H10.3 - Eenparig vertraagde beweging (+ herhaling 10.1 en 10.2)

Welkom klas 4
 • Terugblik 10.1 en 10.2
 • 10.3 - eenparig versneld
 • 10.4 - eenparig vertraagd
 •  Afsluiting
1 / 28
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Welkom klas 4
 • Terugblik 10.1 en 10.2
 • 10.3 - eenparig versneld
 • 10.4 - eenparig vertraagd
 •  Afsluiting

Slide 1 - Slide

Terugblik 10.1 en 10.2

Slide 2 - Slide

Je ziet twee foto's.
Welke van deze twee is (of
zijn) een stroboscopische foto?
A
alleen links
B
alleen rechts
C
zowel links als rechts
D
geen van beide

Slide 3 - Quiz


A
Dit zijn wel stroboscopische foto's
B
Dit zijn geen stroboscopische foto's

Slide 4 - Quiz

Hiernaast zie je een stroboscopische
foto. Tussen elke flits zit 0,4 s.
In hoeveel seconden is deze foto
gemaakt?
A
2,0 s
B
1,6 s
C
1,4 s
D
2,4 s

Slide 5 - Quiz

In de afbeelding hiernaast zie je een stroboscopische foto. tussen elke lichtflits zit 0,04 seconde. Bereken hoeveel tijd er tussen plek A en B zit.

Slide 6 - Open question

Beweging in de stroboscopische foto

Slide 7 - Slide

Je ziet hiernaast een stroboscopische foto.
Wat voor soort beweging maakt de bal
op deze foto?
A
Een constante beweging
B
Een eenparige beweging
C
Een versnelde beweging
D
Een vertraagde beweging

Slide 8 - Quiz

Snelheid omrekenen
van m/s naar--> km/h
A
x 3,6
B
x 100
C
: 3,6
D
: 100

Slide 9 - Quiz

Snelheid omrekenen
12 km/uur --> ? m/s
A
43,2
B
43200
C
3,33
D
0,0033

Slide 10 - Quiz

s
t
v
Snelheid
Afstand
Tijd

Slide 11 - Drag question

Alle eenheden en groten
Schrijf in je schrift en vul aan
Grootheid
Symbool
Eenheid
Symbool
afstand
tijd
snelheid
...

Slide 12 - Slide

Vertraagde beweging
Eenparige beweging
Stroboscopische foto
Versnelde beweging

Slide 13 - Drag question

Met welke formule bereken je gemiddelde snelheid
A
(v)gem=ts
B
Vgem=st
C
s=tv
D
s=vgemt

Slide 14 - Quiz

10.3 Versneld, eenparig, vertraagd
 1.  Je kunt de afgelegde afstand berekenen van een eenparige beweging.
 2. Je kunt de gegevens van een versnelde beweging uit afstand,tijd-tabel verwerken tot een (s,t)-diagram.
 3. Je kunt bij een eenparige versnelde beweging de snelheid op ieder willekeurig moment berekenen.
 4. Je kunt voor een eenparige versnelde beweging de gemiddelde snelheid berekenen.
 5. Je kunt de valversnelling beschrijven.

Slide 15 - Slide

Het v,t-diagram
b
       Versneld                  Eenparig                      Vertraagd

Slide 16 - Slide

Hoe beweegt de sprinter als
je kijkt naar de volgende
grafiek?
A
versneld, vertraagd en dan eenparig
B
eenparig, versneld en dan vertraagd
C
eenparig, vertraagd en dan versneld
D
versneld, eenparig en dan vertraagd

Slide 17 - Quiz

Formule voor de versnelling

Slide 18 - Slide

10.3 - Eenparig versneld
Gemiddelde snelheid ligt precies
halverwege begin- en eindsnelheid in.

We werken dan met de gemiddelde snelheid (vgem).

Slide 19 - Slide

10.3 - Eenparig versneld
vgem=2(vb+ve)
s=vgemt

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

10.3 - Eenparig versneld
De versnelling is op elk moment even groot.

Dus 
a=t(vevb)

Slide 23 - Slide

Bereken de versnelling

Slide 24 - Slide

Een fietser rijdt 3 m/s en wil zijn maat inhalen, versneld tot 6 m/s in 12 seconden.
Bereken de afgelegde afstand tijdens de versnelling.

Slide 25 - Open question

Zelfstandig werken
 • Wat: Lees hoofdstuk 10.3 op blz. 199 t/m 202 en maak digitaal opgaven: 25 t/m 30.
 • Hoe: 20 min zelfstandig werken, daarna mogen jullie overleggen.
 • Hulp: Nova boek / Docent
 • Tijd: 25 min .
 • Uitkomst: 25 t/m 30 af
 • Klaar: Huiswerk opgaven 25 t/m 34.   
timer
20:00

Slide 26 - Slide

10.3 Versneld, eenparig, vertraagd
 1.  Je kunt de afgelegde afstand berekenen van een eenparige beweging.
 2. Je kunt de gegevens van een versnelde beweging uit afstand,tijd-tabel verwerken tot een (s,t)-diagram.
 3. Je kunt bij een eenparige versnelde beweging de snelheid op ieder willekeurig moment berekenen.
 4. Je kunt voor een eenparige versnelde beweging de gemiddelde snelheid berekenen.
 5. Je kunt de valversnelling beschrijven.

Slide 27 - Slide

Zelfstandig werken
 1. Maak een formuleoverzicht (geef ook duidelijk aan waar de formules gelden, bv bij eenparig, versneld, etc.)
 2. Maak opdrachten paragraaf 10.3 
  ( 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33)

Slide 28 - Slide