MHA1 - 6.4 Een kringloop

6.4 een kringloop
1 / 23
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

6.4 een kringloop

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
1. Je leert waar natuurlijk afval blijft en welke functie een organisme heeft in de  
    voedselkringloop. 
    • Je kunt uitleggen wat er met het afval in de natuur gebeurt. 
    • Je kunt een voedselkringloop beschrijven, begrijpen en zelf noteren. 
    • Je kunt uitleggen waarom bemesten belangrijk is en welke soorten mest er door boeren 
       wordt gebruikt.Slide 2 - Slide

Wat weet je nog van de vorige paragrafen?

Slide 3 - Slide

Wat is nodig voor fotosynthese?
A
Zuurstof, water, licht
B
CO2, water, licht
C
Zuurstof, water, glucose
D
CO2, water, glucose

Slide 4 - Quiz

Welke organismen kunnen fotosynthese uitvoeren?
A
Alle organismen
B
Alleen planten en dieren
C
Alleen planten en schimmels
D
Alleen planten

Slide 5 - Quiz

Wat wordt er geproduceerd bij de fotosynthese?
A
Glucose en water
B
Water en zuurstof
C
Glucose en zuurstof
D
Glucose en CO2

Slide 6 - Quiz

In het plaatje zie je...
A
Een voedselweb
B
Een voedselketen
C
Producenten
D
Een voedselketting

Slide 7 - Quiz

Planten zijn...
A
Consumenten
B
Reducenten
C
Producenten
D
Afvaleters

Slide 8 - Quiz

Snoek
alg
(kleine plantjes)
Water-slakken
Voorn
(vis)

Slide 9 - Drag question

Waar blijft afval in de natuur?
Al het dode materiaal in de natuur noemen we natuurlijk afval. Natuurlijk afval komt uiteindelijk op de bodem terecht.
Een doorsnede van de bodem noemen we een bodemprofiel. Een bodemprofiel bestaat uit 3 lagen:
  1. Strooisellaag met bodemdieren
  2. Humuslaag 
  3. Grondlaag

In de eerste twee lagen zitten ook bacteriën en schimmels. Deze zetten de humus om in mineralen.

Slide 10 - Slide

natuurlijk afval = dode materialen van organismen
(komt terecht in de strooisellaag)
doodgravers
schimmels

Slide 11 - Slide

voedselketen --> voedselkringloop

Slide 12 - Slide

voedselkringloop
kringloop
keten

Slide 13 - Slide

Waarom heeft een bos nooit mest nodig?

In de bos is er een voedselkringloop met vier groepen organismen:
  1. Producenten die voedingsstoffen maken
  2. Consumenten
  3. Afvaleters
  4. Reducenten

Slide 14 - Slide

Boeren verbreken de kringloop

Slide 15 - Slide

Mest van dieren

reducenten en afvaleters

mineralen

opname door planten
Kunstmest

reducenten en afvaleters

mineralen

opname door planten

Slide 16 - Slide

humuslaag
grondlaag
strooisellaag

Slide 17 - Drag question

Alleseters zijn ...
A
Consumenten van de 1e orde
B
Consumenten van de 2e orde
C
Consumenten van de 3e orde
D
Alle bovenstaande opties zijn mogelijk

Slide 18 - Quiz

Reducenten zijn ...
A
Bacteriën en schimmels
B
Planten
C
Insecten
D
Afvaleters

Slide 19 - Quiz

Afvaleters horen bij de...
A
Producenten
B
Consumenten
C
Reducenten
D
Bij alle drie

Slide 20 - Quiz

Welke vier onderdelen heeft de voedselkringloop?

Slide 21 - Open question

Wat gebeurt er als er een onderdeel uit de voedselkringloop mist?

Slide 22 - Open question

Aan de slag
1. Maak de opdrachten van par. 6.4
2. Vul in het gedeelde document de begrippenlijst aan t/m par. 6.4

Slide 23 - Slide