Week 5

Werken aan werkprocessen 
1 / 28
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Werken aan werkprocessen 

Slide 1 - Slide

Periode overzicht

Slide 2 - Slide

Periodedoelen 
 • Hebben de studenten brede en specialistische kennis van begrippen en theorieën die horen bij ontwikkelingspsychologie;​
 • Hebben de studenten kennis van de cognitieve, motorische, sociale, emotionele, zintuiglijke, seksuele en creatieve ontwikkeling van een kind; ​
 • Kunnen de studenten een afwijkende ontwikkeling van kinderen herkennen;​
 • Hebben de studenten nagedacht over welke ontwikkelingen zij als kind hebben doorgemaakt.

Slide 3 - Slide

Vandaag 
Werken aan hoofdstuk 2

Kennis toetsen

Slide 4 - Slide

Werken aan werkprocessen 

Slide 5 - Slide

Periode overzicht

Slide 6 - Slide

Periodedoelen 
 • Hebben de studenten brede en specialistische kennis van begrippen en theorieën die horen bij ontwikkelingspsychologie;​
 • Hebben de studenten kennis van de cognitieve, motorische, sociale, emotionele, zintuiglijke, seksuele en creatieve ontwikkeling van een kind; ​
 • Kunnen de studenten een afwijkende ontwikkeling van kinderen herkennen;​
 • Hebben de studenten nagedacht over welke ontwikkelingen zij als kind hebben doorgemaakt.

Slide 7 - Slide

Vandaag 
- Taalontwikkeling
- Stellingen 
- Theorie taalontwikkeling 0-5 jaar
- Lesopdracht 

Slide 8 - Slide

Taalontwikkeling 
We gaan aan de slag met een aantal stellingen. 
Doe je duim omhoog als je het eens bent met de stelling en doe je duim omlaag als je het oneens bent met de stelling. 

Slide 9 - Slide

Stelling 1 
De taalontwikkeling speelt een grote rol in de sociaal-emotionele ontwikkeling.


Slide 10 - Slide

Stelling 2 
De taalontwikkeling valt onder de cognitieve ontwikkeling. 

Slide 11 - Slide

Stelling 3
De taalontwikkeling wordt gestimuleerd door het aanleren van woorden.

Slide 12 - Slide

Stelling 4
Hoe een kind zijn taalontwikkeling verloopt wordt niet beïnvloed door het taalgebruik in de thuissituatie.

Slide 13 - Slide

Taalontwikkeling
Tussen de leeftijd 0 en 5 jaar vindt de grootste ontwikkeling plaats rondom de taalontwikkeling. 

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

0 - 1 jaar
 • Brabbelen: bababa en papapa 
 • intonatie:  verandering in de klank zodat het woord opvalt
 • begripsvorming: Een woord krijgt een betekenis
 • receptieve woordenschap: Woord herkennen, maar nog niet zelf kunnen gebruiken (vb. flesje)
 • productieve woordenschat: het kind gaat het woord zelf ook gebruiken

Slide 16 - Slide

1 - 2,5 jaar
 • 1-woordzin: verhaal vertellen met 1 woord 'Fles'
 • 2-woordzin: verhaal vertellen met 2 woorden: 'Fles Melk"
 • ontluikende geletterheid: Bewust van geschreven tekens en de functie daarvan


Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Welke begrippen herken je in het filmpje?
A
1-woordzin
B
2-woordzin
C
Receptieve woordenschat
D
Productieve woordenschat

Slide 19 - Quiz

2,5 - 5 jaar 
 • 3-woordzin: Eerst mama eet. Nu mama eet koek 
 • woordenschatexplosie: veel nieuwe woorden leren
 • taalgrapjes: stoep en poep, 
 • Nieuwsgierig: Veel waarom vragen
 • aangeboren taalbegrip: Een deel van de hersenen is voorgeprogrammeerd om taal te leren 

Slide 20 - Slide

2,5 - 5 jaar

 • metalingustisch bewustzijn: Over taal na kunnen denken 

Slide 21 - Slide

Welk begrip past hierbij?
In de leeftijd van 2 – 4 jaar wordt het kind zich bewust van geschreven taal en de functie van letters
A
woordenschatexplosie
B
ontluikende geletterheid
C
aangeboren taalbegrip
D
beginnende geletterheid

Slide 22 - Quiz

Een kind is oprecht nieuwsgierig om taal te leren
A
Juist
B
onjuist

Slide 23 - Quiz

Consultatiebureau
 Op een consultatiebureau houden jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten samen de gezondheid en ontwikkeling van je kindje in de gaten.Bekijk het volgende filmpje gericht op de taalontwikkeling.

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Vragen bij Fragment 1:

 • In het fragment wordt benoemd dat het belangrijk is om de taalontwikkeling in de gaten te houden, omdat hierdoor andere leer- en gedrags- problemen kunnen ontstaan. Waarom zou de taalontwikkeling zo een belangrijke basis zijn?

 • Waarom wordt moeder aangeraden om veel met het kind te praten en aan te sluiten bij wat het kind interessant vindt? 

Slide 26 - Slide

Volgende week
Praktisch aan de slag met de taalontwikkeling!

Slide 27 - Slide

Schoenendoos!

Slide 28 - Slide