Les 1-2 WER LJ2 periode 4 PW7

Bouwbesluit II
Herhaling
1. Wat is het bouwbesluit?
Het bouwbesluit is een document met alle bouwtechnische voorschriften voor alle bouwwerken in Nederland en dient de veiligheid van jouw en de mensen om je heen te waarborgen. Het stelt voorschriften aan “het geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk”, ofwel “verbouwen”. Het bouwbesluit is sinds 1992 van kracht en zorgt er voor dat alle bouwvoorschriften in heel Nederland gelijk zijn. Omdat de regels voor iedereen gelijk zijn, weet iedereen in de bouwwereld precies waar hij aan toe is. Het bouwbesluit dat momenteel gehanteerd wordt is het bouwbesluit 2012. Echter komt het wel eens voor dat er wijzigingen aangebracht worden in het bouwbesluit. Zo zijn er sinds 1 januari 2020 weer een aantal dingen gewijzigd, zoals de BENG-eisen (de eisen voor bijna-energieneutraal bouwen) en nieuwe voorschriften die betrekking hebben op installatiegeluid zoals die van warmtepompen.
1 / 17
next
Slide 1: Slide
BedrijfskundeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slide and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Bouwbesluit II
Herhaling
1. Wat is het bouwbesluit?
Het bouwbesluit is een document met alle bouwtechnische voorschriften voor alle bouwwerken in Nederland en dient de veiligheid van jouw en de mensen om je heen te waarborgen. Het stelt voorschriften aan “het geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk”, ofwel “verbouwen”. Het bouwbesluit is sinds 1992 van kracht en zorgt er voor dat alle bouwvoorschriften in heel Nederland gelijk zijn. Omdat de regels voor iedereen gelijk zijn, weet iedereen in de bouwwereld precies waar hij aan toe is. Het bouwbesluit dat momenteel gehanteerd wordt is het bouwbesluit 2012. Echter komt het wel eens voor dat er wijzigingen aangebracht worden in het bouwbesluit. Zo zijn er sinds 1 januari 2020 weer een aantal dingen gewijzigd, zoals de BENG-eisen (de eisen voor bijna-energieneutraal bouwen) en nieuwe voorschriften die betrekking hebben op installatiegeluid zoals die van warmtepompen.

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Welke voorschriften kun je vinden in het Bouwbesluit?
A
voorschriften m.b.t. het bestemmingsplan
B
technische voorschriften
C
voorschriften over vergunningsvrij bouwen
D
voorschriften over de hoogte van een gebouw

Slide 3 - Quiz

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor
A
gebruikers, bewoners en omgeving
B
bezoekers
C
de omgeving
D
eigenaren

Slide 4 - Quiz

Een bouwwerk moet altijd voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit!
A
verschilt per gemeente
B
nee
C
alleen vergunningsplichtige bouwwerken
D
ja

Slide 5 - Quiz

Noem 10 verschillende gebruiksfuncties

Slide 6 - Open question

Wie bepaalt de gebruiksfunctie van een gebouw?
A
eigenaar
B
gebruiker
C
aanvrager van de omgevingsvergunning
D
gemeente

Slide 7 - Quiz

Kunnen er meerdere gebruiksfuncties in één gebouw liggen?
A
ja
B
nee

Slide 8 - Quiz

Wat bedoelen we met gebruiksoppervlak (GO)?
A
bruto vloeroppervlak
B
netto vloeroppervlak
C
oppervlak van gebruiksfunctie
D
vloeroppervlak wat gebruikt wordt

Slide 9 - Quiz

Een voorbeeld van een verblijfsruimte is
A
badkamer
B
garage
C
toilet
D
slaapkamer

Slide 10 - Quiz

Geef 5 voorbeelden van eisen die gesteld worden aan een verblijfsruimte

Slide 11 - Open question

In welk hoofdstuk van het
Bouwbesluit worden
eisen gesteld voor het
hekwerk op de afbeelding?
A
gezondheid
B
energiezuinigheid
C
bruikbaarheid
D
veiligheid

Slide 12 - Quiz

In welk hoofdstuk van het bouwbesluit
worden eisen gesteld voor een trap?

A
gezondheid
B
energiezuinigheid
C
veiligheid
D
bruikbaarheid

Slide 13 - Quiz

In welke hoofdstuk worden eisen
gesteld voor luchtverversing/
ventilatie?
A
gezondheid
B
energiezuinigheid
C
veiligheid
D
bruikbaarheid

Slide 14 - Quiz

In welk hoofdstuk van het Bouwbesluit worden eisen gesteld met betrekking tot daglicht?
A
gezondheid
B
energiezuinigheid
C
veiligheid
D
bruikbaarheid

Slide 15 - Quiz

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld voor de warmteweerstand van een uitwendige scheidingsconstructie zoals bgg vloer, gevel en dak. In welk hoofdstuk kun je deze eisen vinden?
A
gezondheid
B
energiezuinigheid
C
veiligheid
D
bruikbaarheid

Slide 16 - Quiz

In een nieuwbouwwoning moet de vrije hoogte van een verblijfsruimte minimaal 2600mm zijn. In welk hoofdstuk van het Bouwbesluit wordt dit voorgeschreven?
A
gezondheid
B
energiezuinigheid
C
veiligheid
D
bruikbaarheid

Slide 17 - Quiz