Didactiek P6W5 - 2.4 Leerlingvolgsysteem + form toetsing KT

P6W5
 • 2.4 : "Leerlingvolgsysteem"   
1 / 19
next
Slide 1: Slide
DidactiekMBOStudiejaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

P6W5
 • 2.4 : "Leerlingvolgsysteem"   

Slide 1 - Slide

2.4 : "Leerling volgsystemen" 
Lesdoelen :
 1. De student weet wat het Leerlingvolgsysteem inhoudt.
 2. De student weet welke soorten toetsen in het LVS worden opgenomen.
 3. De student weet het verschil tussen formatieve en summatieve toetsing (blz 76/77 boek).
 4. De student weet globaal iets van de betekenis van de scores.
 5. De student weet verschillende manieren om te reflecteren/evalueren/ feedback te geven met en aan leerlingen.
*x


Slide 2 - Slide

Eindopdrachten 
Week 1 = Instructievormen (presentatie in de klas) 
Week 2 = 
Week 3 = verslag specifieke onderwijsbehoefte
Week 4 = Verslag coöperatieve of competitieve werkvormen 
Week 5 = Ontwerp een formatieve toets voor didactiek periode 6
Week 6 = 
Week 7 = géén eindopdracht

Slide 3 - Slide

Wat gaan we vandaag doen ?
 1. Theorie doornemen 2.3 : coöperatieve werkvormen, competitieve werkvormen individualistische werkvormen.  
 2. Eindopdracht week 4 : Verslag onderwijsbehoefte
 3. Presentaties ? 

Slide 4 - Slide

Herhaling : 

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Leerlingvolgsystemen (LVS)
 • Functie: communicatiemiddel, ondersteuning van het onderwijs, kwaliteitszorg
 • Hier wordt de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling in vast gelegd. Ook het verzuim wordt hier geregistreerd. 
 • Leerlingvolgsystemen zijn voor de verantwoording naar de onderwijsinspectie toe. 

Slide 7 - Slide

Doelgroepen binnen LVS
 • Didactische leeftijd: Is het aantal maanden dat een kind onderwijs heeft gevolgd. 
 • Ieder schooljaar telt 10 maanden.
 • Het startpunt ligt bij groep 1.

Slide 8 - Slide

Met welke leerlingvolgsystemen,
werken jullie op stage?

Slide 9 - Mind map

Slide 10 - Video

Toetsing LVS
 • Toetsing zijn geen onderdeel van de LVS en de uitgever.

 • Didactisch leeftijdsequivalent: Verwachte score op de didactische leeftijd. 

 • Cito normscore: vergelijken leerlingen met de rest van Nederland die dezelfde toets heeft afgenomen. 


Slide 11 - Slide

2 verschillende soorten toetsing
 • Formatief toetsen: tussen de lessen door toetsen onafhankelijk van een cijfer. 
 • Summatief toetsen: toetsen aan het einde van de periode voor cijfer. 

Bedenk eens 2 voorbeelden van formatieve en summatieve toetsing. En wat denken jullie dat het meest effectief werkt?

Slide 12 - Slide

Andere vorm van toetsen
Neoklassikale school: alle leerlingen werken aan dezelfde persoonlijke doelen.
 • Feedup: Waar ga je naar toe?
 • Feedback: Wat heb ik gedaan?
 • Feedforward: Wat is de volgende stap?

Slide 13 - Slide

Opdracht Feedup & Feedforward
Maak tweetallen:
 • Kies een kwaliteit en een valkuil voor je buurman/buurvrouw.
 • Geef aan de hand van je kaartjes je buurman/buurvrouw feedup en feedforward. Ligt ook bij beide toe waarom je dit zegt. 

Slide 14 - Slide

Een Lvs dient voor de volgende registratie.
A
Cognitieve ontwikkeling
B
Sociaal-emotionele ontwikkeling
C
Motorische ontwikkeling
D
Verzuim

Slide 15 - Quiz

Een kahoot aan het einde van de les is een vorm van...
A
Summatief toetsen
B
Formatief toetsen

Slide 16 - Quiz

Eindopdracht 4
Ontwerp een formatieve toets voor didactiek periode 6.
 • Bekijk de lesdoelen van les 1 t/m 5
 • Bedenk de vorm van de formatieve toets 
 • Stel een norm op

Zorg dat deze na de kerstvakantie af is! Dan kunnen we de formatieve toetsen afnemen.

Slide 17 - Slide

Paragrafen voor de formatieve toets

Slide 18 - Slide

Zijn er nog vragen over de les?

Slide 19 - Slide