Toets woordjes Engels Vervolg Thema 1

Jij en anderen
 woordjes
1 / 24
next
Slide 1: Slide
EngelsPraktijkonderwijsLeerjaar 4

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Jij en anderen
 woordjes

Slide 1 - Slide

Welk woord past het beste bij de foto?
A
big
B
class
C
picture

Slide 2 - Quiz

Welk woord past het beste bij de foto?
A
Dutch
B
evening
C
watch

Slide 3 - Quiz

Welk woord past het beste bij de foto?
A
days
B
students
C
teachers

Slide 4 - Quiz

Welk woord past het beste bij de foto?
A
beard
B
mouth
C
nose

Slide 5 - Quiz

Welk woord past het beste bij de foto?
A
dress
B
shorts
C
shoes

Slide 6 - Quiz

Welk woord past het beste bij de foto?
A
dark
B
morning
C
evenings

Slide 7 - Quiz

Welk woord past het beste bij de foto?
A
nose
B
hair
C
ears

Slide 8 - Quiz

Je wilt graag weten hoe iemand heet.
Wat vraag je?
A
What do you like about your job?
B
What is your name?
C
What is your nationality?

Slide 9 - Quiz

Je vraagt je nieuwe collega of hij het naar zijn zin heeft.
Wat vraag je?
A
Do you like it here?
B
What is your name?
C
Where do you work?

Slide 10 - Quiz

Iemand vraagt waar je werkt.
Wat zeg je?
A
He works very hard
B
I like my manager
C
I work at a pizza restaurant.

Slide 11 - Quiz

Een klasgenootje vraagt hoe je zus eruitziet.
Wat zeg je?
A
She always looks cool.
B
She likes to dance.
C
She wants to dance in my vlog.

Slide 12 - Quiz

Je komt binnen op een feestje. Je begroet je vrienden.
Wat zeg je?
A
Bye!
B
Hi, there!
C
Well, see you later!

Slide 13 - Quiz

Hoe zeg je het Nederlandse woord in het Engels?
(Waarom) are you angry?

Slide 14 - Open question

Hoe zeg je het Nederlandse woord in het Engels?
(Wanneer) do you work?

Slide 15 - Open question

Hoe zeg je het Nederlandse woord in het Engels?
(Hoe) old are you?

Slide 16 - Open question

great
eyes
a lot of
so
is about
again
friendly
afternoon
dark
last week
ogen
gaat over
dus
geweldig
veel
vriendelijk
donker
middag
vorige week
weer

Slide 17 - Drag question

Vul het juiste woord in.
am / is / are / has / have
My sister ______ beautiful blonde hair.

Slide 18 - Open question

Vul het juiste woord in.
am / is / are / has / have
My friend Josh ____ very cool.

Slide 19 - Open question

Vul het juiste woord in.
am / is / are / has / have
My friends _______ glasses

Slide 20 - Open question

Vul het juiste woord in.
am / is / are / has / have
They _____ very angry.

Slide 21 - Open question

Lees de tekst. Geef daarna antwoord op de vragen

Hi, my name is Darren.
I am sixteen years old and I live in Bergen.
I live with my father, sister and two brothers.
We all have dark hair.
But my sister and I have long hair.
I like basketball. I play four times per week.
On Monday, Tuesday, Thursday and Saterday.
Well, see you later!
Lees de tekst en beantwoord daarna de vragen.

Hi, my name is Darren.
I'm sixteen years old and I live in Bergen.
I live with my father, sister and two brothers.
We all have dark hair.
My father and brother have short hair.
But my sister and I have long hair.
I like basketball. I play four times per week.
On Monday, Tuesday, Thursday and Saturday.
Well, see you

Slide 22 - Slide

Hoe ziet Darren eruit?
A
B
C

Slide 23 - Quiz

Op welke dagen speelt Darren basketbal?
zondag
zaterdag
vrijdag
donderdag
woensdag
dinsdag
maandag

Slide 24 - Drag question