Kwaliteitszorg en PDCA

Kwaliteitszorg
Wat gaan we doen?
Terugblik vorige les
Kwaliteit
Wat is HKZ?
Wat is PDCA?
Link tussen PDCA en HKZ
1 / 17
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Kwaliteitszorg
Wat gaan we doen?
Terugblik vorige les
Kwaliteit
Wat is HKZ?
Wat is PDCA?
Link tussen PDCA en HKZ

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Ik heb weleens last van collega's die geen kwaliteit leveren
Ja
nee
soms

Slide 3 - Poll

Hoe ga jij daar professioneel mee om? Heb je een tip voor je collega's?

Slide 4 - Open question

Slide 5 - Slide

Wat is HKZ?
HKZ = Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. 
Dit staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. 
HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. 
Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt centraal en werkt aan verbetering.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

HKZ-normen
Elke branche kent zijn eigen normen (dus waar het aan moet voldoen). Deze zijn heel uitgebreid, maar komen neer op de volgende punten:
  • Behoefte en verwachtingen van de cliënt
  • Hoe staat de organisatie in de maatschappij
  • Doelgericht werken
  • Kwaliteitseisen aan personeel en ICT
  • Risicobeheersing
  • Omgaan met feedback

Slide 9 - Slide

Wat is PDCA?
Het Plan-Do-Check-Act-cyclus is eenvoudig, maar krachtig. Het raamwerk dient voor het oplossen van problemen op alle niveaus van het bedrijf. Ook kan het onderdeel uitmaken van het volledige planningsproces op topmanagement-niveau.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Waar staat de A voor in PDCA?
A
Aannemen
B
Act
C
Algemeen
D
Air

Slide 13 - Quiz

Slide 14 - Slide

Wat zou de link tussen HKZ en PDCA kunnen zijn, volgens jou?

Slide 15 - Open question

Casus
Onder verscherpt toezicht
Zorgcentrum Sparrenbosch is onlangs door de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder verscherpt toezicht geplaatst. De kwaliteit van de zorg is volgens de inspectie ver onder de maat. Bewoners krijgen stelselmatig te weinig aandacht en worden te vaak voor langere tijd alleen gelaten. Verder constateerden de inspecteurs dat cliëntendossiers niet op orde zijn en ook de medicatieveiligheid en het beleid rond vrijheidsbeperking laat veel te wensen over.
Volgens de inspectie biedt de organisatiecultuur medewerkers en management weinig ruimte om elkaar aan te spreken op mogelijke verbeterpunten.
Sparrenbosch krijgt nu zes maanden de tijd om orde op zaken te stellen. Mochten de gewenste verbeteringen tot die tijd onvoldoende zijn gevorderd, dan zal het toezicht met zes maanden worden verlengd.

Slide 16 - Slide

Opdracht
De Inspectie voor de Gezondheidszorg geeft Zorgcentrum Sparrenbosch de kans om orde op zaken te stellen. Ze moeten dan wel eerst een verbeterplan indienen. Jij gaat helpen bij het opstellen van dit plan. Vorm een groep van vier studenten. Jullie vormen samen de verbeterplancommissie. Stel een lijst op met zaken die niet deugen bij Sparrenbosch.
Stel je verbeterplan op aan de hand van de vijf stappen in het schema.
Stap 1: informatie verzamelen.
=> Wat kunnen we verbeteren?
Stap 2: je doel vaststellen.
=> Wat willen we bereiken? 
Stap 3: je criteria bepalen.
=> Wat zijn onze kwaliteitseisen?
Stap 4: je plan van aanpak opstellen en uitvoeren.
Hoe gaan we veranderingen doorvoeren?
Stap 5: evalueren
Wat is het resultaat?
Slide 17 - Slide