Les 2 Kwaliteit van leven

Eigen regie en zelfredzaamheid
1 / 23
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Eigen regie en zelfredzaamheid

Slide 1 - Slide

"Mensen zijn meer dan hun zorgvraag"

Slide 2 - Slide

Aan het einde van de les....
- Geeft de student een omschrijving van het begrip 'kwaliteit van leven'. 
- Geeft de student aan op welke  manieren hij/zij de kwaliteit van leven van de cliënt kan behouden/ verbeteren. 
- Geeft de student aan waarom een cultuuromslag goed kan zijn en wat zijn/haar rol hierin is.

Slide 3 - Slide

Wat is voor jou kwaliteit van leven?

Slide 4 - Slide

Wat is voor de cliënt kwaliteit van leven?

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Theorie 
Kwaliteit van leven =
 Functioneren van een persoon op 3 gebieden: 
  1. Fysiek 
  2. Psychisch en 
  3. Sociaal 
Én de subjectieve evaluatie hiervan.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Kwaliteit van leven bestaat uit objectieve en subjectieve aspecten.

Slide 9 - Slide

Wat verstaan we onder fysiek kwaliteit van leven?

Slide 10 - Mind map

Wat verstaan we onder psychisch kwaliteit van leven?

Slide 11 - Mind map

Wat verstaan we onder sociaal kwaliteit van leven?

Slide 12 - Mind map

Slide 13 - Slide

Welke cijfer geef jij je leven?
-2100

Slide 14 - Poll

Slide 15 - Link

Kwaliteit van zorg= 
kwaliteit van leven 

Slide 16 - Slide

Voorbeelden
- Zo lang mogelijk zorg bieden in eigen omgeving
- Familieparticipatie 
- Aanvaarding zorgtechnologie
- Incidentmelding 

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Link

De opdracht
Bestudeer de deelopdrachten in Dulon Online.

Deelopdrachten 1 t/m 4

Eindopdracht.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Deelopdracht 1
Neem een bestaand instrument (Shalock, bijv.) en peil de kwaliteit van leven bij één cliënt.

Verwerk de gegevens in een verslag

Min één A4, max twéé.

Slide 21 - Slide

Bijeenkomsten

   1. Hoe meet je kwaliteit van leven in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, thuiszorg,
    2.Het ecogram en de draagkracht en draaglast van naastbetrokkenen / mantelzorgers
  3.  Analyseren van informatie  - hoe doe je dat en het maken van een plan van aanpak
    4. Technologische hulpmiddelen in de zorg

Slide 22 - Slide

Eindopdracht
Verantwoordingsgesprek (zie Dulon Online).

Slide 23 - Slide