3.7 Gemeente en provincie
3.7 Gemeente en Provincie
1 / 15
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 15 slides, with interactive quiz, text slides and 3 videos.

Items in this lesson
3.7 Gemeente en Provincie

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Aan het einde van de les kan je uitleggen hoe het bestuur van de gemeente (college van B&W, gemeenteraad, burgemeester) werkt. 

Aan het einde van de les kan je uitleggen hoe het bestuur van de provincie werkt.

Slide 2 - Slide


Nederland heeft 12 provincies en ongeveer 350 gemeenten

 

Om over lokale kwesties te beslissen, hebben gemeenten een eigen bestuur, dit bestaat uit: 

  • Het college van B & W
  • De gemeenteraad 
De gemeente

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Link

gemeente
college van B en W
gemeenteraad
dagelijks bestuur
[
burgemeester
leidt vergaderingen, openbare orde, sollicitatie → benoemd voor 6 jaar
elk een eigen werkterrein
wethouders
volks-vertegenwoordigers
stemmen over besluiten
controleren van B en W

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Burgemeester en wethouders vormen samen het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij voeren met hulp 
van hun ambtenaren alle politieke besluiten uit. 

Ook zijn ze elke dag verantwoordelijk voor wat er in de gemeente gebeurt! Het werk van de burgemeester is vergelijkbaar met de minister-president. De wethouders zijn vergelijkbaar met de ministers. 

De gemeenteraad wordt elke vier jaar gekozen door de bevolking. De gemeenteraad heeft twee taken: 

  • Stemmen over belangrijke besluiten
  • Controleren van het college van B en W
Burgemeester en wethouders + de gemeenteraad!

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Wie heeft de meeste invloed binnen de gemeente?
A
Gemeenteraad
B
Wethouders
C
Burgemeester
D
Burgers

Slide 9 - Quiz

Elke wethouder heeft net als de ministers een eigen terrein 

De burgemeester leidt de vergaderingen van B en W en van de gemeenteraad. Hij of zij is het hoofd van de lokale politie en de brandweer, en heeft dus ook de leiding bij brand, rampen of noodsituaties. 

Burgemeesters worden voor 6 jaar benoemd door de regering. 

De gemeenten moeten een aantal taken namens de overheid uitvoeren, zoals het geven van een ID of rijbewijs en het helpen van werklozen.
Burgemeesters en wethouders

Slide 10 - Slide


Provincies vormen de tussenlaag tussen de regering en de gemeenten. Zij regelen zaken die te groot zijn voor de gemeenten, maar te klein voor de landelijke politiek. 

Provincies gaan over het toewijzen van nieuwe woonwijken, recreatieparken of snelwegen. Ook controleren zij de gemeenten. 

Elke vier jaar kiezen wij de Provinciale Staten, hun werk is vergelijkbaar met de Tweede Kamer. Ook belangrijk: zij kiezen de leden uit de Eerste Kamer
De provincie

Slide 11 - Slide

De Provinciale Staten
De Gedeputeerde Staten
De Commissaris van de Koning
Volksvertegenwoordigers
Dagelijks bestuur

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Leerdoelen
Aan het einde van de les kan je uitleggen hoe het bestuur van de gemeente (college van B&W, gemeenteraad, burgemeester) werkt. 

Aan het einde van de les kan je uitleggen hoe het bestuur van de provincie werkt.

Slide 14 - Slide

Huiswerk
Maken paragraaf 3.7

https://create.kahoot.it/details/56477ef0-39b5-4294-93fe-807e3dfe405e

Slide 15 - Slide