Les 2 Kwaliteitszorg

 Kwaliteitszorg
Wat gaan we doen?
Wat is HKZ?
Wat is PREZO?
Wat is PDCA?
Link tussen PDCA en HKZ
1 / 18
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

 Kwaliteitszorg
Wat gaan we doen?
Wat is HKZ?
Wat is PREZO?
Wat is PDCA?
Link tussen PDCA en HKZ

Slide 1 - Slide

Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg is een proces dat continu doorgaat. 
Je zegt niet: 'vandaag doen we aan kwaliteitszorg en morgen zien we wel verder'. 
Er is geen begin of eindpunt. 

Slide 2 - Slide

Ik heb weleens last van collega's die geen kwaliteit leveren
Ja
nee
soms

Slide 3 - Poll

Hoe ga jij daar professioneel mee om? Heb je een tip voor je collega's?

Slide 4 - Open question

Kwaliteitssystemen
De overheid stelt eisen aan de kwaliteit van organistaties:
Kwaliteitssystemen:
HKZ
PREZO

Slide 5 - Slide

Wat is HKZ?
HKZ = Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. 
Dit staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. 
HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. 
Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt centraal en werkt aan verbetering.

Slide 6 - Slide

Prezo
PREZO= PREstaties in de ZOrg
Hulpmiddel voor het doorvoeren van kwaliteitsverbetering

https://www.youtube.com/watch?v=4C_gE83QW2g

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

HKZ-normen
Elke branche kent zijn eigen normen (dus waar het aan moet voldoen). Deze zijn heel uitgebreid, maar komen neer op de volgende punten:
  • Behoefte en verwachtingen van de cliënt
  • Hoe staat de organisatie in de maatschappij
  • Doelgericht werken
  • Kwaliteitseisen aan personeel en ICT
  • Risicobeheersing
  • Omgaan met feedback

Slide 9 - Slide

Welke norm hoort NIET bij de HKZ-norm uit het rijtje?
A
Risicobeheersing
B
Omgaan met feedback
C
uitbreiden innovaties
D
doelgericht werken

Slide 10 - Quiz

Wat is PDCA?
Het Plan-Do-Check-Act-cyclus is eenvoudig, maar krachtig. Het raamwerk dient voor het oplossen van problemen op alle niveaus van het bedrijf. Ook kan het onderdeel uitmaken van het volledige planningsproces op topmanagement-niveau.

Slide 11 - Slide

boek, blz. 102

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Waar staat de A voor in PDCA?
A
Aannemen
B
Act
C
Algemeen
D
Air

Slide 14 - Quiz

Slide 15 - Slide

Wat zou de link tussen HKZ en PDCA kunnen zijn, volgens jou?

Slide 16 - Open question

Vragen?
Lees uit je boek; 
blz. 99-115

Slide 17 - Slide

Feedback
Vandaag behandeld:
HKZ 
PDCA


Slide 18 - Slide