genexpressie en genregulatie

1 / 27
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat is te zien in
de rode cirkel in
het plaatje?
A
een gen
B
stukje DNA
C
mRNA
D
eiwit

Slide 2 - Quiz

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

genexpressie en genregulatie

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

doel van genregulatie
* variatie in intensiteit van genexpressie (tot uiting komen)

enzymen nodig voor basisfunctie cel                    altijd expressie
enzymen voor specifieke functie cel             niet altijd expressie

* voorkomen van verspilling grondstoffen en energie

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

eukaryoot

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Transcriptie (eukaryoot)

De promotor wordt herkend door RNA polymerase door speciale nucleotidevolgorde: 3’-TATAAA-5’ (TATA-box)

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Genregulatie eukaryoot
  • DNA regulatorgenen coderen voor transcriptiefactoren
  • RNA-polymerase kan alleen aan promotor binden als daar transcriptiefactoren aanwezig zijn
  • Regulatorgenen en transcriptiefactoren kunnen elkaar beïnvloeden
  • Cellen specialiseren

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Enhancer: zorgt ervoor dat RNA polymerase beter bindt aan de promotor en er meer eiwit gemaakt wordt (activatoreiwitten binden aan de enhancers)
Silencer: zorgt ervoor dat RNA polymerase slechter bindt aan de promotor en zorgt voor verlaging van transcriptie
(repressoreiwitten binden aan de silencers) 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

DNA-methylering:
DNA-methylering  is een epigenetisch proces waarbij een methylgroep (CH3-groep) aan cytosine in een CG-groep binnen het DNA-molecuul wordt toegevoegd. Hierdoor verandert de structuur van het DNA, waardoor deze bijvoorbeeld veranderd afleesbaar is tijdens een transcriptie. 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

DNA-methylering doordat er methylgroepen binden aan de stikstofbasen is                                          het DNA niet meer af te lezen

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Genregulatie eukaryoot  stamcellen
Alle +/- 220 celtypen in een volwassen mens zijn ontstaan uit stamcellen - cellen die nog niet (volledig) zijn gespecialiseerd.Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Telomerase
  • Stamcellen, zaadcelmoedercellen eicelmoedercellen  en kanker-cellen blijven onbeperkt delen
  • Telomerase maakt de telomeren van het DNA weer lang
  • In meeste cellen onderdrukt

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

prokaryoot

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Genregulatie in een prokaryoot 
(gen staat uit)
Genregulatie in een prokaryoot 
(gen staat aan)

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

OPERON: 
- stuk DNA waarin regulatorgen, promotor en structuurgenen liggen 
- alle genen die vorming van eiwit reguleren 
- alleen bij prokaryoten

REPRESSIE:
- structuurgenen z, y, a
- geen lactose, geen transcriptie
- repressor blokkeert operator
- RNA polymerase geblokkeerd
- regulatorgen codeert voor repressor

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

OPHEFFING REPRESSIE:
- inductor lactose bindt repressor
- repressor kan operator niet meer
  blokkeren

- RNA polymerase leest structuurgenen
   z, y, a
- transcriptie van mRNA 
- eiwitsynthese van enzymen voor
   vertering lactose

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

gen altijd aan tenzij genoeg

Slide 19 - Slide

Vraag 29 hoort bij deze afbeelding. Je ziet hier de structuurgenen die betrokken zijn bij de synthese van tryptofaan. Deze genen worden afgelezen als er niet genoeg tryptofaan in de omgeving is. 
Tenslotte nog 7 vragen

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

In een cel komen 3 types RNA voor: mRNA, tRNA, rRNA (ribosomaal = onderdeel van het ribosoom). Welke uitspraak is juist?
A
Alleen mRNA wordt gesynthetiseerd door transcriptie
B
Alleen mRNA en tRNA komen tot stand via transcriptie
C
Alle RNA types spelen een rol bij transcriptie
D
De 3 types RNA worden aangemaakt via transcriptie

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

De drieletterige code in tRNA wordt...
genoemd
A
Codon
B
Anticodon
C
Triplet

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

ATC is een stikstofbasevolgorde van het DNA. Hoe ziet het corresponderende triplet eruit in het tRNA?
A
ATC
B
CTA
C
UAG
D
AUC

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

In de afbeelding hiernaast zie je een tRNA-molecuul.

Een tRNA bindt aan een stukje van een mRNA molecuul.

Welke code is afgelezen op het DNA om dit stukje mRNA te maken?
A
GAA
B
CTT
C
AAG
D
CUU

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Is in de vorige dia sprake van positieve of negatieve terugkoppeling?
A
eh...wat was dat ook alweer?
B
positieve terugkoppeling
C
negatieve terugkoppeling
D
Ik kijk nog even in mijn boek, blz 95....

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Kinderen die in de hongerwinter van '44 verwekt zijn, hebben een verhoogde kans op overgewicht, diabetes, hartziekten en schizofrenie. Dit is een voorbeeld van:
A
epigenetica
B
genregulatie
C
genexpressie
D
transcriptie

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

In de levercellen van veel mensen staan de genen voor het enzym alcohol dehydrogenase elk weekend 'aan'.
De genen voor het maken van hemoglobine staan in de lever standaard 'uit'. Dit is een voorbeeld van...
A
epigenetica
B
genregulatie
C
genexpressie
D
transcriptie

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions