2.1 Eten en gegeten worden

Welkom!
1 / 17
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 17 slides, with text slides.

Items in this lesson

Welkom!

Slide 1 - Slide

Planning
1. Magister
2. Terugblik
3. Leerdoelen van vandaag
4. Uitleg
5. Check
6. (Zelfstandig) werken
7. Afsluiten

Slide 2 - Slide

Levenscyclus

Slide 3 - Slide

Gewone celdeling:

Mitose

Slide 4 - Slide

Leerdoelen
  • Je kan uitleggen wat producenten, consumenten en reducenten zijn.
  • Je kan een voedselketen en voedselweb lezen en maken.

Slide 5 - Slide

Ecologie
Ecologie = het bestuderen van de relaties tussen organismen en hun milieu.

Milieu = leefomgeving
Organisme = levend wezen

Slide 6 - Slide

Voedselketen
Voedselketen = een reeks soorten waarbij elke soort voedselbron is voor de volgende soort.

(De eerste schakel in een voedselketen is altijd een organisme met bladgroenkorrels)

Slide 7 - Slide

Voedselweb                                    
Alle voedselrelaties in een 
ecosysteem.

Slide 8 - Slide

Producenten
Producenten zijn organismen die voedsel leveren voor alle andere organismen, dus planten!

Denk aan fotosynthese!  Hiermee maakt de plant anorganische stoffen die omgezet worden in organische stoffen.

Slide 9 - Slide

Consumenten
Consumenten zijn organismen die de stoffen eten die door planten zijn gemaakt.

Consumenten 1e orde: eten de producenten dus zijn planteneters.
Consumenten 2e orde: eten de dieren die de producenten eten dus zijn vleeseters.

Slide 10 - Slide

Consumenten

De schakels na de producent heten consument 1e orde, 2e orde, etc.

Slide 11 - Slide

Afvaleter en reducent
Afvaleters = gebruiken dode resten van planten en dieren als voedsel.

Reducenten = organismen die de dode resten van organismen opruimen, hierbij komen voedingsstoffen vrij voor de producenten.

Slide 12 - Slide

Afvaleters

Slide 13 - Slide

Bacteriën (reducent)
Schimmels (reducent)

Slide 14 - Slide

Wat is de kortste voedselketen in dit voedselweb?

Slide 15 - Slide

Checklist
Voedselketen =
Voedselweb = 
Producenten =
Consumenten =
Reducenten =
Afvaleters =
Alleseters =
Planteneters =
Vleeseters =


Slide 16 - Slide

Werktijd: maken 2.1

Slide 17 - Slide