ontwikkelingsgebiedenOntwikkeling en pedagogisch handelen 
1 / 31
next
Slide 1: Slide
Ontwikkeling en pedagogisch handelenSecundair onderwijs

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lessonOntwikkeling en pedagogisch handelen 

Slide 1 - Slide

ontwikkeling

Slide 2 - Mind map

ontwikkelingfases
 • 9 groepen
 • foto + whiteboard
 • foto's chronologische volgorde
 • noteren: naam ontwikkelingsfase + leeftijdsgrenzen
 • 1 groepje: productbewakers
 • elkaar helpen is toegestaan
timer
1:00

Slide 3 - Slide

ontwikkelingfases
 • 9 groepen
 • foto + whiteboard
 • foto's chronologische volgorde
 • noteren: naam ontwikkelingsfase + leeftijdsgrenzen
 • 1 groepje: productbewakers
 • elkaar helpen is toegestaan

Slide 4 - Slide

timer
3:00

Slide 5 - Slide

Ontwikkelingsfases
Prenataal                                           Voor de geboorte
Baby                                                     0 - 1,5  jaar
Peuter                                                  1, 5 - 3 jaar
Kleuter                                                 3 - 6 jaar
Lager schoolkind                            6 - 12 jaar
Adolescent                                       12 - 20 jaar
Volwassene                                     20 - 65 jaar
Oudere / bejaarde                         > 65 jaar

Tekst

Slide 6 - Slide

Wat verandert er dan?

Slide 7 - Mind map

Na deze les kun je....
1. de drie ontwikkelingsdomeinen (fysiek, cognitief en sociaal-emotioneel) en hun onderliggende deelgebieden opnoemen

2. de drie ontwikkelingsdomeinen en hun onderliggende deelgebieden uitleggen

3. ontwikkelingstaken en spelmateriaal correct classificeren binnen een deelgebied van een ontwikkelingsdomein

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

groepsverdeling

Slide 10 - Slide

Wat verandert er dan?
 • We ontwikkelen op verschillende vlakken = ontwikkelingsdomeinen
Cognitieve
ontwikkeling
fysieke ontwikkeling

socio-emotionele ontwikkeling
timer
5:00
timer
15:00
timer
15:00

Slide 11 - Slide

timer
5:00

Slide 12 - Slide

Fysieke ontwikkeling
 • grove motoriek: grote bewegingen: leren stappen, fietsen, springen
 • fijne motoriek: leren grijpen, leren tekenen

Slide 13 - Slide

Cognitieve ontwikkeling
 • actieve taalontwikkeling: taalgebruik
 • passieve taalontwikkeling: begrijpen van taal: 
identiteitsontwikkeling: ontwikkeling van het 'ik':  wie ben ik?

Slide 14 - Slide

sociaal-emotionele ontwikkeling

Slide 15 - Slide

Bij welk ontwikkelingsgebied hoort: 'Abby kan goed snowboarden'
Geef ook het passende deelgebied

Slide 16 - Open question

Bij welk ontwikkelingsgebied hoort: 'Korneel leert de maaltafels'
Geef ook het passende deelgebied

Slide 17 - Open question

Bij welk ontwikkelingsgebied hoort: 'Noor en Nienke zijn BFF's '
Geef ook het passende deelgebied

Slide 18 - Open question

Bij welk ontwikkelingsgebied hoort: 'baby's hebben een voorkeur voor het kijken naar zwart-wit patronen'
Geef ook het passende deelgebied

Slide 19 - Open question

Bij welk ontwikkelingsgebied hoort: 'De laatste tijd slaat Oscar zijn stem regelmatig over'

Slide 20 - Open question

Tussen welke ontwikkelingsgebieden is er sprake van een wisselwerking in volgend voorbeeld.
Gloria is trots op hoe mooi ze het woordje 'ik kan schrijven'
A
zelfbewustzijn - actieve taalontwikkeling
B
emotionele ontwikkeling - fijne motoriek
C
emotionele ontwikkeling - actieve taalontwikkeling
D
zelfbewustzijn - fijne motoriek

Slide 21 - Quiz

Tussen welke ontwikkelingsgebieden is er sprake van een wisselwerking in volgend voorbeeld.
'Jules rijdt op zijn loopfiets en roept voortdurend broem broem'
A
grove motoriek - passieve taalontwikkeling
B
fijne motoriek - passieve taalontwikkeling
C
grove motoriek - actieve taalontwikkeling
D
fijne motoriek - actieve taalontwikkeling

Slide 22 - Quiz

Tussen welke ontwikkelingsgebieden is er sprake van een wisselwerking in volgend voorbeeld.
'Oscar (4 jaar) neemt de auto van Lise af, juf wijst hem op de klasafspraken'
A
fijne motoriek - sociale ontwikkeling
B
taalontwikkeling - morele ontwikkeling
C
taalontwikkeling - sociale ontwikkeling
D
sociale ontwikkeling - morele ontwikkeling

Slide 23 - Quiz

Welke ontwikkelingsgebied wordt gestimuleerd met dit spelmateriaal

Slide 24 - Open question

Welke ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd met dit spelmateriaal

Slide 25 - Open question

Welke ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd met dit spelmateriaal

Slide 26 - Open question

Welke ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd met dit spel

Slide 27 - Open question

schematische voorstellingen

Slide 28 - Mind map

lineaire structuur
tabel
boomstructuur
mind map

Slide 29 - Slide

Opdracht: Maak je eigen advanced organiser
 • Waarom?  kapstok om leerstof volgende thema's aan op te hangen

 • Evaluatiecriteria:

 Titel / centraal thema
 Namen ontwikkelingsgebieden en deelgebieden
 verband tussen de deelgebieden en hun desbetreffend ontwikkelingsgebied is duidelijk zichtbaar
 Kernwoorden
 Visuele ondersteuning: tekening, foto’s,


 

Slide 30 - Slide

Exit-ticket
https://bit.ly/415XUBr

Slide 31 - Slide