6.5 mens en milieu + 6.6 duurzaamheid

Wat gaan we doen

Uitleg 6.5+6.6

Lessonup
1 / 39
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 39 slides, with interactive quiz, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Wat gaan we doen

Uitleg 6.5+6.6

Lessonup

Slide 1 - Slide

Herhaling vorige les
1. Hoe komt het dat diversiteit van dieren achteruit gaat?
2. Waarom is dit een probleem?
3. Wat is een mogelijke oplossing?
timer
1:00

Slide 2 - Slide

Antwoorden
1. toename bevolking, toename gebruik water, toename gebruik grond voor landbouw en huizen en wegen, toename visserij

 

2. uitsterven planten- en diersoorten, te weinig voedsel en medicijnen

3. herintroductie

Slide 3 - Slide

Huiswerk
zijn er vragen??

Slide 4 - Slide

BS 5: Mens en milieu

Slide 5 - Slide

Milieuproblemen
Milieuprobleem: het beschadigen van de leefomgeving door de mens

Er zijn 3 soorten milieuproblemen

Vervuiling, uitputting, aantasting

voornaamste oorzaken:
overbevolking & manier van leven
Dit is een aantekening

Slide 6 - Slide

soorten milieu vervuiling

 • water vervuiling
 • bodem vervuiling
 • lucht vervuiling

Slide 7 - Slide

Aantasting

Slide 8 - Slide

Uitputting

Slide 9 - Slide

Opdracht
1. wat zijn de gevolgen van klimaatverandering? (3x)
2. Wat is het broeikaseffect?
3. Wat is het versterkte broeikaseffect?
timer
1:00
Tip; gebruik je boek

Slide 10 - Slide

Opdracht 1
Gevolgen klimaatverandering:

 1. De extreme weersomstandigheden.
 2. Stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde.
 3. Stijging van de zeespiegel.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Wat is nu het broeikaseffect?
(versterkt) broeikaseffect
Broeikasgevaar

Slide 13 - Slide

Het broeikaseffect
2. Broeikaseffect:
Het tegenhouden van warmtestraling door broeikasgassen.

3. Versterkt broeikaseffect:
Fossiele brandstoffen verbranden -> Toename koolstofdioxide in de dampkring
Er blijft meer warmte hangen op aarde. 


Slide 14 - Slide

Invloed van de mens

Slide 15 - Slide

Leerdoelen
Je kunt de ecologische voetafdruk van Nederland vergelijken met die van andere landen

Je kunt uitleggen wat duurzaamheid is

Je kunt aangeven wat duurzame oplossingen voor milieuproblemen in Nederland kunnen zijn

Slide 16 - Slide

Opdracht
1. wat is ecologische voetafdruk?
2. wat wordt bedoeld met duurzaamheid?
3. bedenk mogelijke oplossingen om duurzamer te leven.

timer
1:00
Tip; gebruik je boek

Slide 17 - Slide

Duurzaamheid
Duurzaamheid
Leg blz. 226 van je boek open
Aanmelden op LessonUp

Slide 18 - Slide

1. Ecologische voetafdruk
Je ecologische voetafdruk is het land- en wateroppervlak wat nodig is voor jouw consumptie en afval.
 • Meer consumptie = meer aarde
 • Minder consumptie = minder aarde

Slide 19 - Slide

De ecologische voetafdruk

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Link

Slide 24 - Link

2 .Duurzaamheid
Met duurzaamheid wordt bedoeld dat:
 • Je niet meer stoffen uit het milieu haalt dan aangevuld kunnen worden
 • Je niet meer stoffen toevoegt aan het milieu dan het milieu kan verwerken
Door duurzame ontwikkelingen kan de aarde langer mee.

Slide 25 - Slide

1. Duurzame energie
Windenergie

Zonne-energie

Bodemwarmte

Biobrandstoffen (biomassa)

Slide 26 - Slide

Biomassa
Bij verbranding energierijke stoffen en door vergisten/vergassen ontstaat biogas, biobrandstof.

 • + Hernieuwbaar in tegenstelling tot aardgas/steenkool
 • - Veel koolstofdioxide bij verbranding

Slide 27 - Slide

3. Oplossingen
 • Duurzame energie (bijv. biomassa);
 • Duurzame grondstoffen (+ hergebruik + minder consumeren);
 • Duurzame landbouw;
 • Minder vervuiling;
 • Minder broeikasgassen.

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video

Slide 30 - Slide

Ecologisch voetafdruk 

Slide 31 - Slide

Aan de slag
Lees 6.6. Duurzaamheid (blz. 226 t/m 231)
Maak opdracht 1 t/m 9 in BVJMAX

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Video

Wat laat dit filmpje symbolisch zien?

Slide 34 - Open question

Ecologische voetafdruk
Je ecologische voetafdruk is het land- en wateroppervlak wat nodig is voor jouw consumptie en afval.
 • Meer consumptie = meer aarde
 • Minder consumptie = minder aarde

Slide 35 - Slide

Duurzaamheid
Met duurzaamheid wordt bedoeld dat:
 • Je niet meer stoffen uit het milieu haalt dan aangevuld kunnen worden
 • Je niet meer stoffen toevoegt aan het milieu dan het milieu kan verwerken
Door duurzame ontwikkelingen kan de aarde langer mee.

Slide 36 - Slide

Oplossingen
 • Duurzame energie (bijv. biomassa);
 • Duurzame grondstoffen (+ hergebruik + minder consumeren);
 • Duurzame landbouw;
 • Minder vervuiling;
 • Minder broeikasgassen.

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

Duurzame landbouw
 • Stadslandbouw;
 • Verticale landbouw;
 • Precisielandbouw;
 • Kringlooplandbouw; 
 • Biologische landbouw.

Slide 39 - Slide