3.7: Gemeente en provincie

POLITIEK3.7 Gemeente en provincie
1 / 13
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 13 slides, with interactive quiz, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

POLITIEK3.7 Gemeente en provincie

Slide 1 - Slide


Opstarten: 15 minuten
 • Jas uit, capuchons af, boeken op tafel! 
 • Herhaling: wat weten we nog van hoofdstuk 3?
 • Zijn er opdrachten die we moeten bespreken?

Instructie: 20 minuten
 • Hoe ziet het bestuur in de gemeente eruit? 
 • Hoe is dit te vergelijken met het landelijke bestuur?
 • Wat zijn de taken van de gemeente? 
 • Hoe werkt de provincie?

Zelfstandig werken: 15 minuten


Vandaag!

Slide 2 - Slide


Nederland heeft 12 provincies en ongeveer 350 gemeenten. Ze hebben allemaal hun eigen kenmerken, problemen en belangen.

Rotterdam wil graag dat de haven goed bereikbaar is, de Veluwe heeft soms te maken met bosbranden. 

Om over lokale kwesties te beslissen, hebben gemeenten een eigen bestuur, dit bestaat uit: 

 • Het college van B & W
 • De gemeenteraad 
De gemeente

Slide 3 - Slide

gemeente
college van B en W
gemeenteraad
dagelijks bestuur
[
burgemeester
leidt vergaderingen, openbare orde, sollicitatie → benoemd voor 6 jaar
elk een eigen werkterrein
wethouders
volks-vertegenwoordigers
stemmen over besluiten
controleren van B en W

Slide 4 - Slide

Burgemeester en wethouders vormen samen het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij voeren met hulp 
van hun ambtenaren alle politieke besluiten uit. 

Ook zijn ze elke dag verantwoordelijk voor wat er in de gemeente gebeurt! Het werk van de burgemeester is vergelijkbaar met de minister-president. De wethouders zijn vergelijkbaar met de ministers. 

De gemeenteraad wordt elke vier jaar gekozen door de bevolking. De gemeenteraad heeft twee taken: 

 • Stemmen over belangrijke besluiten
 • Controleren van het college van B en W
Burgemeester en wethouders + de gemeenteraad!

Slide 5 - Slide

Wie heeft de meeste invloed binnen de gemeente?
A
Gemeenteraad
B
Wethouders
C
Burgemeester
D
Burgers

Slide 6 - Quiz

Elke wethouder heeft net als de ministers een eigen terrein (cultuur, jongeren, milieu- en energiebeleid). 

De burgemeester leidt de vergaderingen van B en W en van de gemeenteraad. Hij of zij is het hoofd van de lokale politie en de brandweer, en heeft dus ook de leiding bij brand, rampen of noodsituaties. 

Burgemeesters worden voor 6 jaar benoemd door de regering. 

De gemeenten moeten een aantal taken namens de overheid uitvoeren, zoals het geven van een ID of rijbewijs en het helpen van werklozen.
Burgemeesters en wethouders

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video


Provincies vormen de tussenlaag tussen de regering en de gemeenten. Zij regelen zaken die te groot zijn voor de gemeenten, maar te klein voor de landelijke politiek. 

Provincies gaan over het toewijzen van nieuwe woonwijken, recreatieparken of snelwegen. Ook controleren zij de gemeenten. 

Elke vier jaar kiezen wij de Provinciale Staten, hun werk is vergelijkbaar met de Tweede Kamer. Ook belangrijk: zij kiezen de leden uit de Eerste Kamer
De provincie

Slide 9 - Slide

De Provinciale Staten
De Gedeputeerde Staten
De Commissaris van de Koning
Volksvertegenwoordigers
Dagelijks bestuur

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Zelfstandig werken

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video