bio-3M-1.5 Voedselkringloop (23-24)Consument
Producent
afvaleters
Mineralen
Reducent
1.5
Voedselkringloop
1 / 19
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 3

This lesson contains 19 slides, with interactive quiz, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lessonConsument
Producent
afvaleters
Mineralen
Reducent
1.5
Voedselkringloop

Slide 1 - Slide

Maken test jezelf
Pagina 61 + 62
Vraag 1 tot en met 11.
timer
10:00

Slide 2 - Slide

1.5 Leerdoelen


  • Je kunt uitleggen hoe planten, dieren schimmels en bacteriën van elkaar afhankelijk zijn
  • Je kunt uitleggen wat de voedselkringloop is en wat de functie van de producenten, consumenten en reducenten hierin is. 

Slide 3 - Slide

1.5 begrippenlijst
Glucose - fotosynthese - mineralen

energierijke stoffen - producenten - consumenten - afvaleters - reducenten

Slide 4 - Slide

Plantaardige cel
  • In een plantaardige cel zitten bladgroenkorrels  

  • In bladgroenkorrels vindt fotosynthese plaats: eigen energierijke voeding maken


eigen voedsel maken
Wij kunnen in ons lichaam niet ons eigen voedsel maken.
Hiervoor gaan we naar de winkel of halen we ingrediënten van het land.
Ook dieren, bacteriën en schimmels kunnen het niet. Zonder planten zouden er geen voedsel en geen zuurstof zijn!

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

0

Slide 8 - Video

 Reactieschema  fotosynthese:
               zonlicht
  • Water + koolstofdioxide  --------->  zuurstof + glucosePlanten kunnen van glucose weer andere stoffen maken.
Slide 9 - Slide

Hoe hebben de vier rijken elkaar nodig?

Slide 10 - Slide

Voedsel kringloop

Slide 11 - Slide

Consument
Producent
afvaleters
(consument)
Mineralen
Reducent
energierijke stof
energierijke stof
energierijke stof

Slide 12 - Slide

Producenten:
Planten

Maken energierijke stoffen 
(Fotosynthese)

Slide 13 - Slide

Consumenten            Afvaleters
(consumenten=
de dieren)

Slide 14 - Slide

Reducenten:
Schimmels en bacterien
maken van energierijke stoffen weer mineralen

Slide 15 - Slide

0

Slide 16 - Video

Slide 17 - Link

Producenten
Consumenten
Afvaleters
Reducenten
Mineralen

Slide 18 - Drag question

Weektaak
Afmaken test jezelf tot en vraag 11.

Maken 1.5: 
Vraag 1 tot en met 14

Lezen 1.6
Leren 1.5
timer
10:00

Slide 19 - Slide