Stap 1 Havo PO

1 / 21
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Stap 2
Stap 2: A) Welke visies op de verzorgingsstaat hebben de politieke partijen op
1) vrijheid  2) gelijkheid 3) werk 4) en de mens in zijn algemeen?
Schrijf dat in enkele zinnen op en verwijs steeds naar je bronnen en geef daar commentaar op. 

B) Geef ook aan bij welk verzorgingsmodel (Scandinavisch / Continentaal / Zuid-Europees / Angelsaksisch) deze visies passen. Leg uit waarom.


Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Video

This item has no instructions


Stelling: Iedereen heeft 
recht op een basisinkomen
A
Eens
B
Oneens

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Welzijnsdilemma
Links
Midden
 • Bestaanszekerheid
 • Solidariteit
Rechts
 • Eigen verantwoordelijkheid

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Links
Midden
Rechts

Slide 6 - Drag question

Bronnen afbeeldingen:
 • http://www.berthoman.eu/Publicaties/Zorg/mobile/ 
 • https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=NAGO02%3AIISG-30051001754735
 • https://zorgenz.nl/solidariteit-in-de-zorg-niet-vanzelfsprekend/
Middeleeuwen
Zorg: afhankelijk van geestelijken!

Slide 7 - Slide

Klik op het oogje voor een afbeelding. 

Bron afbeelding: middeleeuws gasthuis Ten Bunderen
Industriële revolutie
Een spotprent uit de Volkskrant over kinderarbeid in de industriële revolutie. 
Industriële revolutie: Mens- en paardenkracht worden vervangen door stoomkracht en elektrische kracht.

Slide 8 - Slide

Klik op het vraagteken voor de uitleg van de industriële revolutie en klik op het oogje voor een spotprent over kinderarbeid uit die tijd. 
Vanaf de 16e eeuw
Armenzorg in de 16e eeuw. 

Slide 9 - Slide

Klik op het oogje voor een afbeelding. 
Samuël van Houten (1874)
Sociale wetgeving
Kinderwetje van Van Houten - 
De fabriekskinderen: 
"Leve mijnheer van Houten"

Slide 10 - Slide

Klik op het vraagteken voor een afbeelding uit een oude krant van die tijd (1874, Elias Spanier).
Vakbonden en partijen

Slide 11 - Slide

Uitleg vakbonden/ partijen.
Filmpje: Geschiedenis van de vakbond van typografen/ uitleg vakbonden. 

Slide 12 - Video

Filmpje: geschiedenis Nederlandse vakbond/ uitleg vakbonden/ sociale wetten.  
 • Ongevallenwet 
 • Invaliditeitswet 
 • AOW
 • Algemene Bijstandswet
 • WAO
Gemengde economie 
Systeem waarin de overheid en de vrije markt allebei invloed hebben. 

Slide 13 - Slide

Uitleg wetten. Klik op het vraagteken voor de uitleg van het begrip 'gemengde economie'
Politieke partijen en de verzorgingsstaat

Slide 14 - Slide

§4.4 in het lesboek van Seneca maatschappijleer havo. 
De politiek over het welzijnsdilemma
Links
Midden
Rechts
Bestaans-
zekerheid
Eigen verantwoordelijkheid
Solidariteit

Slide 15 - Drag question

This item has no instructions

Bestaanszekerheid, solidariteit of eigen verantwoordelijkheid?
Positie SP
 • Gegarandeerde bestaanszekerheid
 • Hervedeling rijkdom: sterkste schouders dragen de zwaarste lasten
 • Progressief belastingstelsel
Positie VVD
 • Verantwoordelijkheid om in eigen levensonderheid te voorzien
 • Overheid ondersteunt tijdelijk waar nodig
 • Lage belastingen

Slide 16 - Slide

Bespreek de standpunten van de SP en VVD in het welzijnsdilemma. Zie de volgende slides voor een fragment uit de beginselprogramma's van deze partijen. 
Wie niet in staat is betaald werk te
verrichten, of daarvan vrijgesteld is, moet aanspraak kunnen maken op een gegarandeerde bestaanszekerheid, die het mogelijk maakt volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Het belastingstelsel moet bijdragen aan een herverdeling van de rijkdom, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat vereist een sterk progressief belastingstelsel op inkomen, vermogens, (vermogens)winst en erfenissen.’

Slide 17 - Slide

Deze tekst en die op de volgende slide kunt u leerlingen laten lezen. Daarna volgt hier namelijk een opdracht over. 
Iedereen heeft de verantwoordelijkheid in zijn eigen levensonderhoud te
voorzien. Wie daar niet in slaagt, kan een beroep doen op de overheid. Ondersteuning door de overheid is tijdelijk en is erop gericht dat mensen zo
snel mogelijk weer aan het werk kunnen. Belastingheffing is onvermijdelijk.
Maar de belastingdruk wordt zo laag mogelijk gehouden, zodat hardwerkend Nederland zoveel mogelijk van het verdiende geld naar eigen keuze kan besteden. De vrije marktorde is in economische zin de uitdrukking van het liberale uitgangspunt dat het individu zoveel mogelijk naar eigen keuze over zijn lot moet kunnen beschikken.’

Slide 18 - Slide

Over de twee teksten van de SP en VVD komt hierna een opdracht. 
Eigen 
verantwoordelijkheid
Bestaanszekerheid
Solidariteit
Eigen 
verantwoordelijkheid
?
?
?
?
?

Slide 19 - Drag question

Waar horen de VVD en de SP? Sleep de VVD en de SP naar de juiste plek. 

Slide 20 - Video

This item has no instructions

In het fragment praten Veldman (VVD) en Van Haga (FvD) over de 'indirecte' vaccinatieplicht. Welke waarde van het welzijnsdilemma past daarbij?
In het fragment praten Veldman (VVD) en Van Haga (FvD) over de 'indirecte' vaccinatieplicht. Welke waarde van het welzijnsdilemma past daarbij?
A
Bestaanszekerheid
B
Solidariteit
C
Eigen verantwoordelijkheid

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions