OPS Peuter

OPS Les 2: de Peuter
1 / 17
next
Slide 1: Slide
OntwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

OPS Les 2: de Peuter

Slide 1 - Slide

Wat gebeurt er vooral in de motorische ontwikkeling van de baby?

Slide 2 - Open question

Cognitieve ontwikkeling: Wat is geen manier hoe een baby leert?
A
Ervaren
B
Herhalen
C
Imiteren
D
Herinneren

Slide 3 - Quiz

Sociaal-affectieve ontwikkeling:
Hoe herkent een baby zijn/haar moeder het best?

Slide 4 - Open question

Lichamelijke ontwikkeling 

 • Groeitempo neemt af (daarmee eetlust ook)
 • Voornamelijk breedtegroei

Slide 5 - Slide

Motorische ontwikkeling
Peuters zijn voortdurend in beweging, oefening baart kunst.
 • Grove motoriek ontwikkelt, grote spieren/spiergroepen aansturen.
 • Van krassen naar binnen de lijntjes kleuren.

Slide 6 - Slide

Beweegmijlpalen
Mijlpaal
Maanden
Achteruit lopen
18
Toren 3 blokjes
18
Toren 6 blokjes
24
Springen op plek
22-36
Fietsen (3wieler)
24-38
Hinkelen
36-48
Vangt stuiterende bal
48>

Slide 7 - Slide

Cognitieve ontwikkeling
 • Concreet denken
 • Magisch denken
 • Taalontwikkeling en differentiatiefase

Slide 8 - Slide

Concreet denken
 • Denken over hetgeen waar je mee bezig bent of wat je op dat moment ziet. 
 • Nog geen onderscheid tussen werkelijkheid en fantasie
  --> belevingswereld enorm fantasierijk. 
 • Nog geen oorzaak en gevolg.

Slide 9 - Slide

Magisch denken
Na ongeveer 24 maanden:
 • Imitatiespel / fantasiespel
  - Telefoon pakken en brabbelen / pop opvoeden
  - Meer fantasie: 3 stoelen op rij zijn ineens een boot
 • Snapt nog geen relatie tussen oorzaak en gevolg.
  - Alles was hij niet zal snappen schrijft hij toe aan toverkrachten.

Slide 10 - Slide

Differentiatiefase
(Taalontwikkeling: voortalige en vroegtalige fase bij de baby).
 • Peuter bevindt zich in de differentiatiefase van de taalontwikkeling
 • Gebruiken van woordcombinaties en begrijpen van eenvoudige zinnen.
 • Leert dat er verband zit tussen verschillende woorden en dit samen een zin kan vormen (Syntactische aspect).

Slide 11 - Slide

Sociaal-affectieve ontwikkeling
 • Ontstaan ik-besef
 • Driftig en koppig
 • Begin van gewetenontwikkeling
 • Speelt graag naast anderen
 • Ontstaan vriendschappen
 • Veel angst en fantasie
 • Lust gekoppeld aan zindelijk worden

Slide 12 - Slide

Ik-besef
 • Peuter merkt dat hij de persoon is die morst / de bal weg schopt.
 • Begint zichzelf ook bij eigen naam te noemen omdat hij dit vaak hoort, later wordt dit 'ik' .
 • Ontdekt dat hij iemand is en onafhankelijke keuzes kan maken --> Egocentrisch

 • Egocentrisch: in zijn denken en doen is er geen ruimte voor anderen en kan zich hier ook niet in verplaatsen, kijken door de 'ik-bril'. 

Slide 13 - Slide

Korte samenvatting peuter
Motorisch
Cognitief
Soc.-affectief
Grove motoriek
Concreet denken
Ik-besef
Beweegmijlpalen
Magisch denken
Driftig en koppig
Differentiatiefase
Gewetenontw.
Spelen naast
Onst. vriendschap
Veel angst/fantasie
Lust/zindelijk worden

Slide 14 - Slide

Wat is grove motoriek?

Slide 15 - Open question

Als sportleider moet ik aansluiten op de rijke belevingswereld van de peuter
A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quiz

Wat betekent 'egocentrisme'?

Slide 17 - Open question