Financiering & wetgeving zorgtechnologie

Financiering & wetgeving van zorgtechnologie 

1 / 35
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Financiering & wetgeving van zorgtechnologie 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
De student kan benoemen:
 • de wetten die de vergoeding van zorg regelen, waaronder ook zorg technologie.
 • wie besluit en hoe besloten wordt welke zorg een cliënt krijgt
 • wat zorgprofielen zijn

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Hoeveel denk jij dat de zorg in Nederland per jaar kost?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Wat spendeert Nederland aan zorg? (2019)
A
1 miljard euro
B
10 miljard euro
C
80 miljard euro
D
100 miljard euro

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

In 2018 77,2 miljard
In 2019 80,9 miljard

Is 10% van het bruto binnenlands product wat aan gezondheidszorg wordt uitgegeven.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Noem de 4 wetten die de financiering van zorg regelen

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Wetten die de financiering van zorg regelen

Zvw - Zorgverzekeringswet
Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning
Wlz  - Wet langdurige zorg
Jeugdwet

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Voorziening vanuit de WMO

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

WMO Aanvraag
 • WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)
 • Zo lang mogelijk thuis wonen
 • Aanvragen bij de gemeente
 • Kortdurend verblijf en dagopvang
 • Eigen bijdrage
 • Respijtzorg (vervangen mantelzorg) via gemeente bij WMO

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Wlz
De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

WLZ indicatie
 • Om zorg te kunnen krijgen in instelling is een WLZ indicatie nodig
 • De Wet langdurige zorg (Wlz) is 1 januari 2015 ingevoerd 
 • De Wlz is er voor zorgvragers die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of zorgvragers met ernstige beperkingen.


Slide 15 - Slide

This item has no instructions

WLZ aanvragen
Bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) moet de aanvraag voor WLZ worden gedaan.

CIZ beoordeeld de aanvraag

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Zorg via Wlz


 • Intramuraal: zorg in een zorginstelling, middels zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb)
 • Extramuraal: zorg thuis (als de situatie dit toelaat en de kosten niet hoger zijn dan bij verblijf in een instelling), middels een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of een persoonsgebonden budget (pgb)

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Waarom is het goed om na te gaan of een cliënt een indicatie heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)?
A
omdat een client dan een behandeling of ondersteuning vergoed kan krijgen
B
omdat de client dan - als hij dat wil - kan kiezen voor een andere zorgverlener
C
omdat de client dan voorrang krijgt bij specifieke zorg
D
omdat de client dan recht heeft op al deze zaken

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Slide 20 - Video

This item has no instructions

Route
Zorg
Profielen

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Stelling 1: Bij een persoonsgebonden budget (pgb) wordt het geld betaald door de Sociale Verzekeringsbank.

Stelling 2: Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt verpleging en verzorging thuis betaald.
A
Alleen 1 is juist
B
Alleen 2 is juist
C
Beide zijn juist
D
Beide zijn onjuist

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Free-learning maken 
https://free-learning.nl/modules/wetgevingenfinancieringouderenzorg/start.html#:~:text=Welkom%20bij%20deze%20Free%20Learning,wat%20jouw%20rol%20daarin%20is 
timer
30:00

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Een MIC melding is belangrijk voor
A
om sterfte bij te houden
B
voor verbetering van kwaliteit van zorg
C
de financiering van het ziekenhuis
D
voor het succesvol afsluiten van de opname

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Wat is het verband tussen wetgeving, kwaliteit en dit onderzoek
A
niets
B
wetgeving is er maar niet relstappen ondernomen kunnen worden en mensen aansprakelijk gesteld kunnen worden als iets mis gaatevant
C
borging streven beste kwaliteit van zorg
D
Zodat er juridische stappen ondernomen kunnen worden en organisaties en individuen aansprakelijk gesteld kunnen worden als iets mis gaat

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Waarom is het goed om na te gaan of een cliënt een indicatie heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)?
A
omdat een client dan een behandeling of ondersteuning vergoed kan krijgen
B
omdat de client dan - als hij dat wil - kan kiezen voor een andere zorgverlener
C
omdat de client dan voorrang krijgt bij specifieke zorg
D
omdat de client dan recht heeft op al deze zaken

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Waar staat de afkorting ZVW voor?
A
Zorgverzekeringswet
B
Zorg voor Werknemers
C
Zorgfinanciering vervolg wetten
D
zorg volksgezondheid en wetgeving

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Zorginnovatie 
Alle technologische hulpmiddelen die je kunt inzetten op het gebied van wonen, zorg en welzijn in de gezondheidszorg en welzijnssector, voor zowel zorgprofessionals als cliënten en hun netwerk. 

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Wat is zorgtechnologie?


"Alle elektronische, digitale of innovatieve hulpmiddelen die je kunt inzetten in zorg en welzijn, voor zowel zorgprofessionals als patiënten/cliënten en hun netwerk"
 

Slide 29 - Slide

Allerlei technische hulpmiddelen, diensten of werkwijzen zijn die iemand helpen bij zijn of haar zorg, gezondheid, ondersteuning, of bij het helpen of verzorgen van een ander."

 • een patiënt zelf online de eigen medische gegevens kan bekijken 
 • Het is ook dat je met een GPS-apparaat een cliënt met dementie kan vinden als deze verdwaald is. 
 • Gadgets en slimme apps die jouw patiënt helpen om medicijnen op tijd in te nemen, om gezond te eten, om voldoende te bewegen. 

Het is ook zorg op afstand, waardoor een patiënt niet voor elke meting of consult de deur uit moet. Er zijn slimme zorgoplossingen voor iedereen. 
Daarom is het belangrijk om te weten wat er beschikbaar is, zodat je je patiënt of cliënt het beste kan helpen.

Zorgtechnologie is niet iets van de toekomst, het is ‘van nu’.
Domotica en Robotica
Domotica: Is slimme elektronische middelen in huis die veiligheid van de zorgvrager vergroten of die ervoor zorgen dat hij prettiger kan leven. Deze middelen worden onderverdeeld in ondersteunende en toezichthoudende domotica.
Robotica: Inzet van robots in de zorg. Deze worden onderverdeeld in sociale robots en ondersteunende robots.

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Wet en regelgeving
Welke wetten spelen een rol bij inzetten van een technologisch hulpmiddel?
 • Wet op de Medische hulpmiddelen (gebaseerd op Europese  regelgeving, CE markering) 
 • AVG
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)
 • Wet BIG
 

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Hulpmiddelen
Het gesprek over het 'goede doen' met betrekking tot digitale zorg en het inzetten van technologische toepassingen in de zorg, moet op alle niveaus plaatsvinden. 
Het is aan iedereen om na te denken over de ethische aspecten.

Om het gesprek over digitale zorg en het inzetten van zorgtechnologische toepassingen te kunnen voeren, zijn er een aantal  hulpmiddelen. 

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Stellingen:
 1. Zorgrobot ZORA is hét hulpmiddel om eenzaamheid bij geriatrische zorgvragers tegen te gaan.
 2. Zorgtechnologie is onmisbaar om de zorg anno 2021 effectief en efficiënt te organiseren.
 3. Door de inzet van zorgrobots verlies ik mijn baan als professional in de gezondheidszorg. 
 4. Of een zelf geformuleerde stelling.

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Slide 35 - Link

This item has no instructions