2.1 Socialisatie / 2.2 Socialisatie, vooroordelen en stereotypering

Vorming
2.1 Socialisatie
1 / 41
next
Slide 1: Slide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Vorming
2.1 Socialisatie

Slide 1 - Slide

Centraal: Hoe word ik gevormd?
 • Waarom ben ik wie ik ben?
 • Hoe ben ik zo geworden?
 • Dus: Wat heeft mij gevormd?

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Socialisatie
Definitie: Het proces van overdracht en verwerving van een cultuur van de groep(en) en de samenleving waar mensen toe behoren.

Proces bestaat uit:

Opvoeding
Opleiding
Omgang met anderen

Slide 4 - Slide

Wie hebben jou gevormd?

Slide 5 - Mind map

Overdracht van cultuur

De cultuur (kennis, vaardigheden, opvattingen & houdingen) wordt overgebracht op anderen.

Dat kan via personen, school of kerk, maar ook via Netflix of sociale media (= socialisatoren).


Slide 6 - Slide

Socialisatoren
Diegenen die ervoor zorgen dat een cultuur kan worden overgebracht, zodat jij je een cultuur eigen kunt maken.

Denk aan:
 • Gezin, school, overheid
 • Kerk, werk, vrijetijdsgroep
 • Sport, vrienden & media

Slide 7 - Slide

Verwerving van cultuur

Het internaliseren van de normen en waarden die bij een cultuur horen.

Dus: Zorgen dat je de cultuur (kennis, vaardigheden, opvattingen & houdingen) je eigen maakt.


Slide 8 - Slide

Socialisatie is belangrijk
Zonder socialisatie kan een samenleving niet blijven bestaan.

Bij socialisatie is er altijd sprake van cultuuroverdracht. Dit betekent dat de cultuur altijd van persoon op persoon wordt doorgegeven.

Denk aan vader/moeder die jou normen en waarden leren.

Slide 9 - Slide

Wat heb jij meekregen van je ouders?

Slide 10 - Mind map

Onbeschreven blad
Beschreven blad

Slide 11 - Slide

Internalisatie
Het bewust innerlijk accepteren van voorgeschreven regels, waarden en normen.

Je moet niet meer anders willen!

Door internalisatie wordt je geweten gevormd, over wat jij goed en slecht vindt.

Slide 12 - Slide

Samenvattend
Socialisatie is dus een proces van cultuuroverdacht van een cultuur. Een persoon past zich daarmee aan aan de cultuur van een samenleving. 

Het is echter geen blinde aanpassing! Een persoon maakt ook zelf keuzes in zijn proces van verwerving van een cultuur waarmee zijn persoonlijkheid wordt ontwikkeld.


Slide 13 - Slide

Vorming
2.2 Socialisatie, vooroordelen en stereotypering

Slide 14 - Slide

Vooroordelen
Definitie: Oordelen over mensen die niet gebaseerd zijn op feiten. 

Voordelen zijn meestal negatief, zoals:
 • Een vrouw met een hoofddoek wordt onderdrukt;
 • Dikke mensen eten te veel;
 • Surinamers zijn lui.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Stereotypering
Definitie: Vaststaande beelden,  veronderstellingen en generalisaties over een bepaalde groep mensen.

Stereotypen ontstaan uit vooroordelen 

Denk aan:
 • Nederlanders lopen op klompen;

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Stereotype & vooroordeel
Een vooroordeel is dus een oordeel over een bepaalde groep.

Een stereotype is dus een bepaald beeld van een groep. Ieder individu van een groep wordt daardoor aangezien voor dat beeld.

(Programma NPO3: 'Ik durf het bijna niet te vragen')

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Welke stereotypen/vooroordelen herken je in de video?

Slide 21 - Open question

Discriminatie
Definitie: Ongelijke behandeling van mensen op grond van kenmerken die in een bepaalde situatie niet van belang zijn.


Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Hoe zou je discriminatie kunnen stoppen tijdens sollicitatiegesprekken?

Slide 27 - Open question

Racisme, seksime en xenofobie
 • Racisme
>>> Mensen benadelen ten opzichte van anderen op grond van hun ras

 • Seksisme
>>> Het achterstellen van groepen (meestal vrouwen) op grond van geslacht

 • Xenofobie
>>> Angst voor het vreemde / vreemdelingen

Slide 28 - Slide

^ Racisme
Xenofobie ^
< Seksisme

Slide 29 - Slide

Welke voorbeelden van discriminatie ken jij?

Slide 30 - Open question

Welke vorm van discriminatie zie je?

Slide 31 - Open question

Welke vorm van discriminatie zie je?

Slide 32 - Open question

In 80 landen is homoseksualiteit strafbaar
A
Vooroordeel
B
Stereotype
C
Discriminatie
D
Racisme

Slide 33 - Quiz

Vrouwen verdienen minder
A
Feit
B
Discriminatie
C
Stereotypering
D
Vooroordeel

Slide 34 - Quiz

In islamitische landen worden vrouwen altijd uitgehuwelijkt
A
Feit
B
Vooroordeel
C
Discriminatie

Slide 35 - Quiz

Rascisme is discriminatie op grond van....
A
Lengte
B
Geslacht
C
Afkomst
D
Geaardheid

Slide 36 - Quiz

Wat is discriminatie?

A
Ongelijke behandeling
B
Onderscheid maken
C
Verschil tussen man en vrouw
D
Verschil tussen geloven

Slide 37 - Quiz

Wat staat er in artikel 1 van de grondwet?
A
Geen straf zonder wet (legaliteitsbeginsel)
B
Het verbod op discriminatie
C
De doodstraf is verboden

Slide 38 - Quiz

Wat is positieve discriminatie?
A
Dat bepaalde groepen meer salaris krijgen
B
Dat mannen eerder een hoge functie krijgen dan vrouwen
C
Dat bepaalde groepen minder hoeven te werken
D
dat werkgevers voorrang geven aan bepaalde groepen

Slide 39 - Quiz

Lees de krantenkop.
"Reformatorische school wil geen moslim-docent aannemen"
Welke grondrechten botsen hier?
A
Vrijheid van geloof en vrijheid van geloof
B
Vrijheid van geloof en anti-discriminatie
C
Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geaardheid
D
Vrijheid van meningsuiting

Slide 40 - Quiz

In welke situatie kunnen we spreken van discriminatie?
A
Iemand aanspreken op ongewenst gedrag.
B
Iemand buitensluiten door ongewenst gedrag.
C
Iemand voortrekken op basis van capaciteiten.
D
Iemand aannemen op basis van geslacht.

Slide 41 - Quiz