Sterfteoverschot zal groter worden dan vestigingsoverschot.

Conclusie:
=> tot 2060 bevolkingskrimp in Duitsland
=> Duitsland zit in fase 5 van het transistiemodel

Slide 9 - SlideVragen?

Nee? => Kijk dan nog eens naar de leerdoelen op dia 2, kun je nu antwoord geven op de gestelde doelen?

Slide 10 - Slide

Tot de volgende keer!

Slide 11 - Slide