Thema 2 Ecologie

Goedemorgen klas 4
Vandaag start nieuwe periode
- Nieuwe studiewijzer
-  Thema 2: Ecologie uitleg
-Filmpje Ecologie
- Zelf aan de slag opdr 2- 3 - 4 -5 
1 / 51
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 4

This lesson contains 51 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Goedemorgen klas 4
Vandaag start nieuwe periode
- Nieuwe studiewijzer
-  Thema 2: Ecologie uitleg
-Filmpje Ecologie
- Zelf aan de slag opdr 2- 3 - 4 -5 

Slide 1 - Slide

Leerdoelen

Je kunt de voedselrelaties van organismen aangeven

Slide 2 - Slide

Basisstof 1: Eten of gegeten worden
Voedselketen

Slide 3 - Slide


Voedselweb

Slide 4 - Slide

Producenten
Alle planten en andere organismen die bladgroenkorrels hebben

Zij maken hun eigen organische stoffen

Ze zijn altijd de eerste schakel in een voedselketen

Slide 5 - Slide

Consumenten
Alle organismen die moeten eten om aan organische stoffen te komen

Vormen de tweede en alle volgende schakels

2e schakel: Planteneter/alleseter
3e schakel enz.: Vleeseter/alleseter

Slide 6 - Slide

Reducenten
Alle organismen die dode resten opruimen en afbreken

Zij maken van organische stoffen weer anorganische stoffen

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Video

Kringloop

Slide 10 - Slide

Zelf aan de slag
2 – 3 – 4 – 5
blz 82

Slide 11 - Slide

Leerdoelen
Je kunt een voedselketen en voedselweb maken

Je weet wat producenten, consumenten en reducenten zijn

Je kunt uitleggen waar deze organismen zich bevinden in een voedselketen of voedselweb

Slide 12 - Slide

Basisstof 2: Piramiden

Slide 13 - Slide

Leerdoelen

Je kunt omschrijven wat piramiden van aantallen en van biomassa weergeven.

Je kunt beschrijven op welke manieren energie uit de voedselketen verdwijnt.

Slide 14 - Slide

Piramiden van aantallen

Slide 15 - Slide

Piramiden van dezelfde voedselketen

Slide 16 - Slide

Energie in de voedselketen

Slide 17 - Slide

Opdrachten maken!
10 – 11 – 12 – 13 – 14
blz 87

Slide 18 - Slide

Basisstof 3: Kringlopen
Bladzijde 79 handboek

Slide 19 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat een kringloop is

Je kunt de koolstofkringloop beschrijven

Je kunt de stikstofkringloop beschrijven

Slide 20 - Slide

Kringloop

Slide 21 - Slide

Koolstofkringloop

Slide 22 - Slide

Stikstofkringloop

Slide 23 - Slide

Opdrachten maken!

Slide 24 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat een kringloop is

Je kunt de koolstofkringloop beschrijven

Je kunt de stikstofkringloop beschrijven

Slide 25 - Slide

Basisstof 4: Populaties

Slide 26 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat abiotische en biotische factoren zijn
Je kunt vertellen wat individu, populatie, levensgemeenschap, biotoop en ecosysteem zijn
Je kunt uitleggen hoe het biologisch evenwicht werkt
Je kunt uitleggen wat een optimumkromme is

Slide 27 - Slide

Biotisch en abiotisch

Slide 28 - Slide

Individu
Populatie
Levensgemeenschap
Biotoop
Ecosysteem

Slide 29 - Slide

Biologisch evenwicht

Slide 30 - Slide

Optimum
kromme


Billy guppie

Slide 31 - Slide

Opdrachten maken!

Slide 32 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat abiotische en biotische factoren zijn
Je kunt vertellen wat individu, populatie, levensgemeenschap, biotoop en ecosysteem zijn
Je kunt uitleggen hoe het biologisch evenwicht werkt
Je kunt uitleggen wat een optimumkromme is

Slide 33 - Slide

Basisstof 5: Aanpassingen bij dieren

Slide 34 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen welke aanpassingen waterdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen landzoogdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen vogels hebben

Slide 35 - Slide

Aangepast aan water

Slide 36 - Slide

Aangepast aan land

Slide 37 - Slide

Vogels

Slide 38 - Slide

Vogels

Slide 39 - Slide

Opdrachten maken!

Slide 40 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen welke aanpassingen waterdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen landzoogdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen vogels hebben

Slide 41 - Slide

Basisstof 6: Aanpassingen bij planten

Slide 42 - Slide

Leerdoelen
Je weet wat voor aanpassingen planten hebben voor een droge, vochtige, lichte (of donkere) omgeving

Je weet wat voor aanpassingen planten hebben aan bepaalde temperaturen

Slide 43 - Slide

Droge omgeving

Slide 44 - Slide

Cactus

Slide 45 - Slide

Vochtige omgeving

Slide 46 - Slide

Licht

Slide 47 - Slide

Klimplanten

Slide 48 - Slide

Rozetvormende planten 

Slide 49 - Slide

Opdrachten maken!

Slide 50 - Slide

Leerdoelen
Je weet wat voor aanpassingen planten hebben voor een droge, vochtige, lichte (of donkere) omgeving

Je weet wat voor aanpassingen planten hebben aan bepaalde temperaturen

Slide 51 - Slide