Basis:Thema 6 Basisstof 2 Voedselrelaties

Herhaling Basisstof 1

Lieveheerstbeestje eet bladluis
A
BIOTISCH
B
ABIOTISCH
1 / 15
next
Slide 1: Quiz
BiologieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Herhaling Basisstof 1

Lieveheerstbeestje eet bladluis
A
BIOTISCH
B
ABIOTISCH

Slide 1 - Quiz

3 Groepen eters
Als het ene organisme een ander organisme eet, heet dat een voedselrelatie.

  • Planteneters (herbivoren) eten plantaardig voedsel.

  • Vleeseters (carnivoren) eten dierlijk voedsel.

  • Alleseters (omnivoren)eten plantaardig en dierlijk voedsel.

Slide 2 - Slide

voedselketen


een voedselketen begint altijd met een plant (producent) deze wordt opgegeten door een comsument  en zo verder.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

voedselweb
als je in een levensgemeenschap meerde voedselketens hebt kan je deze samenvoegen dit noem je een voedselweb.

de pijl wijst naar degene die de ander op eet

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Producenten
Zijn altijd planten

Waarom producenten? Planten maken hun eigen voedsel en hoeven dus niet te eten

Slide 7 - Slide

Consumenten
 dit zijn alle dieren
zij consumeren (eten) de producenten
Eten zij alleen planten dan zijn het planteneters
Eten zij alleen dieren dan zijn het vleeseters
Eten zij planten en dieren zijn het alleseters

Slide 8 - Slide

afvaleters
Afvaleters voeden zich met dood organisch materiaal. 

Slide 9 - Slide

reducenten
niet alle planten en dieren worden gegeten. Als deze dood gaan eten de afvaleters de resten op. 
bacterieen en schimmels kunnen de omgezetten stoffen weer omzetten in stoffen die planten weer kunnen gebruiken.

bacterien en schimmels noemen de reducenten (ze reduceren iets).

dit is belangrijk voor de kringloop van stoffen

Slide 10 - Slide

Waar horen mensen bij?
A
alles-eters
B
vlees-eters
C
planten-eters
D
mee-eters

Slide 11 - Quiz

Onder welke groep vallen afval-eters?
A
Consumenten
B
Producenten
C
Reducent

Slide 12 - Quiz

Consumenten
Afvaleters
Reducenten
Producenten

Slide 13 - Drag question

Digitaal maken:
Ga naar:
1.Magister
2. ELO
3.Bronnen
4.Biologie voor jou
Maken: Thema 6: basisstof 2:
Opdracht 6 t/m 13 en 15

Slide 14 - Slide

Basis: 
Basisstof 2: Voedselrelaties

Lezen boek 2B
blz. 84 t/m 90
of digitaal:
Magister,ELO,bronnen, biologie voor jou

Slide 15 - Slide