Kwaliteitszorg: Het Hart van een Goede Werkplek

Kwaliteitszorg
1 / 26
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Kwaliteitszorg

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
- Je weet aan het eind van de les wat het HKZ-  kwaliteitszorgsysteem is.
- Je kan uitleggen wat de PDCA-cyclus inhoudt. 
- Je weet welk kwaliteitszorgsysteem er op je stageplek wordt gebruikt.

Slide 2 - Slide

Wat weet je nog van vorige week?

Slide 3 - Slide

Wat is de basis van een kwaliteitszorgsysteem?
A
Het trainen van medewerkers
B
Het ontwikkelen van marketingstrategieën
C
Het monitoren van financiële prestaties
D
Het definiëren van kwaliteitseisen en het opstellen van procedures

Slide 4 - Quiz

Wat is een belangrijk onderdeel van kwaliteitsborging?
A
Het minimaliseren van de klanttevredenheid
B
Het negeren van de veiligheidsvoorschriften
C
Het verminderen van protocollen
D
Het monitoren van de prestaties

Slide 5 - Quiz

Wat is een voorbeeld van kwaliteitsborging?
A
Het uitvoeren van regelmatige audits
B
Het negeren van klantfeedback
C
Het verminderen van de productiviteit
D
Het verhogen van de productiekosten

Slide 6 - Quiz

Welke instrumenten worden gebruikt voor kwaliteitszorg (meerdere antwoorden goed)?
A
Productieplanning
B
Klanttevredenheidsonderzoeken
C
Interne audits
D
Werving van personeel

Slide 7 - Quiz

Basis van een kwaliteitszorgsysteem
kwaliteitseisen: beschrijving van de kwaliteit die je wilt bieden
kwaliteitsborging: zekerheid geven dat de kwaliteit goed is en blijft (minimale diploma-eis, protocollen, keurmerk)
kwaliteitscontrole: controleren of het werk voldoet aan de kwaliteitseisen (audit)
instrumenten: alle richtlijnen, protocollen, werkinstructies, audits en standaarden – voor het borgen en bewaken van kwaliteitszorg

Slide 8 - Slide

Wat is Kwaliteitszorg?
- Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten die ervoor zorgen dat een organisatie voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

- Het richt zich op het continu verbeteren van processen en diensten.

Slide 9 - Slide

Voordelen van Kwaliteitszorg
- Kwaliteitszorg zorgt voor een hogere klanttevredenheid. 
- Het verhoogt de efficiëntie en productiviteit van een organisatie. 
- Het draagt bij aan een positieve werkomgeving en gemotiveerde medewerkers.

Slide 10 - Slide

Keurmerk: wat is dat?

Slide 11 - Slide

Voor welk product/dienst is het keurmerk en wanneer krijg je een keurmerk?

Slide 12 - Slide

Wat is een veelgebruikt kwaliteitszorgsysteem in de welzijn en zorgsector?

Slide 13 - Open question

HKZ Kwaliteitszorgsysteem
- HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. 
- Het HKZ kwaliteitszorgsysteem is een certificeringssysteem voor organisaties in de zorg. 
- Het helpt organisaties om kwaliteit te waarborgen en continu te verbeteren.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

HKZ-normen
Elke branche kent zijn eigen normen (dus waar het aan moet voldoen). Deze zijn heel uitgebreid, maar komen neer op de volgende punten:
  • Behoefte en verwachtingen van de cliënt
  • Hoe staat de organisatie in de maatschappij
  • Doelgericht werken
  • Kwaliteitseisen aan personeel en ICT
  • Risicobeheersing
  • Omgaan met feedback

Slide 16 - Slide

PDCA-cyclus
- De PDCA-cyclus is een veelgebruikte methode in kwaliteitszorg. 
- PDCA staat voor Plan, Do, Check, Act. 
- Het is een continu verbeterproces waarbij je plannen maakt, uitvoert, controleert en bijstuurt.

Slide 17 - Slide

Stap 1: Plan
- In de Plan-fase stel je doelen en maak je plannen om deze doelen te bereiken. 
- Je maakt een stappenplan en bepaalt welke middelen en mensen nodig zijn.

Slide 18 - Slide

Stap 2: Do
- In de Do-fase voer je de plannen uit die je in de Plan-fase hebt gemaakt. 
- Je voert de werkzaamheden uit volgens de vastgestelde procedures en richtlijnen.

Slide 19 - Slide

Stap 3: Check
- In de Check-fase controleer je of de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de gestelde doelen en kwaliteitseisen. 
- Je meet en analyseert de resultaten.

Slide 20 - Slide

Stap 4: Act
- In de Act-fase neem je actie op basis van de resultaten uit de Check-fase. 
- Je stuurt bij waar nodig en implementeert verbeteringen. 
- Het proces begint vervolgens opnieuw met de Plan-fase.

Slide 21 - Slide

Opdracht PDCA in 2-tallen
Lees de casus en beantwoord de vragen

Slide 22 - Slide

Kwaliteitszorg op je Stageplek
- Afgelopen week heb je onderzocht welk kwaliteitszorgsysteem er op jouw stageplek wordt gebruikt.  
- Wat heb je ontdekt?

Slide 23 - Slide

Samenvatting
- Kwaliteitszorg is essentieel voor het waarborgen van kwaliteit in een organisatie. 
- Het HKZ kwaliteitszorgsysteem helpt organisaties om kwaliteit te waarborgen en te verbeteren. 
- De PDCA-cyclus is een veelgebruikte methode in kwaliteitszorg. 

Slide 24 - Slide

Zelfreflectie
- Hoe pas jij kwaliteitszorg toe op je stageplek.?
- Noem eens concrete voorbeelden waaruit blijkt dat je werkt aan het hoog houden van de kwaliteit.

Slide 25 - Slide

Opdracht voor aankomende week 
(zie leswijzer blz 12 opdracht B)
- Ga met je stagebegeleider en collega’s in gesprek en peil hun mening over de organisatie en het werk. 
- Waar zijn je collega’s tevreden over? 
- Waar zijn ze minder tevreden over? Waar lopen zij bijvoorbeeld tegenaan in hun werk en wat zouden zij nog veranderd of verbeterd willen zien? Wat zijn knelpunten waar zij tegenaan lopen in hun werk? 

Slide 26 - Slide