Μελέτη Περίπτωσης - Επιχείρηση Dolphin By-Catch (Primary)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SEA SHEPHERD:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ DOLPHIN BY-CATCH
1 / 13
next
Slide 1: Slide
GreekHistory+3Primary EducationAge 8-11

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 15 min

Introduction

Περιγραφή Αυτή η Μελέτη Περίπτωσης συνδέεται με τα Σχέδια Μαθημάτων: Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη (ΠΛΑ) Αλιεία. Επικεντρώνεται στην εκστρατεία μας Operation Dolphin By-catch που στοχεύει στα παρεμπίπτουσα αλίευση δελφινιών στα γαλλικά ύδατα.

Instructions

Οδηγίες
Αυτή η Μελέτη Περίπτωσης συνδέεται με τα Σχέδια Μαθημάτων: Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη (ΠΛΑ) Αλιεία 1-3. Επικεντρώνεται στην εκστρατεία μας Operation Dolphin By-catch με στόχο την παρεμπίπτουσα αλίευση δελφινιών στα γαλλικά ύδατα.

Αυτή η Μελέτη περίπτωσης διαρκεί 15 λεπτά.

Επικοινωνία: education@seashepherdglobal.org
© Sea Shepherd 2021


Instructions

Items in this lesson

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SEA SHEPHERD:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ DOLPHIN BY-CATCH

Slide 1 - Slide

Εισαγωγή

Αυτό το μάθημα παρέχεται από τη Sea Shepherd. Η Sea Shepherd ιδρύθηκε το 1977 και είναι μια οργάνωση θαλάσσιας προστασίας. Το έργο της εστιάζει την προστασία των ωκεανών και της άγριας θαλάσσιας πανίδας. Η Sea Shepherd δραστηριοποιείται παγκοσμίως σε μια ποικιλία θεμάτων που επηρεάζουν τους ωκεανούς, με το να διεξάγει πολλές εκστρατείες άμεσης δράσης κάθε χρόνο. Η ΠΛΑ αλιεία είναι ένας τομέας στον οποίο εργάζεται η Sea Shepherd για να βοηθήσει στη διακοπή της παράνομης αλιείας και στη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων (θαλάσσια είδη που πιάνονται κατά λάθος).

Γνωρίζετε ήδη...
Θα μάθετε...
Απαιτείται δράση!

Αξιολογήστε τις γνώσεις σας

Κλικάρετε στην εικόνα

Δείτε το βίντεο

Slide 2 - Slide

Εικονίδια δραστηριοτήτων εκμάθησης

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος γίνεται χρήση των συγκεκριμένων εικονιδίων:

Each year along the Atlantic Coast, in the bay of Biscay, up to 10,000 dolphins are killed by fishing trawlers.
Κάθε χρόνο κατά μήκος της ακτής του Ατλαντικού, στο Βισκαϊκό κόλπο, σκοτώνονται έως και 10.000 δελφίνια από αλιευτικές μηχανότρατες.

Slide 3 - Slide

Επιχείρηση By-Catch (παρεμπίπτοντα αλιεύματα)

Κάθε χρόνο κατά μήκος της ακτής του Ατλαντικού, στο Βισκαϊκό κόλπο, σκοτώνονται έως και 10.000 δελφίνια από αλιευτικές μηχανότρατες.

Από τον Ιανουάριο έως και το Μάρτιο στις ακτές Βαντέ, Σαράντ-Μαριτίμ και Βρετάνης, η περιοχή είναι γεμάτη με πελαγικές μηχανότρατες που ψαρεύουν ανά δύο, ρίχνοντας δίχτυα ανάμεσα στις δύο μηχανότρατες και από μεγάλα βιομηχανικά αλιευτικά σκάφη.

Slide 4 - Video

This item has no instructions

Slide 5 - Video

This item has no instructions

Fishing trawlers are targeting endangered sea bass in their spawning grounds.
Οι μηχανότρατες στοχεύουν λαβράκια, που απειλούνται με εξαφάνιση, στα μέρη που αναπαράγονται.

Slide 6 - Slide

Στοχεύοντας το λαβράκι

Οι μηχανότρατες στοχεύουν λαβράκια, που απειλούνται με εξαφάνιση, στα μέρη που αναπαράγονται, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τους μελλοντικούς πληθυσμούς τους.


Sea Shepherd are working to have the state to prohibit trawling in sea bass spawning grounds, monitor fishing, prevent the sale of juvenile fish and have proper recording of data.
H Sea Shepherd εργάζεται ώστε το κράτος να απαγορεύσει την αλιεία με μηχανότρατες σε περιοχές αναπαραγωγής, να παρακολουθεί την αλιεία, να εμποδίσει την πώληση νεαρών ψαριών και να υπάρχει κατάλληλη καταγραφή δεδομένων.

Slide 7 - Slide

Η αποστολή της Sea Shepherd

H Sea Shepherd εργάζεται ώστε το κράτος να απαγορεύσει την αλιεία με μηχανότρατες σε περιοχές αναπαραγωγής, να παρακολουθεί την αλιεία, να εμποδίσει την πώληση νεαρών ψαριών και να υπάρχει κατάλληλη καταγραφή δεδομένων.


Slide 8 - Video

This item has no instructions

How you can help!
Reduce demand for fish.

Boycott small (juvenile) fish sales.

Boycott fish from trawling.


ΠΩΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ

Μείωση στην ζήτηση ψαριών.

Μποϋκοτάζ των μικρών νεαρών ψαριών. 

Μποϋκοτάζ των ψαριών από τις μηχανότρατες.

Slide 9 - Slide

Πως μπορείτε να βοηθήσετε

Για τη στήριξη αυτής της εκστρατείας, το ευρύ κοινό μπορεί να βοηθήσει με:

  1. Παύση ή δραστική μείωση στην ζήτηση ψαριών.
  2. Μποϋκοτάζ των μικρών ψαριών (νεαρών ψαριών).
  3. Μποϋκοτάζ των ψαριών από τις μηχανότρατες, περιορίζοντας τα αποκλειστικά σε ψάρεμα με αγκίστρι, ώστε να μειωθούν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα.
Τι σημαίνει ο όρος παρεμπίπτον αλίευμα;

Slide 10 - Open question

Ερώτηση

Ζητήστε από τους μαθητές να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα www.LessonUp.app ή συζητήστε την στην τάξη.

«Τι σημαίνει ο όρος παρεμπίπτον αλίευμα;»
Γράψτε τρία πράγματα που μάθατε.

Slide 11 - Open question

Τι μάθατε;

Ζητήστε από τους μαθητές να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα www.LessonUp.app ή συζητήστε την στην τάξη.

«Γράψτε τρία πράγματα που μάθατε».Γράψτε ένα πράγμα που δεν καταλάβατε.

Slide 12 - Open question

Τι δεν καταλάβατε;

Ζητήστε από τους μαθητές να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα www.LessonUp.app ή συζητήστε την στην τάξη.

«Γράψτε ένα πράγμα που δεν καταλάβατε».

www.seashepherdglobal.org

Slide 13 - Slide

This item has no instructions