Pedagogiek lesweek 7.1

Pedagogiek
Hoofdstuk 4
 SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN
1 / 14
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Pedagogiek
Hoofdstuk 4
 SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Hoe heb je periode 6 afgesloten?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 2 - Poll

This item has no instructions

Periode 7
Week 1
4.1 Onderwijsbehoeften in kaart brengen
Week 2
4.2 Specifieke onderwijsbehoefte: Taal en spraak
Week 3
4.3 Specifieke onderwijsbehoefte: Lezen, spellen, schrijven
Week 4
4.4 Specifieke onderwijsbehoefte: Rekenen
Week 5
4.5 Overige specifieke onderwijsbehoeften (DCD)
Week 6
4.5 Overige specifieke onderwijsbehoeften (NLD)
Week 7
4.5 Overige specifieke onderwijsbehoeften (hoogbegaafdheid) 
Week 8/9
Herhaling, presentaties, kennistoets 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Lesweek 7.1 Onderwijsbehoeften
Lesdoelen:

  • Weet wat het begrip onderwijsbehoefte inhoudt
  • Begrijpt het verschil tussen het denken in termen van stoornissen en  tekorten (deficit-denken) en het denken in talenten en mogelijkheden
  • Begrijpt het belang van het SMART formuleren van doelen
  • Oefent met het formuleren van onderwijsbehoeften Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Onderwijsbehoeften

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Onderwijsbehoeften

Definitie:
Voorwaarden die een leerling nodig heeft om goed te kunnen leren.


Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Deficit denken

Slide 9 - Slide

Het denken in stoornissen, mankementen en tekorten. 
Opdracht
  • Hoe denken jullie hierover?


  • Wat zie je hiervan terug op stage?

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Niveaus van ondersteuning
Basisondersteuning 
Niveau 1: groepsplan onder verantwoording van leerkracht
Niveau 2: handelingsplan onder verantwoording van IB'er

Lichte ondersteuning
Niveau 3: samenwerken met iemand uit het samenwerkingsverband
Niveau 4: plaatsing op speciaal basisonderwijs

Zware ondersteuning
Niveau 5: plaatsing op speciaal onderwijs

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Casus
Op de basisschool was het tot in groep 6 nog aardig gelukt, maar in groep 7 en 8 werd het echt een probleem. Er werd van mij verwacht dat ik mijn werkstukken op tijd inleverde. Dat lukte mij niet. Ik begon er gewoon niet aan, hoewel ik wist dat ik steeds meer in tijdnood kwam. Ik kon mezelf er niet toe zetten. Anderen snapten dat niet en ik neem het ze niet kwalijk; ik snap er zelf ook niets van. Frustrerend was dat. Ik wist dat het moest, maar ik deed het niet. In de klas had ik overigens ook grote moeite om mijn weektaak te organiseren. Behalve dat ik er te laat aan begon, kwam het ook vaak voor dat ik niet eens wist wat ik moest doen. In de klas kostte het veel moeite om mijn aandacht erbij te houden. Ik zag er rustig en oplettend uit, maar in mijn hoofd buitelden de afleidende gedachten over elkaar heen. Leerkrachten zagen dat vaak niet, ik was immers heel rustig en deed goed mee.

Wat kan de onderwijsbehoeften zijn van deze leerling?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Eindopdracht

A. Beschrijf een casus van een zorgleerling uit je stage.‚Äč

B. Beschrijf daarna welke onderwijsbehoefte deze leerling heeft ( benoem alle aspecten ) ‚Äč
‚Äč
C. Aan welke aspecten wordt momenteel voldaan en op welke manier ? ‚Äč
‚Äč
D. Met welke aspecten heb jij als stagiaire onderwijsassistent te maken en hoe? 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions