8.2 Koolstofkringloop

Inhoud les
Terugblik energiestroom 8.1
6 oefeningen over de energiestroom
Uitleg over de koolstofkringloop 8.2
Opdracht over de energiestroom (eigen aantekeningen)


Huiswerk: 8.2 bestuderen en maken (H7 afronden en 8.1 maken) 
Weektaak: 7.5 en 8.1


1 / 17
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Inhoud les
Terugblik energiestroom 8.1
6 oefeningen over de energiestroom
Uitleg over de koolstofkringloop 8.2
Opdracht over de energiestroom (eigen aantekeningen)


Huiswerk: 8.2 bestuderen en maken (H7 afronden en 8.1 maken) 
Weektaak: 7.5 en 8.1


Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Organische stoffen
Anorganische stoffen
eiwitten
vetten
zetmeel
glucose
water
zuurstof
koolstof-dioxide
mineralen
veel energie
weinig energie

Slide 3 - Drag question

Sleep de woorden naar de juiste gebieden in de voedselpiramide
Consumensen van de 2e orde
Consumenten van de 1e orde
Consumenten van de 3e orde
Producent

Slide 4 - Drag question

Op welk trofisch niveau zit de meeste energie in een piramide van energie?
A
producenten
B
C1 (consumenten 1ste orde)
C
C2
D
C3

Slide 5 - Quiz

Welke van de onderstaande processen is geen voorbeeld van verlies aan biomassa/energie door de organisme bij een volgende trofisch niveau in de biomassa piramide?
A
dissimilatie
B
uitscheiding
C
dood materiaal omzetten in mineralen
D
fotosynthese

Slide 6 - Quiz

het gewicht van alle organische stoffen in een organisme
schema dat laat zien hoeveel individuen in elke schakel van een voedselketen voorkomen
schema dat laat zien wat het gewicht is van alle organische stoffen in elke schakel van een voedselketen
Biomassa
Piramide van aantallen
Piramide van biomassa

Slide 7 - Drag question

Sleep ieder tekstblok naar één van de plekken in dezelfde kleur
Autotroof
Heterotroof
Consument
Producent
Energie uit zonlicht
Energie uit andere organismen

Slide 8 - Drag question

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Wat ga je nu doen? 
- De opdracht over de energiestroom (nabesproken over 15 min)
- Je checkt of de weektaak van deze week af is (7.5 en 8.1)
 - Je bestudeert 8.2 door een samenvatting te maken met
   alle begrippen (boek en schrift/word nodig).
- Of je maakt 8.2 online via Magister leermiddelen Nectar
- Of je krijgt extra uitleg over 8.2 de koolstofkringloop  
              let op: kwt bio wo1e over kringlopen: (8.2 en 8.3)

Slide 17 - Slide