Hechting

Hechting
1 / 24
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 20 min

Items in this lesson

Hechting

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat is hechting
Een proces van interactie tussen een kind en één of meer van zijn opvoeders dat leidt tot een duurzame affectieve relatie 
(NJI. 2021)

Slide 2 - Slide

NJI = Nederlands Jeugd Instituut
Hersenontwikkeling
Ervaren
Doen
Leren

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Vormen van hechting
Veilige gehechtheid
Angstig vermijdende gehechtheid
Angstig ambivalent gehechtheid
Gedesorganiseerde gehechtheid

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Video

This item has no instructions

Opdracht
Zoek op en onderstreep in de reader wat het nut 
is van veilige hechting
(blz 18 t/m 20)

In 2-tallen

timer
5:00

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Oxitocine
Dopamine
Vasopressine
Serotonine

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Video

Fragment onveilig vermijdend

Slide 10 - Video

Fragment onveilig ambivalent

Slide 11 - Video

Fragment gedesorganiseerdNegatieve invloeden op hechtingsproces

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

- Psychiatrisch problemen opvoeder
- Stressfactoren in de situatie
- Opvoedingsstijl / opvatting
- Uitstel 1ste contact na geboorte
- Lichamelijke / verstandelijke beperking
- Herhaaldelijke ziekenhuis opnames

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Omgaan met onveilige gehechtheid
Opvoeder/volwassene: 
voorspelbaar, betrouwbaar, sensitief, emotioneel beschikbaar
Positieve benadering / interacties 
Zorg door zoveel mogelijk dezelfde volwassenen
Een veilige, stabiele woonplek
 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

In welke periode vindt hechting plaats?
A
0 - 1 jaar
B
0 - 2 jaar
C
0 - 3 jaar
D
0 - 4 jaar

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Wat is het nut van veilige hechting?
A
sociale relaties aan kunnen gaan
B
stemming
C
gevoel van acceptatie
D
zelfstandigheid

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Bij hoeveel % van de kinderen is sprake van onveilige hechting?
A
20 %
B
25 %
C
35 %
D
40 %

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Van welke vorm van hechting is er sprake wanneer het kind vrijwel geen contact zoekt met ouders
A
angstig afwerend
B
angstig vermijdend
C
gedesorganiseerd
D
veilig

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Welke factoren kunnen van negatieve invloed zijn op het hechtingsproces?
A
Psychiatrische problemen
B
Lichamelijke beperking
C
Verstandelijke beperking
D
Alle antwoorden zijn goed

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Wat is belangrijk in de omgang met kinderen/volwassenen met hechtingsproblemen?
A
Zeggen wat je doet
B
Doen wat je zegt
C
Er "zijn"
D
Alle drie zijn goed

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Een kind of volwassene met hechtingsproblemen kan hiervan genezen.
A
Ja
B
Nee
C
Er is hoop

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Onveilig gehecht zijn is hetzelfde als een hechtingsstoornis.
A
Ja
B
Nee

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Volgende week
Terugblik: 
Wat merk je in de BPV m.b.t. hechting
Nieuw: 
Oorzaken van verstandelijke beperking
reader blz. 21 t/m 23

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Evaluatie:
Hoe tevreden ben je over deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 24 - Poll

This item has no instructions