Week 5

Werken aan werkprocessen 
1 / 29
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Werken aan werkprocessen 

Slide 1 - Slide

Periode overzicht

Slide 2 - Slide

Periodedoelen 
 • Hebben de studenten brede en specialistische kennis van begrippen en theorieën die horen bij ontwikkelingspsychologie;​
 • Hebben de studenten kennis van de cognitieve, motorische, sociale, emotionele, zintuiglijke, seksuele en creatieve ontwikkeling van een kind; ​
 • Kunnen de studenten een afwijkende ontwikkeling van kinderen herkennen;​
 • Hebben de studenten nagedacht over welke ontwikkelingen zij als kind hebben doorgemaakt.

Slide 3 - Slide

Vandaag 
 • Theorie taalontwikkeling 0-5 jaar
 • Lesopdracht 

Slide 4 - Slide

Taalontwikkeling
Tussen de leeftijd 0 en 5 jaar vindt de grootste ontwikkeling plaats rondom de taalontwikkeling. 

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

0 - 1 jaar
 • Brabbelen: bababa en papapa 
 • intonatie:  verandering in de klank zodat het woord opvalt
 • begripsvorming: Een woord krijgt een betekenis
 • receptieve woordenschap: Woord herkennen, maar nog niet zelf kunnen gebruiken (vb. flesje)
 • productieve woordenschat: het kind gaat het woord zelf ook gebruiken

Slide 7 - Slide

1 - 2,5 jaar
 • 1-woordzin: verhaal vertellen met 1 woord 'Fles'
 • 2-woordzin: verhaal vertellen met 2 woorden: 'Fles Melk"
 • ontluikende geletterheid: Bewust van geschreven tekens en de functie daarvan


Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Welke begrippen herken je in het filmpje?
A
1-woordzin
B
2-woordzin
C
Receptieve woordenschat
D
Productieve woordenschat

Slide 10 - Quiz

2,5 - 5 jaar 
 • 3-woordzin: Eerst mama eet. Nu mama eet koek 
 • woordenschatexplosie: veel nieuwe woorden leren
 • taalgrapjes: stoep en poep, 
 • Nieuwsgierig: Veel waarom vragen
 • aangeboren taalbegrip: Een deel van de hersenen is voorgeprogrammeerd om taal te leren 

Slide 11 - Slide

2,5 - 5 jaar

 • metalingustisch bewustzijn: Over taal na kunnen denken 

Slide 12 - Slide

Welk begrip past hierbij?
In de leeftijd van 2 – 4 jaar wordt het kind zich bewust van geschreven taal en de functie van letters
A
woordenschatexplosie
B
ontluikende geletterheid
C
aangeboren taalbegrip
D
beginnende geletterheid

Slide 13 - Quiz

Een kind is oprecht nieuwsgierig om taal te leren
A
Juist
B
onjuist

Slide 14 - Quiz

Consultatiebureau
 Op een consultatiebureau houden jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten samen de gezondheid en ontwikkeling van je kindje in de gaten.Bekijk het volgende filmpje gericht op de taalontwikkeling.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Werken aan werkprocessen 

Slide 17 - Slide

Periode overzicht

Slide 18 - Slide

Periodedoelen 
 • Hebben de studenten brede en specialistische kennis van begrippen en theorieën die horen bij ontwikkelingspsychologie;​
 • Hebben de studenten kennis van de cognitieve, motorische, sociale, emotionele, zintuiglijke, seksuele en creatieve ontwikkeling van een kind; ​
 • Kunnen de studenten een afwijkende ontwikkeling van kinderen herkennen;​
 • Hebben de studenten nagedacht over welke ontwikkelingen zij als kind hebben doorgemaakt.

Slide 19 - Slide

Planning 


- Aan de slag met een aantal stellingen. 
- Taal energizer
- Opdrachten maken uit je boek. 

Slide 20 - Slide

Taalontwikkeling 
We gaan aan de slag met een aantal stellingen. 
Doe je duim omhoog als je het eens bent met de stelling en doe je duim omlaag als je het oneens bent met de stelling. 

Slide 21 - Slide

Stelling 1 
De taalontwikkeling speelt een grote rol in de sociaal-emotionele ontwikkeling.


Slide 22 - Slide

Stelling 2 
De taalontwikkeling valt onder de cognitieve ontwikkeling. 

Slide 23 - Slide

Stelling 3
De taalontwikkeling wordt gestimuleerd door het aanleren van woorden.

Slide 24 - Slide

Stelling 4
Hoe een kind zijn taalontwikkeling verloopt wordt niet beïnvloed door het taalgebruik in de thuissituatie.

Slide 25 - Slide

Hoofdstuk 3 taalontwikkeling 
Lees bladzijde 69 en 70 uit je boek en daarna gaan we aan de slag met opdracht 3.02.

Slide 26 - Slide

Taal energizer

Slide 27 - Slide

Hoofdstuk 3 taalontwikkeling 
Lees bladzijde 71:
3.4 Verschillende gebieden van de taalontwikkeling en maak daarna zelfstandig opdracht 3.03 uit je boek. 


timer
1:00

Slide 28 - Slide

Voor volgende week;
Neem een schoenendoos mee want die heb je nodig in de volgende les! 


Slide 29 - Slide