paragraaf 2.1: Rotterdam, vernieuwing van het stadscentrum

Rotterdam
vernieuwing van het stadscentrum
Hoe zou je het uiterlijk van de stad Rotterdam tegenwoordig omschrijven?

Welke 'ruimtegebruikers' = functies herken je in de clip?
1 / 31
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Rotterdam
vernieuwing van het stadscentrum
Hoe zou je het uiterlijk van de stad Rotterdam tegenwoordig omschrijven?

Welke 'ruimtegebruikers' = functies herken je in de clip?

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Lesdoelen
 1. Je kunt argumenteren vanuit verschillende dimensies.
 2. Je kunt gebieden en verschijnselen vergelijken in ruimte en tijd.
 3. Je kunt digitale gegevens analyseren.
6. Je kunt beschrijven hoe je de leefbaarheid van Nederland kan verbeteren door de inrichting te veranderen.

Slide 3 - Slide

Rotterdam in 1652
Rotterdam Anno 2019= grootste haven van Europa.
180.000 mensen 24/7 om jaarlijks zo’n 461.200.000 ton goederen van 29.000 zeeschepen te lossen in de haven van Rotterdam. Duizelingwekkende cijfers, maar deze mainport begon ooit heel bescheiden. 

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Link

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

Opgave 4

Slide 8 - Slide

opgave 4: Historische binnenstad of stadscentrum?

Historische binnenstad: stadsdriehoek. Eeuwenlang Rotterdam niet veel groter dan de driehoek.

Slide 9 - Slide

Rotterdam tot WO II
 • Al vanaf het begin gericht op haven; Rotte
 • Na 1870 belangrijkste aan-en afvoerhaven naar Ruhrgebied (DL)
 • functie: werken en wonen
 • proces urbanisatie
Rotterdam na WO II
 • historische binnenstad verwoest.
 • wederopbouw; snel, doelmatig, weinig sfeer.

 • functie: werken
 • proces: suburbanisatie

Slide 10 - Slide

Een korte geschiedenis van Rotterdam.
vragen over het volgende filmfragment
Door welke 3 ontwikkelingen  kwam suburbanisatie op gang?

Wat waren de voornaamste woonwensen van de bevolking in de stad?

Wat was het gevolg voor binnensteden van het wegtrekken van bewoners?

Hoe probeerde men de bewoners weer terug te laten keren naar de steden?

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

voorzieningen 
Hoogwaardige voorzieningen of dagelijkse voorzieningen?
supermarkt
universiteit
ziekenhuizen
bioscoop
bakkerij
Ikea
zwembad
Hoe.......voorzieningen, hoe.......de leefbaarheid.

Slide 13 - Slide

Stedelijke vernieuwing na 1980
gericht op: wonen, werken, recreatie.

Van industrie naar commerciële dienstverlening

Moderne hoogbouw

Slide 14 - Slide

Stadsvernieuwing vanuit dimensies (opg 2):
 • economisch: kantoren-automatisering
 • sociaal-cultureel-woonwensen en inkomen
 • demografisch: bevolkingsaantallen en samenstelling huishoudens

Slide 15 - Slide

Model van een stad
Vanuit het centrum naar buiten toe wordt de ...:
 • bebouwing?
 • grondprijs?
 • functie?

Amersfoort voldoet bijna perfect aan dit model!

Slide 16 - Slide

Cityvorming
Het verdwijnen van woonfunctie en daar komen diensten (kantoren en winkels) voor terug.

Slide 17 - Slide

Stedelijke vernieuwing
Het veranderen van ruimtegebruik (functie)

Bijv. in oude fabrieken komen kantoren, restaurants, woonruimte of ateliers

Slide 18 - Slide

Een nieuw station
omdat...
 • toename aantal reizigers
 • overstapmogelijkheid van lokale naar internationale bestemmingen
 • omgeving was in verval
 • het aan de rand van de binnenstad lag

Slide 19 - Slide

Reactie op suburbanisatie
compacte stadbeleid

re-urbanisatie

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

In welke volgorde vonden onderstaande processen plaats?
A
re-urbanisatie-suburbanisatie-urbanisatie
B
urbanisatie-suburbanisatie-re-urbanisatie
C
suburbanisatie-re-urbanisatie-urbanisatie

Slide 22 - Quiz

Wat was de belangrijkste functie van de Rotterdamse binnenstad tot WO II
A
wonen
B
werken
C
wonen en werken
D
recreatie

Slide 23 - Quiz

Dit is een voorbeeld van een...
A
hoogwaardige voorziening
B
laagwaardige voorziening

Slide 24 - Quiz

De foto toont een voorbeeld van:
A
cityvorming
B
stedelijke vernieuwing

Slide 25 - Quiz

Wat was het doel van stedelijke vernieuwing in Rotterdam in de jaren '80?
A
Havens uitbreiden
B
Meer voorzieningen
C
woonwijken uitbreiden
D
aandacht voor wonen, werken en recreatie

Slide 26 - Quiz

Wat was het doel van stedelijke vernieuwing in Rotterdam kort na
WO II?
A
Vooral aandacht voor ruime woonwijken
B
Havens uitbreiden
C
Voornamelijk gericht op ontwikkelen van werkgebieden
D
aandacht voor wonen, werken en recreatie

Slide 27 - Quiz

De vorige twee vragen gingen over het leerdoel:
A
redeneren vanuit dimensies
B
vergelijken van verschijnselen in ruimte en tijd.
C
verbeteren van de leefbaarheid
D
analyseren van digitale gegevens

Slide 28 - Quiz

Hoe heet het beleid dat gericht is op re-urbanisatie?
A
Groeikernenbeleid
B
compacte stad-beleid
C
cityvormingsbeleid
D
stedelijke vernieuwingsbeleid

Slide 29 - Quiz

Welke maatregel draagt bij aan een betere leefbaarheid?
A
uitbreiding van voorzieningen
B
opknappen van oude fabriekspanden
C
aanleg woonwijken op lege plekken in de stad
D
vernieuwen van een station

Slide 30 - Quiz


A
Dit is de historische binnenstad
B
Dit is het stadscentrum

Slide 31 - Quiz