K2 Herhaling Chapter 2 - test prep

Chapter 2 - Health
1 / 50
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 50 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Chapter 2 - Health

Slide 1 - Slide

GRAMMAR
PAST SIMPLE VS PAST CONTINUOUS
(dit gaan om het verleden dus je onregelmatige werkwoorden kennen is slim ;))

Slide 2 - Slide

PAST SIMPLE
Je gebruikt de past simple als je wilt zeggen dat iets in het verleden gebeurde en nu afgelopen is. Een kort moment uit het verleden.
Er staat vaak een tijd in de zin.

The man walked to work last week.

Slide 3 - Slide

PAST SIMPLE
ww + -ed

Onregelmatig werkwoord 

He cleaned the house yesterday.
She did the dishes.

Slide 4 - Slide

How do you make the PAST SIMPLE?
A
ww + -ed
B
ww + -ed or 2e rijtje
C
ww + -s
D
ww + -ing

Slide 5 - Quiz

Why do you use the PAST SIMPLE?
A
het is de toekomst
B
het gaat over wat er nu gebeurt
C
het is gebeurt in het verleden en nu afgerond
D
het is in het verleden, maar nu nog steeds

Slide 6 - Quiz

PAST CONTINUOUS
Je gebruikt de 'past continuous' als je wilt zeggen dat iets aan de gang was in de verleden tijd (vandaar 'continuous')

1. Miss Anchelon was teaching online, when the doorbell rang.
2. When the teacher explained the grammar, the students of 2bk5 were listening.

Slide 7 - Slide

PAST CONTINUOUS
was/were + werkwoord + -ing
I was doing
you were talking
he/she/it was walking
we were typing
you were listening
they were sleeping

Slide 8 - Slide

How do you make the
PAST CONTINUOUS?
A
ww + -ed
B
was/were + ww + -ing
C
am/is/are + ww + -ing

Slide 9 - Quiz

Why do you use the
PAST CONTINUOUS?
A
het is de toekomst
B
het gaat over wat er nu gebeurt
C
het is gebeurt in het verleden en nu afgerond
D
het is in het verleden een tijdje aan de gang

Slide 10 - Quiz

PAST SIMPLE VS PAST CONTINUOUS
Als ze samen in een zin staan dan:
geeft de PAST SIMPLE de korten durende actie aan
geeft de PAST CONTINUOUS de langer durende actie aan

De PS "onderbreekt" de PC.


Slide 11 - Slide

PAST SIMPLE VS PAST CONTINUOUS
geeft de PAST SIMPLE de korten durende actie aan
geeft de PAST CONTINUOUS de langer durende actie aan
                   De PS "onderbreekt" de PC.
I was taking a shower, when my phone rang.
They were playing football, when it started to rain.
My mom yelled, when I was following an online lesson.
My car broke down, when I was driving to school.


Slide 12 - Slide

LETS DO A QUIZ!

Slide 13 - Slide

GRAMMAR
PAST SIMPLE VS PAST CONTINUOUS

Slide 14 - Slide

When I was making dinner, my friend called.
A
Correct
B
Wrong

Slide 15 - Quiz

When she walked home, she was falling down.
A
Correct
B
Wrong

Slide 16 - Quiz

When he were taking a shower, it started to rain.
A
Correct
B
Wrong

Slide 17 - Quiz

My mom was making dinner, when my dad ...(come) home.
A
come
B
came
C
was coming
D
were coming

Slide 18 - Quiz

My sister ... (walk) in, while I was making my homework
A
walks
B
walked
C
was walking
D
were walking

Slide 19 - Quiz

While my teacher ... (explain) the grammar, I listened.
A
explains
B
explained
C
was explaining
D
were explaning

Slide 20 - Quiz

I ... (walk) outside, when suddenly I ... (think) about it.
A
was walking / thought
B
were walking / thought
C
walked / was thinking
D
walked / thought

Slide 21 - Quiz

My teacher ... (called) me, while I ... (play) a videogame.
A
was calling/ played
B
were calling/ played
C
called/ was playing
D
called/ were playing

Slide 22 - Quiz

My coach ... (yell) at me, when I ... (run) too slowly.
A
was yelling/ ran
B
were yelling/ ran
C
yelled/ running
D
yelled/ was running

Slide 23 - Quiz

While I ...(go) downstairs, I ... (fall) off the stairs.
A
was going/ fell
B
were going/ fell
C
went/ was falling
D
went/ were falling

Slide 24 - Quiz

VOCABULARY

Slide 25 - Slide


A
dentist
B
doctor
C
X-ray
D
appointment

Slide 26 - Quiz


A
ankle
B
toothache
C
headache
D
sore throat

Slide 27 - Quiz


A
to feel dizzy
B
swollen
C
ice pack
D
sore throat

Slide 28 - Quiz


A
pan
B
sink
C
vegetables
D
float

Slide 29 - Quiz


A
explain
B
encourage
C
choose
D
research

Slide 30 - Quiz

Write in English:
proeven

Slide 31 - Open question

Write in English:
ontbijt

Slide 32 - Open question

Write in English:
spieren

Slide 33 - Open question

Write in English:
moe

Slide 34 - Open question

Write in English:
loopneus

Slide 35 - Open question

cough
faint
throw up
hurt
have a fever
pijn doen
over-geven
koorts hebben
flauw vallen
hoesten

Slide 36 - Drag question

STONES

Slide 37 - Slide

How are you doing?
A
Hoe gaat het met je?
B
Wat ben je aan het doen?

Slide 38 - Quiz

You look a bit pale.
A
Je ziet er ziek uit.
B
Je ziet er wat bleek uit.

Slide 39 - Quiz

Don't worry.
A
Je moet je zorgen maken.
B
Maak je geen zorgen.

Slide 40 - Quiz

I think you have to see your doctor.
A
Ik denk dat je naar je dokter moet.
B
Ik denk niet dat je naar je dokter moet.

Slide 41 - Quiz

Ze heeft me wat medicijnen voor mijn allergie gegeven.
A
She gave me some medicine for my allergy.
B
She gave me some treatment for my fainting.

Slide 42 - Quiz

Ze heeft me wat medicijnen voor mijn allergie gegeven.
A
He examined me, but he couldn't find anything.
B
He didn't examine me, because nothing was wrong.

Slide 43 - Quiz

I heb verschrikkelijke hoofdpijn.
A
I have a terrible toothache.
B
I have a terrible headache.

Slide 44 - Quiz

Wat was je aan het doen toen je ziek werd?
A
What were you doing when you felt sick?
B
what did you do when you were feeling sick?

Slide 45 - Quiz

last one:
Hou vol, het komt goed.
A
Hang in there, it will be fine.
B
Keep going, don't stress.

Slide 46 - Quiz

Ik ben goed voorbereid voor de toets.
A
Yes
B
No

Slide 47 - Quiz

Ik heb nog vragen.
A
Yes
B
No

Slide 48 - Quiz

Dit cijfer geef ik mijzelf voor hoe goed ik het al ken. (0 = heel slecht/ 10 = heel goed)
-110

Slide 49 - Poll