6.6 Duurzaamheid

BS 6 Duurzaamheid
1 / 23
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

BS 6 Duurzaamheid

Slide 1 - Slide

Wat is geen oorzaak van klimaatverandering?
A
Versterkt broeikaseffect
B
Broeikaseffect
C
Natuurlijke schommelingen in klimaat
D
Verbranding van fossiele brandstoffen

Slide 2 - Quiz

Wanneer spreek je van klimaatverandering?
A
als de gemiddelde temperatuur in een land in een jaar minimaal 2 graden verschilt met het jaar ervoor
B
als de gemiddelde temperatuur in een land in een jaar minimaal 4 graden verschilt met het jaar ervoor
C
als het weertype in een land gedurende een periode van meerdere jaren verandert
D
als het weertype in een land gedurende een periode van een jaar verandert

Slide 3 - Quiz

Klimaatverandering
=verandering van het weer gedurende meerdere jaren
door versterkt broeikaseffect

Slide 4 - Slide

6.6 Duurzaamheid
-Je kunt de ecologische voetafdruk van Nl vergelijken met die van andere landen en de verschillen uitleggen
- Je kunt uitleggen wat duurzaamheid is
- Je kunt aangeven wat duurzame oplossingen voor milieuproblemen in Nederland kunnen zijn

Slide 5 - Slide

6.6 begrippen:
ecologische voetafdruk
duurzaamheid/duurzame ontwikkeling
duurzame energie/biomassa
hergebruik/recycling
stadslandbouw/verticale landbouw
precisielandbouw/kringlooplandbouw/biologische landbouw

Slide 6 - Slide

Ecologische voetafdruk
De ecologische voetafdruk is de ruimte die we per persoon innemen op aarde. Deze ruimte word berekend op basis van jouw levensstijl: jouw consumptie en afval.
Bereken hoe groot jouw ecologische voetafdruk is. Ga naar https://voetafdruktest.wwf.nl/ Doe de test. Maak van de uitslag van de test een screenshot 

Slide 7 - Slide

Ecologische voetafdruk

Slide 8 - Slide

Wat zou je kunnen doen om jouw ecologische voetafdruk te verkleinen?

Slide 9 - Open question

Hoe zou jij bereidt zijn om jouw ecologische voetafdruk te verminderen?
A
minder warm water gebruiken.
B
openbaar vervoer benutten.
C
koken met seizoensgroenten
D
Anders (eigen ideeën)

Slide 10 - Quiz

Wat is duurzaamheid?
A
Duurzaamheid is een keurmerk
B
Duurzaamheid zegt iets over de kosten van een product
C
Duurzaamheid zegt iets over de levensduur of het productieproces van een product
D
Duurzaamheid zegt iets over hoe lang je een product kunt gebruiken

Slide 11 - Quiz

duurzaamheid
niet meer stoffen uit het milieu halen dan het milieu kan aanvullen
niet meer stoffen toevoegen aan het milieu dan het milieu kan verwerken 

Slide 12 - Slide

Duurzaamheid
duurzaamheid
* Iets is duurzaam als het op korte en op lange termijn niet ten koste gaat van mensen of van de natuur


Slide 13 - Slide

Duurzame energie
Duurzame energie: geen milieuvervuiling, E bron raakt niet op: 
-Biomassa
-Windmolens
-Zonnepanelen
-Waterkracht

Slide 14 - Slide

Biomassa
energie uit E rijke stoffen: uit organisch materiaal:
hout, gft, mest, plantaardige olie
ontstaat ook CO2, maar deze was eerder opgenomen: kringloop
ook geschikt als brandstof: bio-olie en biogas
nadeel: speciaal telen: kost grond en gebruik kunstmest + water

Slide 15 - Slide

De bekendste duurzame bronnen zijn zonne-energie en windenergie. Je kent ze vast van zonnepanelen of windmolens. Zon en wind raken nooit op en zijn daarom duurzaam.

Slide 16 - Slide

Zonne-energie

Zonneboiler (warmt water op) of

 Zonnecollector (wekt elektriciteit op)
Slide 17 - Slide

Maar windmolens zijn niet mooi en geven vaak geluidsoverlast. Bovendien is het niet heel betrouwbaar: je kan de wind niet op commando aan of uit zetten.

Slide 18 - Slide

6.6 begrippen:
ecologische voetafdruk
duurzaamheid/duurzame ontwikkeling
duurzame energie/biomassa
hergebruik/recycling
stadslandbouw/verticale landbouw
precisielandbouw/kringlooplandbouw/biologische landbouw

Slide 19 - Slide

6.6 
duurzame oplossingen voor milieuproblemen:
1 duurzame energie
2 duurzame grondstoffen
3 duurzame landbouw
4 minder vervuiling
5 minder broeikasgassen

Slide 20 - Slide

Duurzame grondstoffen

Slide 21 - Slide

Fast fashion (goedkope kleding van bijv. H&M, Zara, Primark)
A
Wel duurzaam
B
Niet duurzaam

Slide 22 - Quiz

Aan de slag:

6.6
opdracht 1 t/m 9

Folder inleveren!

Slide 23 - Slide