Aardrijkskunde HAVO 5 HFD1 1.3

1 / 12
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 12 slides, with text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Programma
  • Laatste vragen over 1.3 bespreken
  • Leerdoelen bij gevolgen economische globalisering
  • Uitleg over gevolgen economische globalisering

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
  • Je kent de verschillende gevolgen van economische globalisering.
  • Je begrijpt dat het merendeel van de handels-, geld- en informatiestromen verloopt tussen de leden van de triade maar dat dit wel aan het veranderen is.
  • Je begrijpt dat economische globalisering vaak leidt tot grotere regionale en sociale concurrentie en ongelijkheid.

Slide 3 - Slide

Triade=handel tussen USA, EU en Japan, maar dit verandert!

Slide 4 - Slide

Internationale arbeidsverdeling
Arm land: grondstoffen
Rijk land: hoogwaardige producten

Verschuiving: productie naar arme landen

Gevolg: ontstaan semi-periferie

Slide 5 - Slide

Global Shift


  • Opkomst semiperifere landen
  • Uitschuiving dienstensector
  • verschuiving economisch zwaartepunt/global shift

Slide 6 - Slide

Sociale ongelijkheid
Regionale ongelijkheid
Negatieve gevolgen globalisering:

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Afmaken opdrachten 1.3

Slide 9 - Slide

Leg uit:
Van uitschuiven naar doorschuiven....

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide