proefwerk hoofdstuk 6

proefwerk hoofdstuk 6
1 / 31
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

proefwerk hoofdstuk 6

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Planning
Oefentoets 
Tijd voor vragen 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Sleep de factoren naar het juiste vak
Biotische factoren
Abiotische factoren
Water
Boom
Temperatuur
Lucht
Insecten

Slide 3 - Drag question

This item has no instructions

Wat zijn reducenten?
A
Bacteriën
B
Planten
C
Schimmels
D
Dieren

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Producenten
Reducenten
Consumenten
Mineralen

Slide 5 - Drag question

This item has no instructions

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een biotoop?
A
Alle organismen in een gebied
B
Alle abiotische factoren
C
alle levende dingen in de wereld
D
Dat weet ik niet

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Producent, Consument of Reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

In de woestijn zijn planten concurrenten om water.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Producent, Consument of Reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Maak een correcte voedselketen

Slide 11 - Drag question

This item has no instructions

Wat heeft een plant nodig voor fotosynthese?
Wat maakt een plant bij fotosynthese?

Slide 12 - Drag question

This item has no instructions

Fotosynthese =
A
Het maken van eten door mensen
B
Het maken van zuurstof door dieren
C
Het maken van voedsel en zuurstof door planten
D
Het inademen van zuurstof door mensen en dieren

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Voedselkringloop
Producenten
Reducenten
Afvaleters
Consumenten
Mineralen

Slide 14 - Drag question

Opdracht 7 blz. 135

Wat is determineren?
A
Uitzoeken hoe een organisme heet
B
Een organisme schematisch tekenen
C
Goed kijken naar de details.
D
Een organisme natuurgetrouw tekenen

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Wat is geen rijk ?
A
Planten
B
Bacterien
C
Zoogdieren
D
Schimmels

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Fotosynthese
Zonlicht
Koolstofdioxide
Glucose
Zuurstof
Water

Slide 17 - Drag question

This item has no instructions

Concurrentie is
A
abiotisch
B
biotisch

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Wat zijn mineralen?
A
Afval van dode dieren in de bodem
B
Voedingsstoffen die planten nodig hebben om te groeien en gezond te blijven
C
Kleine organismen in de bodem
D
Een soort bodemstructuur

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de strooisellaag?
A
Een laag van lucht
B
Een laag van water
C
Een laag van dood plantenmateriaal op de bodem van het bos
D
Een laag van stenen en rotsen

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Biotisch of abiotisch?
Roofdieren

A
biotisch
B
abiotisch

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Biotisch of abiotisch?
Wind
A
biotisch
B
abiotisch

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

wat zijn abiotische factoren?
A
invloeden die afkomstig zijn van organismen
B
invloeden die afkomstig zijn van de levenloze natuur

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Rijk: Bacteriën
Rijk: schimmels
Rijk: dieren
Rijk: planten
geen celwand
bladgroen korrels
geen celkern
wel celwand, 
celkern, geen bladgroenkorrels

Slide 24 - Drag question

This item has no instructions

Een voedselketen is :
A
rij organismen die elkaar eten
B
aantal voedselketens die met elkaar verbonden zijn.
C
een rij organismen waarin je ziet wie door wie wordt opgegeten

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Een juiste voedselketen is:
A
konijn-> havik-> vos
B
muis->slang-> uil
C
gras->konijn-> havik-> vos
D
gras<-konijn<-havik<-vos

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel schakels en hoeveel consumenten?
A
5 schakels en 1 consument
B
4 schakels en 4 consumenten
C
5 schakels en 4 consumenten
D
4 schakels en 1 consument

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de juiste voedselketen?
A
Mens --> Koe --> Gras
B
Mens - Koe - Gras
C
Gras - Koe - Mens
D
Gras --> Koe --> Mens

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

Dieren, planten, schimmels en bacteriën hebben hun eigen functie in de natuur.
Wat moet er staan op de plaats van de streepjes?

Bodemdieren zijn_____ maar het zijn ook _____
A
Afvaleters, consumenten
B
Afvaleters, reducenten
C
Bacteriën, consumenten
D
Bacteriën, reducenten

Slide 29 - Quiz

This item has no instructions

Fotosynthese vindt plaats in...
Fotosynthese kan alleen in de bladgroenkorrel plaatsvinden.
A
de bladgroenkorrels
B
cytoplasma
C
celkern
D
celmembraan

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions

Nu?
Tijd voor vragen 
Afmaken test jezelf 

Slide 31 - Slide

This item has no instructions