1.3 De stad van de toekomst

De stad van de toekomst:
- Creatieve stad
- Duurzame stad
- Stedelijke vernieuwing
- Smart city
1 / 49
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 49 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

De stad van de toekomst:
- Creatieve stad
- Duurzame stad
- Stedelijke vernieuwing
- Smart city

Slide 1 - Slide

Lesdoelen:
- opfrissen eerdere paragrafen
- Herkennen van het onderscheid tussen verschillende vormen van stedelijke vernieuwing
- Een mening vormen over verschillende vormen van stedelijke vernieuwing en deze kunnen onderbouwen met verschillende argumenten

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Leg uit welke invloed het groeikernenbeleid had op de bereikbaarheid van de stad (oorzaak-gevolg)

Slide 5 - Open question

Antwoord:
  • Door het groeikernenbeleid ging men wonen in de groeikern, maar bleef men werken in de grote stad (oorzaak, 1p)
  • waardoor de mobilitieit toenam / de files/congestie toenamen en de bereikbaarheid van de stad afnam (gevolg, 1p) 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Daarnaast: groeikernen leiden ook tot meer files, dus graag meer wonen in de stad!

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Slide 11 - Slide

Steigereiland maakt deel uit van de nieuwbouwwijk IJburg. Beredeneer of deze locatie voor een nieuwbouwwijk past in het huidige overheidsbeleid ten aanzien van het wonen in grote steden.

Slide 12 - Open question

Antwoord:
Uit de redenering moet blijken dat
• het overheidsbeleid gericht is op de compacte stad / het bouwen van VINEX-locaties 1p
• een nieuwbouwlocatie vlakbij de bestaande stad past bij dit beleid 1 p

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Stedelijke vernieuwing:

Oorzaken:

- Selectieve suburbanisatie / verpaupering
- Globalisering / opkomst lage lonenlanden
- Re-urbanisatie / woningnood
Middelen:

- Verdichting
- Transformatie
- Renovatie

Gevolg:

- Gentrificatie (?)

Slide 20 - Slide

Opdracht Transformatie
We gaan zometeen in sneltreinvaart een aantal locaties in verschillende steden langs, waarin grote vernieuwingen plaatsvinden. Daarna krijg je de volgende vraag:
- Benoem minstens drie gemeenschappelijke kenmerken van deze locaties.
- Geef aan waarom juist op dit soort locaties grote ontwikkelingen plaatsvinden.

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

- Benoem minstens drie gemeenschappelijke kenmerken van deze locaties.
- Geef aan waarom juist op dit soort locaties grote ontwikkelingen plaatsvinden.

Slide 27 - Open question

Case Arnhem

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Bij welke foto is er sprake van stadsvernieuwing? Foto links of Foto rechts?
A
Spijkerkwartier Arnhem (links)
B
Malburgen Arnhem (rechts)
C
Beide
D
Geen van beide

Slide 30 - Quiz

Schrijf voor jezelf op wat stadsvernieuwing is.

Slide 31 - Open question

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Bij welke foto is er sprake van herstructurering?
A
Spijkerkwartier Arnhem (links)
B
Elderveld, Arnhem (rechts)
C
Beide
D
Geen van beide

Slide 35 - Quiz

Schrijf voor jezelf op wat herstructurering is

Slide 36 - Open question

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide

Schrijf voor jezelf op wat gentrificatie is?

Slide 42 - Open question

Slide 43 - Slide

Wat kan het gevolg zijn voor de bewonerssamenstelling van een buurt als alle huurwoningen worden verkocht? (oorzaak-gevolg)

Slide 44 - Open question

Een voorbeeld van een juiste beschrijving:
-als alle huurwoningen in een buurt worden verkocht kunnen de bewoners met een laag inkomen niet meer in de buurt blijven wonen (oorzaak)

-waardoor het gemiddeld inkomen per huishouden in de buurt toeneemt / waardoor de buurt op sociaal-economisch vlak minder divers wordt.

Slide 45 - Slide

voor gentrification
na gentrification

Slide 46 - Slide

Wat is de invloed van gentrificatie op de wijkvoorzieningen? (oorzaak-gevolg, 2p)

Slide 47 - Open question

Wat is de invloed van gentrification op de wijkvoorzieningen?
Door gentrification verandert de bevolkingsamenstelling. Er komen steeds meer mensen met hogere inkomens te wonen  (oorzaak, 1p), waardoor er steeds meer voorzieningen komen die aansluiten bij de hogere inkomensgroepen (gevolg, 1p)

Slide 48 - Slide

Lesdoelen:
- opfrissen eerdere paragrafen
- Herkennen van het onderscheid tussen verschillende vormen van stedelijke vernieuwing
- Een mening vormen over verschillende vormen van stedelijke vernieuwing en deze kunnen onderbouwen met verschillende argumenten

Slide 49 - Slide