6.4 Een kringloop

6.4 een kringloop
1 / 10
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

6.4 een kringloop

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Je leert waar natuurlijk afval blijft.
  • Je leert welke taak een organisme heeft in de voedselkringloop. 

Slide 2 - Slide

Waar blijft afval in de natuur?
Al het dode materiaal in de natuur noemen we natuurlijk afval. Natuurlijk afval komt uiteindelijk op de bodem terecht.
Slide 3 - Slide

Waar blijft afval in de natuur?
In de eerste twee lagen zitten ook bacteriën en schimmels. Deze zetten het afval om in mineralen.

Slide 4 - Slide

Waarom heeft een bos nooit mest nodig?

  1. Afval van organismen komt in de strooisellaag.
  2. Bodemdieren maken het natuurlijk afval klein.
  3. Schimmels en bacteriën maken van het
kleingemaakte afval mineralen. 
  1. De plant neemt de mineralen (mest) op met de 
wortels.

Slide 5 - Slide

Waarom heeft een bos nooit mest nodig?

In de bos is er een voedselkringloop met vier groepen organismen:
  1. Makers die voedingsstoffen maken
  2. Gebruikers
  3. Afvaleters
  4. Afbrekers

Slide 6 - Slide

Waarom heeft een bos nooit mest nodig?

Slide 7 - Slide

Hoe maak je gebruik van de voedselkringloop?

Gft-afval kan omgezet worden in compost:

Slide 8 - Slide

Welke vier soorten organismen zitten er in de voedselkringloop?

Slide 9 - Open question

Wat gebeurt er als er een onderdeel uit de voedselkringloop mist?

Slide 10 - Open question