211019_TOLvoorTAALCOACHES

1 / 46
next
Slide 1: Slide
Hoger onderwijs

This lesson contains 46 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Katleen
Wat doen we vandaag?

 • Basisprincipes taalontwikkelend lesgeven uit vorming TOL voor docenten
 • Lespraktijken observeren: Hoe aan taal werken binnen vaklessen?

Slide 2 - Slide

Katleen
BOKASHI

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag: LessonUp
1. Surf naar 'lessonup.app'.
2. Geef de code onderaan in.
3. Log in en typ je naam.
4. Je doet mee met de les.

Slide 4 - Slide

Jullie hebben al gezien dat dit programma geen gewone ppt-presentatie is. We maakten deze vorming in LessonUp Dit is een tool die ervoor zorgt dat jullie ook actief kunnen deelnemen aan de vorming. Tijdens de vorming krijgen jullie een aantal opdrachten met de Smartphone. Hiervoor moeten we ons eerst inloggen. Je hebt geen paswoord nodig en je moet ook geen e-mailadres opgeven.
taalontwikkelend
lesgeven?

Slide 5 - Mind map

Wat is taalontwikkelend lesgeven? Wat komt er in jou op? Wat denk je?
Nabespreking: allemaal tegelijk omdraaien, ordenen in categorieën
Jullie gaven zelf al een heleboel voorbeelden van wat taalontwikkelend lesgeven kan zijn. Ik zet ze even in 3 categorieën. We noemen deze de pijlers van het TOL. Nu, uiteraard zijn pijlers altijd iets artificieels. Het is eerder een én én verhaal. Het zijn verschillende zaken die je toepast in de les die ervoor zorgen dat je ook tijdens de vakles de taal stimuleert.
HOE HET OOK KAN...

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructions

fermenteren

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Checklist taalontwikkelend lesgeven

Slide 13 - Slide

Katleen en Nele

zelf aan de slag gaan, om je les voor te bereiden. Deze staat ook in het boekje. Sommige criteria kunnen bij verschillende pijlers. 

Meer uitleg over structuur bij taalsteun.
In de vakles: Tuinbouw
timer
5:00

Slide 14 - Slide

Nele

Slide 15 - Slide

Nele
In de vakles: Hulpkok

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Stel je voor:
Je bent docent Hulpkok. Vandaag maak je met de cursisten 3 soorten koekjes: 

 • diamantkoekjes
 • madeleines
 • kokosrotsjes

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Stel je voor...
Je hebt 2 doelen voor je les: 
 • De cursisten weten hoe ze de koekjes moeten maken.
 • De cursisten kunnen zelf verwoorden hoe ze dat gaan doen.


Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Hoe pak je dit aan?
Hoe zorg je ervoor dat de cursisten
zoveel mogelijk aan het woord zijn?
timer
5:00

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Extra ideeën
1. Hoe maak je het?  
 • Cursisten denken per 2 na over hoe ze de koekjes zouden maken. 
 • Jij zegt nog niks. 

2. Moeilijke woorden
 • Cursisten duiden moeilijke woorden aan in de recepten.
 • Ze verkennen de woorden per 2.


Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Extra ideeën
3. Verknipte recepten reconstrueren

4. Wat heb je nodig? 
 • ingrediënten en materiaal verzamelen
 • bestelbonnen vergelijken

5. Sabotage: welk ingrediënt ontbreekt / heb je niet nodig?

De taalcoach van je opleiding kan helpen!

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

In de vakles: Begeleider in de kinderopvang

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

In de vakles: Slager

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Video

This item has no instructions

Samenwerking met vakdocent
Aanpak bij het Huis:
 • vorming taalontwikkelend lesgeven
 • startgesprek: afspraken over samenwerking:
 1. samen lessen voorbereiden
 2. samen aan cursusmateriaal werken
 3. hulpfiches ontwikkelen
 4. lessen bijwonen & feedback  
 5. goede praktijkvoorbeelden delen tijdens teamoverleg

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Wanneer?                                      Wie? Alle Brusselse taalcoaches
Week van 29/11 tot 3/12
Inhoud?
 • Voorstelling Taaldoos + extra werkvormen bij TOL
 • Van taalprofiel tot taalleerlijn
 • Uitspraak: Werken aan verstaanbaarheid van cursisten (?)
 • ?

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

                   Taaldoos

Slide 28 - Slide

Jessica
 • Een good practice waar we trots op zijn: een hulpmiddel voor docenten om woordenschat in te oefenen, te oefenen op zinsstructuur of inspiratie om een tekst aan te brengen.
 • netwerkopbouw in je hoofd = kapstokken / werken met thema's 
==> sneller woorden onthouden
Bedankt!

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Context

Slide 30 - Slide

Context is van belang, zeggen we, maar waarom is dat eigenlijk? Om dit even te illustreren deze cartoon.
Denkvraag: Beeld je eens in dat je de man rechts boven bent? Wat zie je? Of nog belangrijker: Wat zie je niet? Welke conclusie trek je hieruit? Bedenk dit kort voor jezelf.
Je wilt je cursisten graag ondersteunen wanneer je lesgeeft, hun een kapstok aanbieden om de nieuwe leerstof een plaats te geven. Wanneer je cursisten een duidelijke context geeft, zorgt dit voor een beter begrip. Maar hoe doen we dat nu? Hoe stimuleren we dit?


                              
I                                  Interactie

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Woorden inoefenen: 
woorden flitsen
Ik ben wakker! U toch ook?

Slide 32 - Slide

Jessica
Woorden flitsen
- de digitale stroomtang
- de multimeter
- de soldeerbout
- de soldeerstift
- de trekveer
- het schietlood
- de carburatorschroevendraaier
- het smetkoord

timer
0:15

Slide 33 - Slide

Jessica
Welke woorden heb je onthouden?

Slide 34 - Slide

Jessica
Woorden flitsen
- de digitale stroomtang
- de multimeter
- de soldeerbout
- de soldeerstift
- de trekveer
- het schietlood
- de carburatorschroevendraaier
- het smetkoord

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Slide 36 - Video

Jessica
Enkele tips
Voor de les
 • Selecteer.
 • Hoe uitleggen?
Tijdens de les
 • Steeds op dezelfde plek op het bord. Waar kunnen de leerlingen ze noteren?
 • Infinitief bij werkwoorden. Steeds 'de' of 'het' bij het zelfstandig naamwoord (enkelvoud).Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Enkele tips
 • Belangrijkste woorden zelf consequent gebruiken.
 • Leerlingen denken eerst zelf na. Geef strategieën mee: 'kijk eens naar de rest van de tekst, waar kan het over gaan?', 'gebruik een vertaalapp', 'vraag het ook eens aan een andere leerling' 

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Taalsteun & instructies

Slide 39 - Slide

Jessica

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Op welke manier kan je instructiefiches inzetten in de les?

Slide 43 - Open question

This item has no instructions

Opdracht: tekst autisme
1. Er zijn 2 groepen.
2. Groep 1 leest tekst 1. Groep 2 leest tekst 2.

Leesopdracht: Onthoud zoveel mogelijk tips uit de tekst.
Hoe speel je met een peuter die ASS heeft?

timer
1:00

Slide 44 - Slide

Opdracht:
1) 2 teksten in de chat
2) groep 1 leest tekst 1, groep 2 leest tekst 2
3) Jullie krijgen 1 minuut de tijd zoveel mogelijk tips uit de tekst te halen. Je mag NIET noteren.
4) 1 iemand van groep 1 en 2 geven mondeling antwoord
Tips voor het stimuleren van spel:

De eerste stap in het spelen met kinderen met ASS is het richten van hun aandacht, zorg
ervoor dat het op de leidster gericht is, liefst ook naar de leidster kijkt, of (als dit lastig is) op
het spelmateriaal gericht is.
Om de aandacht van het kind met ASS te richten is het van belang te werken aan de
verbetering van het contact met het kind. Door middel van bepaalde spelletjes en speelgoed
kan geprobeerd worden om een nog sterk in zichzelf gekeerd kind op de buitenwereld (en
dus ook op de ander) te richten. Dit kan door zintuiglijke ervaringen aan te bieden, te denken
valt aan het produceren van geluid met een belletje of een muziekinstrumentje, het laten zien
of bewegen van een aantrekkelijk speeltje. De interactie met het kind kan ook worden
uitgelokt door een bal naar het kind te rollen, (...)
Spelen met peuters met ASS. Enkele tips.

Leer het kindje om naar jou kijken, of naar het spel(materiaal). Vraag zijn aandacht. Hoe doe je dit?
 • Maak geluid: rinkel met een belletje of gebruik een muziekinstrument.
 • Beweeg met een leuk speelgoedje, bv. een autootje of een bal.
 • Laat een voorwerp draaien, bv. een bromtol.

Slide 45 - Slide

This item has no instructions

5 tips voor een duidelijke tekst
 1. Maak korte alinea's met korte zinnen.
 2. Gebruik niet meer woorden dan nodig.
 3. Schrijf actief, vermijd passief.
 4. Gebruik werkwoorden in plaats van naamwoorden.
 5. Denk aan structuur en lay-out.


Slide 46 - Slide

1. Verwijs naar zin 1 uit tekst 1 
2. Bv. zouden, kunnen, eventueel mogelijk zijn om te telefoneren
3. Door middel van bepaalde spelletje kan geprobeerd worden om het kind naar de buitenwereld te richten.
4. Titel: tips voor het stimuleren van spel
5.  Bv. opsomming met puntjes, woorden vetjes