Hoofdstuk 6.1 + 6.2

Periode 4
PSY A
Hoofdstuk 6
Het kind en de groep

Sociale ontwikkeling
Spelontwikkeling
Emotionele ontwikkeling
1 / 21
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Periode 4
PSY A
Hoofdstuk 6
Het kind en de groep

Sociale ontwikkeling
Spelontwikkeling
Emotionele ontwikkeling

Slide 1 - Slide

Inleveren Petra Hiemstra

Slide 2 - Slide

Wie was te laat?

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Slide

Wat is:
Sociale ontwikkeling?
Spelontwikkeling?
Emotionele ontwikkeling?

Slide 5 - Mind map

Volgende video van 1.30 tot 4.10

Sociale ontwikkeling
spelontwikkeling 
Emotionele ontwikkeling 
op het kinderdagverblijf

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Link

6.1  Samen kom je verder
Sociale vaardigheden aanleren:
  • Voor zichzelf opkomen
  • Beslissingen nemen
  • Anderen vertrouwen
  • Vriendschappen opbouwen en behouden


                                                                                                         Maar eerst -->

Slide 8 - Slide

Sociale ontwikkeling
De fasen die kinderen/jongeren op sociaal gebied doorlopen 

Hangt sterk samen met 
spelontwikkeling en emotionele ontwikkeling

Slide 9 - Slide

Noem een voorbeeld hoe een kind aan zijn sociale ontwikkeling werkt...

Slide 10 - Open question

Vrienden zijn belangrijk voor een kind
A
Juist
B
Onjuist

Slide 11 - Quiz

Het is geen probleem dat sommige kinderen een of twee goede vrienden voldoende vinden
A
juist
B
onjuist

Slide 12 - Quiz

De spelontwikkeling staat bij kinderen los van hun sociale ontwikkeling
A
juist
B
onuist

Slide 13 - Quiz

6.2
Sociale ontwikkeling van baby tot jonge schoolkind

Reageren op stemmen en geuren 0 en 2 jaar

Eigen 'ik' ontdekken 2 tot 4 jaar

Vriendschappen 4 en 6 jaar

Inleven in anderen 6 tot 9 jaar


Slide 14 - Slide

Reageren op stemmen/geuren
0-2 jaar

Herkennen creëert een veilig gevoel
Imiteren van gedrag om zich heen


Ontwikkeling zelfbesef: 
Eerst de lichamelijke aspecten: honger en een natte luier
Experiment met rouge test --> na 1  1/2 jaar --> zelfbesef


Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Eigen 'ik' ontdekken 2-4 jr

Koppigheidsfase: laten merken eigen wil
Ik ben 2 ik zeg nee/ zelluf/ ikke doen
Fantasievriendjes in een levendige fantasie
VRAAG: Heb jij ook fantasievriendjes gehad?
Egocentrisch: zien zichzelf als centrum van de wereld
Direct reageren in een kringgespek op een onderwerp
(is iets anders dan egoistisch)Slide 17 - Slide

Vriendschappen 4-6 jaar (gr 1+2)
Wisselen regelmatig
Vanaf ongeveer 5 jaar meer speelafspraken met vriendjes
(het kind wordt socialer)
Maar ook competitie met vriendjes neemt toe
(Buitensluiten van anderen)

Slide 18 - Slide

Inleven in anderen 6-9 jaar

Empathie = Gevoelens van anderen herkennen

Door empatisch vermogen kunnen kinderen:
Hechtere vriendschappen aangaan
Zelfde interesses of karaktereigenschappen

Identificatie = Herkennen zichzelf in de ander

Slide 19 - Slide

Werkboek maken 6.2
vraag 1+2+4 t/m 10
Foto als bewijs plaatsen

Slide 20 - Open question

Huiswerk:
Tabel maken voor paragraaf 6.1 + 6.2

Slide 21 - Slide