5.4 De wedloop om Afrika5.4: De wedloop om Afrika
1 / 22
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson5.4: De wedloop om Afrika

Slide 1 - Slide

Tijdvak van burgers en stoommachines

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
Aan het einde van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen wat er werd afgesproken op de Conferentie van Berlijn en hoe Afrika uiteindelijk werd verdeeld. 

Slide 3 - Slide

 • Vanaf 16e eeuw: had Europa contact met Afrika -> handel in slaven en goud. 
 • veroveringen met een economisch doel
 • Kenmerkend: handelsposten aan de kusten
 • Vanaf 19de eeuw: modern imperialisme
 • Combinatie van economische en politieke doelen
 • Politiek: bewijzen/ vergroten macht eigen land (nationalisme)
 • Economisch: grondstoffen en afzetmarkten voor industrie

Slide 4 - Slide

19e eeuw: eerste ontdekkingsreizen van Europeanen naar de binnenlanden van Afrika.
Zij verbaasden zich over de grote mooie steden in onder andere het huidige Mali. In West-Afrika hadden Arabieren een groot islamitisch koninkrijk gesticht. 
Naast expedities en het sturen van missionarissen en zendelingen was er vanuit Europa eerst eigenlijk geen aandacht voor Afrika. 
Dit verandert vanaf ca 1880. 

Slide 5 - Slide

De wedloop om Afrika
De naam Wedloop om Afrika is door historici gegeven aan de fase van het kolonialisatieproces van Afrika tussen circa 1880 en 1914. In deze periode probeerde een aantal Europese landen een zo groot mogelijk deel van Afrika onder hun directe macht te brengen. Tot dan toe was de rol van Europa in veel gevallen vooral beperkt gebleven tot het vestigen van handelsposten en het sluiten van verdragen met lokale machthebbers. In de loop van de negentiende eeuw vond men het steeds belangrijker om andere (Europese) mogendheden vóór te zijn. 

Slide 6 - Slide

De Conferentie van Berlijn

Slide 7 - Slide

wedloop om Afrika
ca 1880-1914
 • Na uitbreiding Aziatische kolonies is Afrika het laatste "terra incognita" 
 • Conferentie van Berlijn (1884): Europese landen spreken over verdeling Afrika
 • Initiatiefnemer: Duitse kanselier Bismarck, Duitsland wilde óók kolonies in Afrika
 • Afspraak: land kon alleen worden opgeeist als het door een leger bezet was (EN en FR tegen elkaar uitspelen zodat die twee grootmachten zich niet samen tégen Duitsland zouden keren)
 • na de conferentie proberen landen zoveel mogelijk gebieden in Afrika te bezetten. 


Slide 8 - Slide

Conferentie van Berlijn 
 1884-1885


15 Europese landen en de VS geven zichzelf hier toestemming voor de verdere kolonisering van Afrika en verdelen de taart ehhh .....de kaart dus...

Slide 9 - Slide

Modern imperialisme in Afrika

Slide 10 - Slide

Gevolgen van het imperialisme in Afrika
 • rond 1900: veertig landen in Afrika, slechts vier werden door Afrikanen bestuurd: willekeurig getrokken grenzen hielden geen rekening met (verhoudingen tussen) stammen (nu nog merkbaar) 
 • Afrikaanse economie ondergeschikt gemaakt aan Europese economie -> grondstoffen: goud, ivoor, cacao, koper, rubber gehaald, afzetgebied voor Europese producten
 • missionarissen en zendelingen werden gestuurd om de Afrikanen te 'beschaven' en bekeren tot het christendom

Slide 11 - Slide

Begrippen, personen, jaartallen
 • Mungo Park (West-Afrika) en Henry Morton Stanley (rivier Kongo)
 • expeditie: ontdekkings- of onderzoeksreis naar onbekend gebied
 • Conferentie van Berlijn 1884-1885
 • kanselier Bismarck
 • wedloop om Afrika (1880-1914)

Slide 12 - Slide


Over welke gebeurtenis gaat deze prent?
A
Conferentie van Berlijn
B
Conferentie van München
C
Conferentie van Potsdam
D
Wannseeconferentie

Slide 13 - Quiz

Wanneer vond de Conferentie van Berlijn plaats?
A
1882-1883
B
1883-1884
C
1884-1885
D
1885-1886

Slide 14 - Quiz

Tijdens de conferentie van Berlijn werd
A
Afrika verdeeld onder West-Europese landen
B
De alliantiepolitiek van Bismarck bedacht
C
Het Duitse keizerrijk uitgeroepen
D
De overgave van Frankrijk besproken

Slide 15 - Quiz

De Conferentie van Berlijn
A
Stond onder leiding van Engeland
B
stond onder leiding van Wilhelm II
C
werd in 1898 georganiseerd
D
werd georganiseerd door Bismarck

Slide 16 - Quiz

Wat was het doel van Bismarck tijdens de conferentie van Berlijn?
A
koloniale macht terugdringen zonder oorlog
B
minder Franse koloniën
C
vrede bewaren in europa
D
Duitsland meer koloniën

Slide 17 - Quiz

Leerdoelen
Aan het einde van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen wat er werd afgesproken op de Conferentie van Berlijn en hoe Afrika uiteindelijk werd verdeeld. 

Slide 18 - Slide

3 video's, zelf te bekijken 
-ca 6 minuten
-ca 3 minuten
-ca 6 minuten

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video