SER-ESTAR-HAY

ser/ estar/ hay
1 / 24
next
Slide 1: Slide
SpaansMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

ser/ estar/ hay

Slide 1 - Slide

Deze week herhalen we:
HET VERSCHIL TUSSEN
SER, ESTAR, HAY 

Slide 2 - Slide

Wanneer gebruik je SER (zijn)?
 • identificeren en definiëren (wie, wat)
 • naam, herkomst, beroep
 • eigenschappen
 • kleur, materiaal
 • datum en tijdstip
 • prijs
 • bezit


Slide 3 - Slide

Het rijtje van SER:
YO                                       SOY 
TÚ                                      ERES
ÉL, ELLA, USTED           ES 
NOSOTROS-AS              SOMOS
VOSOTROS-AS              SOIS
ELLOS-AS USTEDES    SON 

Slide 4 - Slide

Wanneer gebruik je ESTAR (zijn)?
 • plaatsaanduiding
 • fysieke of mentale toestand (gevoelens)
 • voorbijgaande toestand
 • waardering van gerechten

Slide 5 - Slide

Het rijtje van ESTAR:
YO                                      ESTOY
TÚ                                       ESTÁS
ÉL, ELLA, USTED           ESTÁ
NOSOTROS-AS              ESTAMOS
VOSOTROS-AS              ESTÁIS
ELLOS-AS, USTEDES  ESTÁN 

Slide 6 - Slide

Wanneer gebruik je HAY (er is, er zijn)?
Hay wordt gebruikt om een nog onbekende zaak te introduceren.
HAY + ONBEPAALD LIDWOORD:            Hay un estdio de fútbol.
HAY + GETALLEN:                                          Hay 20 chicas en la clase.
HAY + ONBEPAALDE HOEVEELHEDEN:   
Hay muchas tiendas en el centro de Eindhoven.

Slide 7 - Slide

Het rijtje van HAY:
Hay is onveranderlijk en betekent ER IS, ER ZIJN 
Je hoeft dus geen rijtje te leren!

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Wat iemand of iets is 
Waar iemand of iets is
Er is/ er zijn
HAY
ESTAR
SER

Slide 10 - Drag question

Onbepaalde lidwoorden
Kleur, materiaal, tijd, datum, bezit
Tijdelijke toestand
HAY
ESTAR
SER

Slide 11 - Drag question

¡Vamos a practicar!

Slide 12 - Slide

Vul de juiste vorm van SER in: Mis amigos ... holandeses.
A: es
B: eres
C: soy
D: son
A
es
B
eres
C
soy
D
son

Slide 13 - Quiz

Yo... deportista (sportief).
A: eres
B: soy
C: somos
D: sois
A
eres
B
soy
C
somos
D
sois

Slide 14 - Quiz

Vul de juiste vorm van ESTAR in: Yo... enamorado (verliefd).
A: estoy
B: estás
C: está
D: estamos
A
estoy
B
estás
C
está
D
estamos

Slide 15 - Quiz

Hola chicos ¿dónde ...?
A: estáis
B: estamos
C: está
D: estás
A
estáis
B
estamos
C
está
D
estás

Slide 16 - Quiz

Vul de juiste vorm van SER, ESTAR of HAY in: Yo... cansado.
A: estoy
B: soy
C: hay
D: estáis
A
estoy
B
soy
C
hay
D
estáis

Slide 17 - Quiz

Hola chicos ¿cómo...?
A: sois
B: estáis
C: hay
D: estamos
A
sois
B
estáis
C
hay
D
estamos

Slide 18 - Quiz

¿Cuántas chicas... en la clase de español?
A: sois
B: estamos
C: hay
D: eres
A
sois
B
estamos
C
hay
D
eres

Slide 19 - Quiz

Mis amigos ... en el cine.
A: son
B: eres
C: hay
D: están
A
son
B
eres
C
hay
D
están

Slide 20 - Quiz

¿Hay, Ser o Estar?
"En el camping ___________ tiendas".
A
están
B
son
C
hay
D
estar

Slide 21 - Quiz

Kies hay, ser of estar:
Mis padres __________ en Róterdam.

Slide 22 - Open question

Kies hay, ser of estar:
Brenda y yo ___________ amigas.

Slide 23 - Open question

Kies hay, ser of estar:
"_____ muchas bicicletas en Holanda".

Slide 24 - Open question