2.1 Eten en gegeten worden

Thema 2. Ecologie
2.1 Eten en gegeten worden
1 / 13
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 13 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Thema 2. Ecologie
2.1 Eten en gegeten worden

Slide 1 - Slide

Ecologie
Ecologie = het bestuderen van de relaties tussen organismen en hun milieu

Milieu = leefomgeving
Organisme = levend wezen

Slide 2 - Slide

Wat gaan we deze les doen
- Start nieuwe thema
- Uitleg 2.1
Voedselketen
Voedselweb
Producent, consument, afvaleter en reducent
- Aan de slag


Slide 3 - Slide

Voedselketen
reeks soorten waarbij elke soort 
voedselbron is voor de volgende soort.


(De eerste schakel in een voedselketen is altijd 
een organisme met bladgroenkorrels)

Slide 4 - Slide

Voedselweb                                    
Alle voedselrelaties in een 
ecosysteem

Slide 5 - Slide

Producenten
organismen die voedsel leveren voor alle andere organismen
-> planten!

Fotosynthese! -> anorganische stoffen
omzetten in organische stoffen

Slide 6 - Slide

consumenten
organismen die de stoffen eten die door planten zijn gemaakt

Consumenten 1e orde -> eten de producenten -> altijd planteneters
Consumenten 2e orde -> eten de dieren die de producenten eten -> altijd vleeseters

Slide 7 - Slide

Consumenten

De schakels na de producent heten consument 1e orde, 2e orde, etc.

Slide 8 - Slide

Afvaleter en reducent
 Afvaleters = gebruiken dode resten van planten en dieren als voedsel

Reducenten = organismen die de dode resten van organismen opruimen -> hierbij komen voedingsstoffen vrij voor de producenten
-> breken organische stoffen af tot anorganische stoffen

Slide 9 - Slide

Afvaleters

Slide 10 - Slide

bacteriën
schimmels
REDUCENTEN

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Aan de slag
Diagnostische toets thema 1
Inzicht en toepassings opdrachten thema 1
Thema 2: 5-8

Slide 13 - Slide